Hvilan SFI School

Lund, Staffanstorp och Burlöv/Åkarp samt distans/online

 

Telefon i Lund 046-460 15 20/Telefonväxel Åkarp/Burlöv 040 - 46 44 00


info@toravega.se / sfiinfo@ toravega.se/ www.toravega.se 

För dig som läser SFI i Lund - Kombo/Hvilanflex eller Distans kan boka dina tider via knappen.

Aktuellt v.39/2023-09-20

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Ny hemsida

Vår nya hemsida är nu igång, besök den gärna på Toravega.se   

Ny Sfi -grupp på kvällskursen

Vi har haft ett stort söktryck på sfi, vilket vi är väldigt glada för! Vi kommer därför att starta en ny grupp på kvällskursen den 4 oktober.

Studie- och yrkesvägledning                                                                                                   Som deltagare på Hvilan SFI har ni möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Isabelle kommer att vara på plats i Lund varannan måndag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


För studenter som bor i Lund 

På Lund kommuns hemsida får du som student en översikt över studentlivet och vad staden har att erbjuda. Du kan bland annat läsa om möjligheterna till jobb, studier och föreningslivet. 


Lunds kommun hälsar just nu alla som bor och studerar i Lund extra varmt välkommen genom en välkomstgåva till alla nya studenter. Läs mer om allt detta inne på Student i Lund


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 39/2023-09-20


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


New Website

Our new website is now live, you can visit it at Toravega.se/ 


New SFI group on the Evening Course

There is a high level of interest in our SFI courses, which we are very happy about! As a result, we will start a new SFI evening group on October 4th.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of Absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Aktuellt v.38/2023-09-18

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Kulturnatten i Lund och namngivningsceremoni på Tora Vega Folkhögskola

Under kulturnatten i lördags hade vi många fina aktiviteter i våra lokaler i Lund, bland annat vår namngivningsceremoni! Stort tack till alla som kunde vara med och delta!


Vårt nya namn kommer från Tora Vega, dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 

Ny hemsida

Vår nya hemsida är nu igång, besök den gärna på Toravega.se   

Studie- och yrkesvägledning                                              Som deltagare på Hvilan SFI har ni möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Isabelle kommer att vara på plats i Lund varannan måndag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se                                                                                                                                                       

För studenter som bor i Lund 

På Lund kommuns hemsida får du som student en översikt över studentlivet och vad staden har att erbjuda. Du kan bland annat läsa om möjligheterna till jobb, studier och föreningslivet. 


Lunds kommun hälsar just nu alla som bor och studerar i Lund extra varmt välkommen genom en välkomstgåva till alla nya studenter. Läs mer om allt detta inne på Student i Lund


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 38/2023-09-18

Kulturnatten in Lund and Naming Ceremony

We had a lot of exciting activities going on in our premises in Lund during Saturday’s Kulturnatt, including our naming ceremony! Thanks to everyone who had the opportunity to participate!


Our new name connects to Tora Vega, the daughter of our first principal. Tora Vega was famous for her artistic contributions and dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.


New Website

Our new website is now live, please visit it at Toravega.se/ 


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.

Participation and Attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of Absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!
Aktuellt v.37/2023-09-11


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI och varmt välkommen till alla nya deltagare på de olika SFI-kurserna!


Kulturnatten i Lund den 16 september

Tora Vega folkhögskola/Hvilan SFI kommer att vara en del av Kulturnatten i Lund den 16 september. Varmt välkommen att fira med oss i våra lokaler i Lund från kl. 15.00, då vi bland annat kommer att ha namngivningsceremoni! Se hela programmet här: https://toravega.se/wp-content/uploads/2023/09/TVF_Inbjudan-Kulturnatten_230905-v2.pdf eller www.toravega.se 


För studenter som bor i Lund 

På Lund kommuns hemsida får du som student en översikt över studentlivet och vad staden har att erbjuda. Du kan bland annat läsa om möjligheterna till jobb, studier och föreningslivet. 


Lunds kommun hälsar just nu alla som bor och studerar i Lund extra varmt välkommen genom en välkomstgåva till alla nya studenter. Läs mer om allt detta inne på Student i Lund


Folkhögskolan får nytt namn!

Som vi tidigare har informerat om så byter vi namn till Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega var dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 


Vi byter namn men bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan och vi fortsätter att driva våra kurser i Lund, Åkarp och på distans som vanligt i samma anda! 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 37/2023-09-11


Welcome to a new week at Hvilan SFI, and a warm welcome to all new students in the various SFI courses!


Kulturnatten in Lund on September 16th

Experience Kulturnatten in Lund with us at Tora Vega Folkhögskola/Hvilan SFI on September 16th. Come and celebrate with us at our premises in Lund starting at 3:00 PM, where we will have, among other things, a naming ceremony! For our complete program, visit https://toravega.se/wp-content/uploads/2023/09/TVF_Inbjudan-Kulturnatten_230905-v2.pdf or www.toravega.se


For students living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.

Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola!

As previously informed, we are changing our name to Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega was the daughter of our first principal, famous for her contributions as an artist and her dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.

While our name is changing, the same organization that has always run our school remains. We will continue conducting our courses in Lund, Åkarp and remotely, all in the same spirit!


Participation and attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of Absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt v.36 /2023-09-04


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Nationella prov och introduktion för nya deltagare, v .36

Under måndagen och tisdagen gör flera deltagare på SFI nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov har hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. 

Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider  för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Se planering som ni fått av er mentor/lärare för mer information.

Vi kommer också att ha introduktion för nya deltagare som startar SFI denna vecka. Vi önskar alla nya deltagare välkomma till oss på Tora Vega folkhögskola!


Förändringar i kvällsgrupperna med start denna vecka

Denna vecka kommer alla deltagare i grå grupp att flytta över till vit grupp eller blå grupp. Har ni frågor kan ni mejla  Layal@toravega.se.


För studenter som bor i Lund 

På Lund kommuns hemsida får du som student en översikt över studentlivet och vad staden har att erbjuda. Du kan bland annat läsa om möjliheterna till jobb, studier och föreningslivet. 


Lunds kommun hälsar just nu alla som bor och studerar i Lund extra varmt välkommen genom en välkomstgåva till alla nya studenter. Läs mer om allt detta inne på Student i Lund


Folkhögskolan får nytt namn!

Som vi tidigare har informerat om så byter vi namn till Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega var dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 


Vi byter namn men bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan och vi fortsätter att driva våra kurser i Lund, Åkarp och på distans som vanligt i samma anda! 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 36/2023-09-04


The National Test and introductory days 

Some students at Hvilan SFI are taking the national test on Monday and Tuesday. Students not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. 

Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 

We also have introductory days for new students starting SFI this week. We want to welcome all new students to Tora Vega folkhögskola!


Changes in groups within the evening course 

This week, all students in the Grey group will move to the White or Blue group. If you have any questions, please contact Layal Ghajraoui at Layal@toravega.se


For students living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city  offer. You can lear about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.

Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola!

As previously informed, we are changing our name to Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega was the daughter of our first principal, famous for her contributions as an artist and her dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.

While our name is changing, the same organization that has always run our school remains. We will continue conducting our courses in Lund, Åkarp and remotely, as usual, all in the same spirit!


Participation and attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of Absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.35 /2023-08-28Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Folkhögskolan får nytt namn!

Som vi tidigare har informerat om så byter vi namn till Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega var dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 


Vi byter namn men bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan och vi fortsätter att driva våra kurser i Lund, Åkarp och på distans som vanligt i samma anda! 


Kurs avslut i Care of Folkbildningen

På torsdag den 31 augusti avslutas kurserna i vårt projekt, Care of Folkbildningen, som finansierats av Europeiska socialfonden. Vi vill tacka alla våra studenter på kursen för denna tid! För frågor gällande fortsatta studier och SFI, kontakta receptionen under öppettider 08.00-12.30. 


Förändringar i kvällsgrupperna från och med nästa vecka.

Nästa vecka kommer alla deltagare grå grupp att flytta över till Vit grupp och den grå gruppen kommer inte längre att finnas. Även en del deltagare i vit grupp kommer att byta till den blå gruppen baserat på kunskapsnivå. Alla deltagare i dessa grupper har fått ett mejl med mer information gällande dessa förändringar. Var god läs informationen och kontakta Layal Ghajraoui, Layal@toravega.se om ni har några frågor.

Nationella prov, vecka 25                                                                                                    Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 35/2023-08-28


Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola!

As we previously informed you, we are changing our name to Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega was the daughter of our first principal, famous for her contributions as an artist and her dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.

While our name is changing, the same organization that has always run our school remains. We will continue conducting our courses in Lund, Åkarp and remotely, as usual, all in the same spirit!


Care of Folkbildningen

All our courses within the project Care of Folkbildningen, financed by the European Social Fund, will end on Thursday. We want to thank all Students for this time! For information about further studies and SFI please contact the information disk during our opening hours, 08.00-12.30.                                                               


Changes in groups within the evening course from next week

Next week, all students in the Grey group will move to the White group. Additionally, some students in the White group will move to the Blue group. Students in the mentioned groups have received an email with further information about the transition. Please read the news and contact Layal Ghajraoui at Layal@toravega.se if you have any questions.


The National Tests, week 36.                                                                                                  Some students at Hvilan SFI are taking the national test next week. Students not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week.  Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher.                   


Participation and attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Aktuellt v.34 /2023-08-21


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Ny terminsstart

Idag, den 21 augusti har vi terminsstart på plats i Åkarp. Du som studerar på distans eller går SFI i Lund kan följa vår terminsstart ONLINE den kl. 10.00 (https://www.youtube.com/watch?v=s1icb5yNs6k). Medan du som studerar på plats i allmän kurs, på någon av våra yrkesutbildningar och SFI i Åkarp är på plats i Åkarp.


Välkomstbrev skickades i fredags, men här är länken!


Folkhögskolan får nytt namn!

Efter 155 år byter Folkhögskolan Hvilan namn till Tora Vega Folkhögskola. Med det nya namnet vill vi som Sveriges äldsta folkhögskola hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. Vi byter namn men bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan och vi fortsätter att driva våra kurser som vanligt i samma anda! 


Kommande förändringar på vår kvällskurs

Inom några veckor kommer vi att ändra om i kvällsgrupperna på SFI på grund av praktiska skäl och för att underlätta den pedagogiska undervisningen. Dessa förändringar kommer att påverka deltagare i grå och vit grupp. Deltagare i dessa grupper har fått ett mejl med mer information gällande dessa förändringar. Var god läs informationen och kontakta Layal ghajraoui, Layal@toravega.se om ni har några frågor.


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 33/2023-08-14


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Today on August 21, we celebrate the start of the Autumn term on-site in Åkarp. Those engaged in our distance learning programs and SFI in Lund are welcome to join our ONLINE start-of-term event on at 10.00 AM at https://www.youtube.com/watch?v=s1icb5yNs6k. Meanwhile, students in our general courses, vocational programs, and SFI in Åkarp will participate on-site in Åkarp.


The welcome letter was sent last Friday, but here is the link!


Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola!

After 155 years, Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola. With this new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honour our heritage while embracing the undertakings of today and tomorrow. While our name is changing, the same organization that has always run our school remains. We will continue conducting our courses as usual, in the same spirit!


Upcoming changes in the evening course

Over the next few weeks, our evening course for SFI will undergo some changes. The adjustments are being implemented for practical reasons and to enhance the pedagogical approach. These changes will affect students enrolled in the Grey and White group. Students in the mentioned groups have received an email with further information about the transition, please read the news and contact Layal Ghajraoui at Layal@toravega.se if you have any questions.


New teacher for the White group in the evening course

Gabriel who is currently teaching the White group will be leaving us, and Jens Riis will take over as the responsible teacher for the group starting from September 4th. Jens has extensive as a Swedish language teacher as well familiar with the structure of the evening course.


Participation and attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Leave of absence from studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.26 /2023-06-26


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Viktig information gällande studietid på Hvilan SFI

Vi har förstått att några av er tror att ni måste sluta SFI efter 9 månader, även om ni inte är färdiga med SFI. Detta stämmer INTE. Ni har rätt enligt Skollagen att gå kvar och göra färdigt era SFI-studier så länge det finns progression och ni deltar aktivt i era studier.

Vi vill självklart att ni ska bli färdiga med era studier hos oss!

 

Hör av er till förstepedagog Layal Ghajraoui (layal.ghajraoui@hvilan.se) eller till sfi-rektor Jorun Koca Jakobsson (jorun@hvilan) om ni har frågor.

SFI för ukrainare

Lunds- och Burlövs kommun har nu godkänt SFI för ukrainare. Vi har påbörjat antagningen och alla som sökt till SFI hos oss bör ha fått antagninsgbesked inom närmsta veckor.

Skolchef/rektor Eduardo och Hvilan SFI rektor Jorun samtalar just nu med Staffanstorps kommun och fått information om att det kankse kan finnas samma möjlighet från och med september månad. Till dess är ni välkomna att ansöka till vårt Care of folkbildningen projekt.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 25/2023-06-19


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Important information about your studies at Hvilan SFI

We have found out that some of you think that you have to stop studying SFI in our school after 9 months, even if you are not finished with your SFI studies. This is NOT correct. According to the Swedish School Act, you have the right to continue and complete your SFI studies as long as you are progressing and participating actively in your studies.


Of course, we want you to finish your studies with us!


Please contact the lead teacher, Layal Ghajraoui (layal.ghajraoui@hvilan.se), or the SFI principal Jorun Koca Jakobsson (jorun@hvilan.se) if you have any questions.


SFI for Ukrainians

The municipalities of  Lund and Burlöv have decided to give Ukrainians the right to study SFI. We have started the admission, and all who have applied for our SFI will receive admission within the coming weeks.


The head of the School and the principal, Eduardo, and Jorun, are currently communicating with the municipality of Staffanstorp regarding the same issue. We have received information that they might approve the same opportunity for Ukrainians living in Staffanstorp in September. Until then, you are welcome to apply for our courses within the project Care of Folkbildningen. 


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.24 /2023-06-12

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Personaldag den 13 juni

På tisdag den 13 juni har vi personaldag och skolan är stängd. Alla deltagare har istället hemuppgifter denna dag, se planering som ni har fått av era lärare för denna dag.


Fika i Lund 

Den 14 juni kommer vi att fira att sommaren är på intåg. Därför kommer vi att bjuda alla deltagare och personal i Lund på fika denna dag!


Nationella prov, vecka 25                                                                                                    Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 


SFI för ukrainare

Lunds- och Burlövs kommun har nu godkänt SFI för ukrainare. Vi har påbörjat antagningen och alla som sökt till SFI hos oss bör ha fått antagninsgbesked inom närmsta veckor.

Skolchef/rektor Eduardo och Hvilan SFI rektor Jorun samtalar just nu med Staffanstorps kommun och fått information om att det kankse kan finnas samma möjlighet från och med september månad. Till dess är ni välkomna att ansöka till vårt Care of folkbildningen projekt.

Ledighet från studier i sommar

Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 23/2023-06-12


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Fika for all students and staff in Lund on June, 14!

On June 14, we will celebrate that summer is here! Therefore we will have fika for all students and teachers in Lund on this day!


Staff Day, June 13

On Tuesday, June 13 the school is closed due to a staff day. All students will have home assignments this day, please see the information and planning given by your teachers.


The National Tests, week 25.                                                                                                  Some students at Hvilan SFI are taking the national test next week. Students not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week.  Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


SFI for Ukrainians

The municipalities of  Lund and Burlöv have decided to give Ukrainians the right to study SFI. We have started the admission, and all who have applied for our SFI will receive admission within the coming weeks.


The head of the School and the principal, Eduardo, and Jorun, are currently communicating with the municipality of Staffanstorp regarding the same issue. We have received information that they might approve the same opportunity for Ukrainians living in Staffanstorp in September. Until then, you are welcome to apply for our courses within the project Care of Folkbildningen. 


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.23 /2023-06-05


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Ny kurs på Hvilan SFI

På torsdag startar en ny grupp på Hvilan SFI, Kombo/Hvilan flex Gul. Varmt välkommen till alla nya deltagare!


Nationaldagen den 6 juni

Imorgon, tisdag är det Sveriges National dag och skolan är stängd denna dag. Vi önskar er en fin national dag.


Skolavslutning i Åkarp 

På fredag den 9 juni har några kurser på Folkhögskolan Hvilan skolavslutning i Åkarp. Avslutningen kommer att sändas digitalt i loungen här i Lund för de som vill titta. https://www.youtube.com/watch?v=pfLOIQsG-gASFI fortsätter som vanligt under sommaren men den 14 juni kommer även vi att fira att sommaren är på intåg. Därför kommer vi att bjuda alla deltagare och personal i Lund på fika denna dag!


SFI för ukrainare

Lunds- och Burlövs kommun har nu godkänt SFI för ukrainare. Vi har påbörjat antagningen och alla som sökt till SFI hos oss bör ha fått antagninsgbesked inom närmsta veckor.

Skolchef/rektor Eduardo och Hvilan SFI rektor Jorun samtalar just nu med Staffanstorps kommun och fått information om att det kankse kan finnas samma möjlighet från och med september månad. Till dess är ni välkomna att ansöka till vårt Care of folkbildningen projekt.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 23/2023-06-05


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


New course at Hvilan SFI

We will start a new group in Kombo/Hvilan Flex on Thursday, 7 June! Welcome to all new students!


The National Day of Sweden

The School is closed because of the National Day of Sweden tomorrow, 6 June. We wish you Happy Holidays!


Graduation Day 

Our general courses and vocational education celebrate graduation day and the end of term on June 9. We will broadcast the Ceremony in our lounge here in Lund, and you are welcome to watch it at 10.00. https://www.youtube.com/watch?v=pfLOIQsG-gA


The courses within SFI will continue as usual during the summer. However, on June 14, we will celebrate that summer is here! Therefore we will have fika for  all students and teachers in Lund on this day!


SFI for Ukrainians

The municipalities of  Lund and Burlöv have decided to give Ukrainians the right to study SFI. We have started the admission, and all who have applied for our SFI will receive admission within the coming weeks.


The head of the School and the principal, Eduardo, and Jorun, are currently communicating with the municipality of Staffanstorp regarding the same issue. We have received information that they might approve the same opportunity for Ukrainians living in Staffanstorp in September. Until then, you are welcome to apply for our courses within the project Care of Folkbildningen. 


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.22 /2023-05-29


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Svenska från dag 1, Ukraina

Denna vecka avslutas kursen Svenska från dag 1, Ukraina. Vi vill tacka alla våra studerande på kursen för denna tid! För frågor gällande fortsatta studier och SFI, kontakta receptionen under öppettider 08.00-12.30. 


SFI för ukrainare

Lunds- och Burlövs kommun har nu godkänt SFI för ukrainare. Vi har påbörjat antagningen och alla som sökt till SFI hos oss bör ha fått antagninsgbesked inom närmsta veckor.

Skolchef/rektor Eduardo och Hvilan SFI rektor Jorun samtalar just nu med Staffanstorps kommun och fått information om att det kankse kan finnas samma möjlighet från och med september månad. Till dess är ni välkomna att ansöka till vårt Care of folkbildningen projekt.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 22/2023-05-29


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Swedish from Day 1, Ukraine

The course, Swedish from Day 1, Ukraine, will end on Wednesday this week. Thanks to all of our students in the course for this time! For information about further studies and SFI please contact the information disk during our opening hours, 08.00-12.30.


SFI for Ukrainians

The municipalities of  Lund and Burlöv have decided to give Ukrainians the right to study SFI. We have started the admission, and all who have applied for our SFI will receive admission within the coming weeks.


The head of the School and the principal, Eduardo, and Jorun, are currently communicating with the municipality of Staffanstorp regarding the same issue. We have received information that they might approve the same opportunity for Ukrainians living in Staffanstorp in September. Until then, you are welcome to apply for our courses within the project Care of Folkbildningen. 


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Aktuellt v.21 /2023-05-22


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


SFI för ukrainare

Lunds- och Burlövs kommun har nu godkänt SFI för ukrainare. Vi har påbörjat antagningen och alla som sökt till SFI hos oss bör ha fått antagninsgbesked inom närmsta veckor.

Skolchef/rektor Eduardo och Hvilan SFI rektor Jorun samtalar just nu med Staffanstorps kommun och fått information om att det kankse kan finnas samma möjlighet från och med september månad. Till dess är ni välkomna att ansöka till vårt Care of folkbildningen projekt.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 21/2023-05-22


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


SFI for Ukrainians

The municipalities of  Lund and Burlöv have decided to give Ukrainians the right to study SFI. We have started the admission, and all who have applied for our SFI will receive admission within the coming weeks.


The head of the School and the principal, Eduardo, and Jorun, are currently communicating with the municipality of Staffanstorp regarding the same issue. We have received information that they might approve the same opportunity for Ukrainians living in Staffanstorp in September. Until then, you are welcome to apply for our courses within the project Care of Folkbildningen. 


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.20 /2023-05-15

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Kristi himmelsfärdsdag och klämdag 18-19 maj

På torsdag och fredag är skolan stängd på grund av helgdag och klämdag. Ni kommer att få hemuppgifter att arbeta med på fredagen.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 20/2023-05-15


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Ascension Day and following Friday, May, 18 and 19


Ascension day is a Holiday in Sweden. Therefore, The school will be closed both Thursday and, the bridge day, Friday. You will have home assignments to work with on Friday, please follow the instructions given by your teachers.


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.19 /2023-05-08

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 19/2023-05-08


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.18 /2023-05-01

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Fotografering i våra kurser

På tisdag den 2 maj från kl.09.00 kommer vi att fotografera olika kurser under lektionstid. Bilderna kommer att användas för att berätta om och marknadsföra våra utbildningar på vår hemsida och på våra sociala medier. För att kunna använda era bilder krävs ett samtycke från er sida. Samtycket är frivilligt och du hittar blanketten inne på länken https://hvilan.se/samtycke. Var snäll och fyll i blanketten så snart som möjligt.


Kaffe och annan dryck i lokalern

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 18/2023-05-02


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Photography day during lessons

On Tuesday, May 2, from 09.00 we will photograph during lessons. We will use the photos on our home page and social media to give information and market our courses. We need your permission to photograph you for the mentioned purpose. Therefore, we ask you to submit a consent form by clicking the link https://hvilan.se/samtycke. Please fill out the form as soon as possible.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.17 /2023-04-24

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


SFI för ukrainare

Lunds kommun kommer att ge ukrainare som bor i Lund rätt att studera SFI. På torsdag den 27/4 kommer Lundavälkomsten hit för att informera samt ta emot ansökningar. 

Vi samtalar även med andra kommuner gällande samma möjlighet och återkommer framöver med mer information.

Nationella prov, vecka 17

Under måndagen och tisdagen gör flera deltagare på SFI nationella prov.  Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Se schema och planering som ni fått av era pedagoger för mer information.

Fotografering i våra kurser

På onsdag den 2 maj kommer vi att fotografera olika kurser under lektionstid. Bilderna kommer att användas för att berätta om och marknadsföra våra utbildningar på vår hemsida och på våra sociala medier. För att kunna använda era bilder krävs ett samtycke från er sida. Samtycket är frivilligt och du hittar blanketten inne på länken https://hvilan.se/samtycke. Var snäll och fyll i blanketten så snart som möjligt.


Kaffe och annan dryck i lokalern

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier i sommar


Om du planerar att vara ledig i sommar så vill vi gärna att du lämnar in din ledighetsansökan så snart som möjligt så att vi kan planera för verksamheten. Du kan ansöka om ledighet genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 17/2023-04-24


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


SFI for Ukrainians

The municipality of Lund has decided to give Ukrainians living in Lund the right to study SFI. Lundavälkomsten will visit us on Thursday, the 27th, to inform you about different options and collect applications for SFI. 


We are in contact with the other municipalities about the same question. The School management will get back to you with further information.


The National Tests

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test this week. Participants not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


Photography day during lessons

On Wednesday, May 2, we will photograph during lessons. We will use the photos on our home page and social media to give information and market our courses. We need your permission to photograph you for the mentioned purpose. Therefore, we ask you to submit a consent form by clicking the link https://hvilan.se/samtycke. Please fill out the form as soon as possible.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption.


Summer Leave

If you plan to take time off your studies during the summer, please apply for leave as soon as possible. You find the application by clicking the link.  https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. You can apply for a maximum of three weeks, and your request is processed based on activity, participation, and progression.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for an interruption and reapply for SFI through your municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.16 /2023-04-17 

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


SFI för ukrainare

Regeringen har informerat om att hjälpa kommuner ekonomiskt för att öppna upp möjligheten för ukrainare att studera SFI.  Vi samtalar med kommunen om detta och skolledningen återkommer med mer information framöver.

Nationella prov, vecka 17

Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 16/2023-04-17

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


SFI for Ukrainians

The government has announced that it will financially help municipalities to offer SFI for Ukrainians. We are in contact with the municipalities about this, and the School management will get back to you with further information.


The National Tests

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test next week. Participants not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week.  Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

Leave Request

If you plan to take time off your studies, notify your teacher. If the vacation is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you must apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.15 /2023-04-11

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


SFI för ukrainare

Regeringen har informerat om att hjälpa kommuner ekonomiskt för att öppna upp möjligheten för ukrainare att studera SFI.  Vi samtalar med kommunen om detta och skolledningen återkommer med mer information framöver.


Ansökningsportalen öppen ht23 (utbildningar i Åkarp, Lund och distans), www.hvilan.se 

Ansökningsportalen för våra utbildningar inför hösten 2023 är öppen. Detta gäller för våra utbildningar inom Allmän kurs och yrkesutbildningar.


Ha en fin vecka!


News, week 15/2023-04-11

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


SFI for Ukrainians

The government has announced that it will financially help municipalities to offer SFI for Ukrainians. We are in contact with the municipalities about this, and the School management will get back to you with further information.


Application for the autumn semester of 2023, www.hvilan.se 

Application for our courses within Allmän kurs and vocational programs is open.


Have a wonderful week!


Aktuellt v.14 /2023-04-03

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Fredag den 7 april och måndag den 10 april

Dessa dagar är det helgdagar, skolan är stängd och alla är lediga.

SFI för ukrainare

Regeringen har informerat om att hjälpa kommuner ekonomiskt för att öppna upp möjligheten för ukrainare att studera SFI.  Vi samtalar med kommunen om detta och skolledningen återkommer med mer information framöver.


Ansökningsportalen öppen ht23 (utbildningar i Åkarp, Lund och distans), www.hvilan.se 

Ansökningsportalen för våra utbildningar inför hösten 2023 är öppen. Detta gäller för våra utbildningar inom Allmän kurs och yrkesutbildningar.


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Vi önskar er alla en glad påsk och Eid Mubarak!News, week 14/2023-04-03

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Friday the 3rd and Monday the 7th of April

On Friday this week and Monday next week, the school is closed because of the eastern holidays.


SFI for Ukrainians

The government has announced that it will financially help municipalities to offer SFI for Ukrainians. We are in contact with the municipalities about this, and the School management will get back to you with further information.


Application for the autumn semester of 2023, www.hvilan.se 

Application for our courses within Allmän kurs and vocational programs is open.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

Leave Request

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


We want to wish you all a happy eastern and Eid Mubarak!Aktuellt v13 /2023-03-27

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Ansökningsportalen öppen ht23 (utbildningar i Åkarp, Lund och distans) 

Ansökningsportalen för våra utbildningar inför hösten 2023 är öppen. Detta gäller för våra utbildningar inom Allmän kurs och yrkesutbildningar.


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

News, week 13/2023-03-27

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Application for the autumn semester 2023.

Application for our courses within Allmän kurs and vocational programs is open.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

Leave Request

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v12 /2023-03-20

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, gruppledare för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School


News, week 12/2023-03-20

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School Aktuellt/News Hvilan SFI School

Aktuellt v11 /2023-03-13

For English, please see below.Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!News, week 11/2023-03-13

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v9 /2023-02-27

For English, please see below.

Välkommen till en ny vecka på Hvilan SFI!

Förra veckan startade våra nya kurser inom Care of Folkbildningen. Varmt välkommen till alla nya deltagare!

Du kan läsa mer om våra kurser i projektet inne på vår hemsida: https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Under måndagen och tisdagen gör flera deltagare på SFI nationella prov. 

Deltagare på SFI som inte gör provet har möjlighet att under veckan få hjälp med sina hemuppgifter på vår studieverkstad, på plats och online.


Schema för studieverkstad under v. 10

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!
News, week 10/2023-03-06

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Our new courses within the project Care of Folkbildningen are up and running! Welcome to all students!


For more information about Care of Folkbildningen, please click on the link https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test this week.


All participants at SFI working with home assignments this week can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the timetable below. 


Study Support

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v9 /2023-02-27

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Från och med torsdag startar våra nya utbildningar inom projektet Care of Folkbildningen. Vi välkomnar alla nya deltagare i kurserna!

Du kan läsa mer om våra utbildningar i projektet inne på vår hemsida: https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.

Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under vecka 10 är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online, se schema för studieverkstad nedan. 


Schema för studieverkstad under v. 10

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

News, week 9/2023-02-27

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Our new courses within the project, Care of Folbildningen, will start on Thursday. Welcome to all new students!

For more information about Care of Folkbildningen, click on the link https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test next week. Participants not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


All participants working with home assignments can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the timetable below. 


Timetable for study support during week 10

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

You have to notify your teacher if you plan to take time off your studies. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v8 /2023-02-20

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.