Vilka är vi?

Vi är en mångfasetterad och kvalitativ folkhögskola med huvudsätet i Åkarp och filial i Lund mitt emellan Malmö och Lund. Våra idag ca 600 deltagare per år i Åkarp och Lund upplever en mötesplats och folkhögskolemiljö där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig. Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Huvudman och statens syfte med folkbildningen

Folkhögskolan Hvilan, grundad den 17 april år 1868, är Sveriges äldsta folkhögskola med sina 152 år. Skolan är politiskt och religiöst obunden och drivs av en ideell förening. Ordförande är Christine Jönsson och skolchef/rektor är Eduardo Gran Villanueva­-Contreras.

Sedan 1991 är folkbildningen fri från staten. Det innebär att staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas. För ytterligare information hänvisas till Folkbildningsrådet www.folkbildningsradet.se. Som en del i den offentliga finansieringen får Hvilan även stöd från våra Regioner och inte minst Region Skåne.

Vision, värdegrund och målsättningar

Verksamheten ska genomsyras av folkbildningens kännetecken. Folkhögskolan Hvilan skall medverka i utvecklings- och förändringsarbete. "Hvilan vill vara en kreativ och entreprenöriell mötesplats för utveckling av bildning, utbildning, kultur och lärande".

Hvilans Värdegrund

Folkhögskolan Hvilans värdegrund utgår från alla människors lika värde. Folkhögskolan Hvilan ska i alla delar förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Folkhögskolan ska också arbeta aktivt för:

 • allas lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 • att främja jämställdhet och mångfald i folkbildningen och i Folkhögskolan Hvilans verksamhet.

Läs mer om skolans värdegrund i Folkhögskolan Hvilans Likabehandlingsplan/Plan för aktiva åtgärder. För verksamhet inom Hvilan SFI gäller även skollagen samt skolchef/rektors PM kring SFI.

Hvilans målsättningar

 • Utveckla det pedagogiska arbetet och utgångspunkten skall vara att alla våra deltagare utvecklas och lyckas med sina studier. Därför arbetar vi utifrån ett socialpedagogiskt och vid behov specialpedagogiskt förhållningssätt

 • En verksamhet som skapar samhällsnytta och arbetar med ständiga förändringar.

 • Bredda Folkhögskolan Hvilan som intern och extern mötesplats (fysisk eller online), utveckla nuvarande verksamhet och skapa ny verksamheter .

 • Kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa fungerande administrativa rutiner.

Hvilan är en aktiv samarbetspart

Hvilan är sedan 152 år tillbaka en aktiv aktör som skapar samhällsnytta. Utifrån våra värderingar samarbetar vi därför med ett antal ideella föreningar, kommuner och regioner samt inom exemplevis EU och även med näringslivet vid behov. Tillsammans bidrar vi till att skapa möjligheter för fler att få kompetensutveckling, bildning, utbildning och kultur.

Hvilan personal, skolledning och våra utbildningar

För information om Hvilans personal och skolledningen se gärna hemsidan www.hvilan.se

Våra utbildningar (se gärna även hem sidan www.hvilan.se för aktuellt information)

 • Allmänna kurser

  • Allmän kurs Grund 1-2 år

  • Allmän kurs Bas 1-3 år

  • Allmän kurs Samhälle 1-2 år

  • Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1-2 år (i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet)

  • Allmän kurs Högskoleförberedande år på semidistans i Lund

 • Profil- kulturutbildningar

  • Hvilan Modern Dance Academy 1 år i Åkarp och Lund

  • Sommarkurs i spanska, i samarbete med Svenska skolan i Fuengirola/Malaga, Spanien, 10 veckor (sommar 2021)

  • Fair Trade 1 år, 50% på distans i samarbete med Individuell Människohjälp (vilande)

  • Migration och Europa 1 år, 50% på distans (vilande)

  • Seniorkurs 1 år, 50% (vilande)

 • Yrkesutbildning

  • Lärarassistent 1 år på distans

  • Socialpedagog 2 år på distans

  • Fritidsledarutbildning 2 år (för utbildningsstart 2019 och 2020 gäller nuvarande kursplan. Men ny kursplan gäller för kurserna som startar efter augusti 2021. Då kommer utbildningen att genomföras i huvudsak på distans och delvis på semidistans)

  • Fritidsledarutbildning 2 år 50% på distans (vilande)

 • Uppdragsutbildning

  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola (SMF) 3 mån

 • Utbildning för nyanlända och Hvilan SFI

  • Etableringskurs (inkluderat SFI) 6 mån

  • Hvilan SFI Lund, Staffanstorp, Åkarp, Burlöv

  • Svenska från Dag Ett