Aktuellt v 49

ÄNTLIGEN!!!
Påfyllning av vatten  i Åkarp, innanför ingången till receptionen 

Efter önskemål från Deltagarrådet finns nu möjlighet att fylla på sin vattenflaska även när Bistron är stängd. Påfyllningsapparaten är placerad vid sidan av kaffe-/te-/chokladautomaten innanför ingången till receptionen.

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Om du studerar SFI hos oss i Lund, se följande information Deltagarwiki för Hvilan SFI (Lund) 

Välkomna till en ny vecka! Vi önskar er alla kommande bra dagar med studierna!


Bokmässa i Lund lördag 10 december med deltagande från Folkhögskolan Hvilan

Lördagen den 10 december arrangeras Bokmässan i Lund i Lunds nya stadshall. Matilda Persson Sjödell från Folkhögskolan Hvilan kommer att delta i panelsamtalet "Har litteraturen fortfarande en roll inom folkbildningen?" samt hålla i samtalet "Litteraturen vs Samhället". För mer information om arrangemanget besök: https://litteraturrundan.se/bokmassan-i-lund/

Tidigare sluttid för deltagare på torsdag 8/12

På grund av workshop med all personal på Folkhögskolan Hvilan, både i Åkarp och Lund, avslutas lektionerna lite tidigare i Åkarp (kl. 14.20) och tidigare i Lund så personalen hinner till Åkarp. Ni får mer information under veckan av er undervisande pedagog.

Val till kulturveckan 15-16/12 - 19-21/12

Under ovanstående datum kommer vissa grupper i Lund och samtliga deltagare i Åkarp att ha en kulturvecka då ordinarie undervisning ersätts med olika kulturella aktiviteter där varje deltagare kommer att ägna sig åt en vald aktivitet. Förra måndagen presenterades de olika kulturella aktiviteterna av mentor på Aktuellttimmen. 

Du som ännu inte gjort ditt val går in på nedanstående länk för att välja vilken aktivitet du vill ägna dig åt. Viktigt att du gör tre val eftersom du kanske inte kan få ditt förstahandsval. Observera att du måste vara inloggad på ditt Hvilankonto för att göra dina tre val. 

 https://hvilan.se/kultur2022 


Nationella Prov i  Lund 5-6 december (Hvilan SFI School i Lund/Åkarp) 

Proven genomförs i Lund med deltagare från både Lund och Åkarp. För information samtala med respektive pedagog.


Lucia 

Det kommer mer info snart. Vi firar Lucia i både Åkarp och Lund!


Yrkesutbildning på i Åkarp 12 december, 16 december och 19-20 december

Lärarassistenter har utbildningsträff i Åkarp måndagen den 12 december

Socialpedagoger åk 2 har utbildningsträff i Åkarp fredagen den 16 december

Stödpedagoger har utbildningsträff i Åkarp måndag och tisdag den 19-20 december


Digital utbildningsträff för Socialpedagoger/Lärarassistenter åk1

Tisdagen den 13 december har socialpedagoger och lärarassistenter åk 1 digital utbildningsträff kring Skolans organisation, 

del I (GDPR).


Skolchef/rektor ledig några veckor framöver 

Skolchef/rektor (Eduardo) kommer att vara ledig delar av v50 och hela v51, v52 och v1.  Detta innebär att under de veckorna är Finn tf skolchef/rektor. Jorun, som bl.a. är SFI rektor, är huvudansvarig för verksamheten i Lund medan Micke, som är adm.chef, är huvudansvarig för verksamheten i Åkarp. 

Avslutning onsdag 21 december

Fredagen den 21 december är det avslutning på höstterminen för flera kurser på Folkhögskolan Hvilan (allmän och särskild kurs) medan andra kurser har fortsatt undervisning. Alla är inbjudna till avslutningen som sker på plats i Gröna salen för de som har sin undervisning i Åkarp medan deltagare i Lund samt distansstuderande är med online, s.k. hybridavslutning. Avslutningen börjar kl. 10.00 och mer information kommer nästa vecka.  

Studieverkstad v 49

Tiderna för studieverkstaden i Globateket är följande denna vecka:

Studieverkstaden som är efter skolan kommer detta läsår vara både på plats och på distans i chatten Online studieverkstad 2022.

I chatten Online studieverkstad kan du skriva till studiecoacherna om du behöver hjälp så startar de en privat chatt med dig.

Under måndag, torsdag- fredag finns studiecoacherna Annika och Daniel på plats i Åkarp. Studiecoach Jasmine är på plats i Åkarp torsdag till fredag medan hon är i filialen i Lund på måndag. 

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki när det gäller förändringar som kan förekomma!

Bistron 

Bistrons öppettider för Hvilans studerande 

08:00 - 08:30 Fika

10:00 - 10:30 Fika

12.00-13.40 Lunch (två omgångar)

13.40-15.00 Fika

Lunchmenyn för vecka 49.  Välkomna!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta vid Korsvirkeshuset och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. 

I vår filial i Lund är det viktigt att inte röka på innergården utan på tillåtna ställen i Lund. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Allergier - undvik starka dofter och nötter. 

Vi har deltagare och personal som är allergiska eller känsliga för starka dofter så det är mycket viktigt att inte använda parfymer o.dyl. Detta gäller samtliga deltagare och utbildningar, inte minst i Språkhuset.  Tack för hjälpen och att ni visar hänsyn!

Vi påminner också om att vi är en nötfri folkhögskola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler. 

Detta gäller självklart i lokalerna både i Lund och Åkarp!

Studievägledare

Våra två studievägledare - Linnéa och Anna - har olika deltagargrupper som ansvarsområde. Linnéa har framför allt studievägledningsfrågor med deltagare från Allmän kurs och SFI i Åkarp medan Anna har studievägledningsfrågor med deltagare från yrkesutbildningar och SFI i Lund 

Wiki för studerande

Det är mycket viktigt att ni inför varje vecka går in på Folkhögskolan Hvilans hemsida www.hvilan.se där ni hittar wiki för studerande som varje vecka innehåller aktuell information. Där kan ni även under fliken Studerande hitta viktig information gällande er som deltagare på Folkhögskolan Hvilan. 

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.


Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!


ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan vid Korsvirkeshuset. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.