Bistro

Hösten 2020

Under hösten renoveras vår Bistro/restaurang för att kunna erbjuda ett fantastiskt utbud i en trivsam och mysig miljö. Arbetet pågår för fullt. Mer information kring meny och vilka möjligheter som kommer finnas tillgängliga meddelas när vi närmar oss invigningen.

Under tiden vi väntar på den fantastiska nya bistron så finns vi i Gröna Salen i en temporär uppsättning. Våra öppettider ser du nedan.

Mat och dryck i undervisningslokaler

Utöver medhavd vattenflaska är mat och dryck inte tillåtna i våra undervisningslokaler. Undantaget är Studieverkstaden.

Öppettider - Gröna Salen (temporärt tills vår nya Bistro är färdig)

07:45 - 08:30: Alla

09:20 - 09:50: Burlövs kommun

10:00 - 10:30: Hvilan och SIMA

11:20 - 11:50: LUNCH Burlövs kommun

12:00 - 15:00: Alla