Aktuellt v 49

Varmt välkomna till v. 49!

Forskare på Hvilan denna vecka! (onsdag 8 december)

Sveriges  Lantbruksuniversitet medverkar i ett statligt forskningsprogram om hållbara livsmiljöer och vill gärna göra frivilliga intervjuer med personal och deltagare när det gäller preferenser och behov av natur- och grönområden. Projektet har ett nära samarbete med stadsplanerare med målsättningen att forskningen ska hjälpa till att förbättra och anpassa Sveriges grönområden. 

Det är ett riksomfattande projekt och denna intervjuomgång gäller det dem som är boende i Burlövs kommun (Arlöv, Åkarp) eller Malmö och är utrikesfödda. Meddela gärna din mentor om du är intresserad av att påverka genom att deltaga i intervjun.  

Vi återkommer till alla och inte minst till berörda med mer information kring tid och plats!

Deltagarrådsmöte online tisdag 7/12 kl 10.05

På tisdag denna vecka sammanträder deltagarrådet online kl 10.05-10.30. Möteslänk skickas ut till deltagarrådsrepresentanterna av deltagarrådets ordförande. Välkomna online! 

Kemi-, matematikpedagog

Fr.o.m denna vecka och under hela vårterminen kommer Haris Bjelosevic, doktor i kemi med vuxenpedagogisk utbildning samt undervisningserfarenhet från bl.a. gymnasiet, att undervisa Per Wickströms undervisningsgrupper. Till att börja med är Haris med på lektionerna för att under vårterminen helt ta över undervisningen. Varmt välkommen Haris!

Luciafirande online 13/12 kl 9.00

På grund av ökad smittspridning av Covid kommer luciafirandet måndag 13/12 att firas online kl 9.00. Ordinarie schema följs fram till kl 9 i era ordinarie undervisningslokaler. Därefter fr.om. kl 9 följs firandet från undervisningssalen genom uppkoppling på nätet som ansvarig pedagog förberett. Även efterföljande fika äger rum i lektionssalen.


Kulturvecka fr.o.m. 15 december t.o.m. 21 december

Onsdagen den 15 december startar årets kulturvecka på Folkhögskolan Hvilan. Detta innebär att det ordinarie schemat temporärt upphör och istället ägnas dagarna fram till avslutningen tisdagen den 21 december åt olika kulturella aktiviteter. Du som ännu inte valt gör det omgående! Kom ihåg att göra första-, andra- och tredjehandsval eftersom man inte är garanterad sitt förstahandsval.

Kulturveckan är planerad att genomföras fysiskt på plats på skolan men om smittspridningen av Covid ökar med åtföljande skärpta restriktioner så att detta inte är möjligt utgår kulturveckan och alla följer lektioner enligt ordinarie schema. Vi hoppas givetvis att vi kan ha kulturvecka som planerat.

Avslutning 21 december 2021

På grund av smittspridningsläget kommer även själva avslutningsceremonin då alla är med tisdagen den 21 december att genomföras online. Däremot planerar vi att genomföra rundvandringen mellan de olika kulturgruppernas redovisningar på plats på skolan. Självfallet kommer vi även ha fika men vi återkommer med hur det ska genomföras. Skolledningen bevakar smittspridningen och ev. ändrade rekommendationer/restriktioner och återkommer med förtydliganden och ev. ändringar.

Utbildningsträffar för yrkesutbildningar på distans

Med anledningen av den fortsatta Covid-spridningen i samhället, inte minst i Skåne, kommer utbildningsträffarna för våra yrkesutbildningar på distans att genomföras online under december och januari (det gäller våra distansutbildningar som ibland har fysiska träffar på skolan). Våra på plats-utbildningar kommer därmed inte att ha online undervisning utan kommer vara på plats hela tiden.

Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2)

Iordningställandet av Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2) är nästan klart; endast uppsättande av bildskärm återstår. Detta innebär att grupper som är schemalagda där kan börja använda salen redan denna vecka. Observera att lektioner där man är beroende av White board eller uppkoppling av gemensam bildskärm ännu inte kan genomföras i Språkhusets undervisningssal 32. Vi återkommer så snart det är klart.  

Fr.o.m. vecka. 47 var det ordinarie salsschema som började gälla så de grupper som temporärt placerats i Gröna salen återgick till Språkhusets undervisningssal 32 enligt ordinarie schema under förutsättning att man inte är i behov av  White board eller uppkoppling av gemensam bildskärm.

Vaccinera dig! - Smittspridningen ökar i Skåne! 

I samband med tidigare och förnyade rekommendationer samt risk för ökad smittspridning av Covid19 under vinterhalvåret uppmuntrar vi de som inte vaccinerat sig att göra det. Behöver du hjälp att få vaccinationstid hjälper gärna expeditionen till med info om hur du ska göra. 

Ny riktlinjer gällande Covid19, förändringar från 22 november!

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Både vaccinerade och icke vaccinerade skall fortfarande covid-testa sig vid behov. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Alltså vi vill tydliggöra att utifrån nya riktlinjer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även vaccinerade testar sig vid symtom

För ytterligare information se nedanstående länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 49! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 49.  Välkomna!