v.32

Aktuellt v.32

Varmt välkommen till Hvilan!

Snart startar vi höstterminen 2020 och läsåret 2020/2021 på ett annorlunda sätt. 

Det är en svår tid för många i vår omvärld, en komplicerad tid som idag är vår normalitet, men även en spännande tid där vi lär oss nya sätt att undervisa, arbeta och relatera till varandra. 

Folkhögskolan Hvilan är framöver utifrån de globala omständigheterna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer en ”hybridfolkhögskola”.

För information om hybridfolkhögskola och Hvilans hybridundervisning se tidigare information som skickades till samtliga studerande under sommaren eller här via vår wiki (wiki.hvilan.se). 

Vi startar terminen 17 augusti online och live kl 10. Länken till livestreamen läggs ut på Hvilans hemsida v.33 och du får även inbjudan till din @hvilan.se adress. Koppla upp dig i god tid innan starten och gör dig redo. I dagarna får du också viktig information om utbildningsträffar på plats i Åkarp som genomförs under v.34. Så var uppmärksam!!!

Du som studerar inom Hvilan SFI i Lund och Åkarp, Studiemotiverande (SMF), Etableringskurs, Lärarassistentutbildningen och Socialpedagogutbildningen har redan fått information från oss om hur och när dina studier startar.   

Via vår hemsida och här på vår wiki (wiki.hvilan.se) kan du redan nu orientera dig i praktiska frågor av vikt såsom våra riktlinjer, studeranderättslig standard, information om Covid-19 med mera. Här finns också kontaktuppgifter till oss.  

Ha koll på vår Facebooksida och på din privata epost. Du har fått inloggningsinformation kring ditt @hvilan.se konto skickat till din privata epost.

Fr.o.m. 17 augusti sker all studiekommunikation via våra digitala plattformar och ditt @hvilan.se konto!

Avslutningsvis vill jag påpeka att Hvilan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och vidtar åtgärder som krävs för att säkerställa en trygg och säker studiemiljö. 

Återigen varmt välkommen till Hvilan - Folkhögskolan Hvilan - både tidigare och nya studerande! 

Eduardo Gran Villanueva Contreras (skolchef/rektor) och hela vår personal