Hvilan SFI School

Lund, Staffanstorp och Burlöv/Åkarp samt distans/online 

Telefon i Lund 046-460 15 20/Telefonväxel Åkarp/Burlöv 040 - 46 44 00

info@hvilan.se / www.hvilan.se 

Aktuellt v13 /2023-03-27

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !


Ansökningsportalen öppen ht23 (utbildningar i Åkarp, Lund och distans) 

Ansökningsportalen för våra utbildningar inför hösten 2023 är öppen. Detta gäller för våra utbildningar inom Allmän kurs och yrkesutbildningar.


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

News, week 13/2023-03-27

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Application for the autumn semester 2023.

Application for our courses within Allmän kurs and vocational programs is open.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Participation and attendance

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

Leave Request

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v12 /2023-03-20

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, gruppledare för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School


News, week 12/2023-03-20

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is longer than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.


The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School För dig som läser SFI i Lund - Kombo/Hvilanflex eller Distans kan boka dina tider via knappen.

Aktuellt/News Hvilan SFI School

Aktuellt v11 /2023-03-13

For English, please see below.Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!News, week 11/2023-03-13

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v9 /2023-02-27

For English, please see below.

Välkommen till en ny vecka på Hvilan SFI!

Förra veckan startade våra nya kurser inom Care of Folkbildningen. Varmt välkommen till alla nya deltagare!

Du kan läsa mer om våra kurser i projektet inne på vår hemsida: https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Under måndagen och tisdagen gör flera deltagare på SFI nationella prov. 

Deltagare på SFI som inte gör provet har möjlighet att under veckan få hjälp med sina hemuppgifter på vår studieverkstad, på plats och online.


Schema för studieverkstad under v. 10

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!
News, week 10/2023-03-06

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Our new courses within the project Care of Folkbildningen are up and running! Welcome to all students!


For more information about Care of Folkbildningen, please click on the link https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test this week.


All participants at SFI working with home assignments this week can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the timetable below. 


Study Support

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site.  A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v9 /2023-02-27

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Från och med torsdag startar våra nya utbildningar inom projektet Care of Folkbildningen. Vi välkomnar alla nya deltagare i kurserna!

Du kan läsa mer om våra utbildningar i projektet inne på vår hemsida: https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.

Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under vecka 10 är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online, se schema för studieverkstad nedan. 


Schema för studieverkstad under v. 10

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

News, week 9/2023-02-27

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Our new courses within the project, Care of Folbildningen, will start on Thursday. Welcome to all new students!

For more information about Care of Folkbildningen, click on the link https://hvilan.se/utbildningar/profil-och-uppdragsutbildning/care-of-folkbildningen.html 

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test next week. Participants not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


All participants working with home assignments can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the timetable below. 


Timetable for study support during week 10

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

You have to notify your teacher if you plan to take time off your studies. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v8 /2023-02-20

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!


News, week 8/2023-02-20

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, you must notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. 


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v7 /2023-02-13

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi !

Vi firar alla hjärtans dag på tisdag!  Pedagogerna för våra olika utbildningar kommer att bjuda på fika under lektionstid för alla deltagare på plats.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!


News, week 7/2023-02-13

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


On Tuesday this week we will celebrate Valentine's day! All teachers in Lund will bring fika to the on-site lessons.

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, you must notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. 


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside instead. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!Aktuellt v6 /2023-02-06

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!

Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, gruppledare för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School 


News, week 6/2023-02-06

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, you must notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. 


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside instead. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School Aktuellt v5 / 2023-01-30

For English, please see below.


Välkommen till en ny vecka på Hvilan SFI!

Flera deltagare på SFI gör denna vecka nationella prov, vi önskar er alla lycka till! Deltagare som inte ska göra nationella proven har denna vecka hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan enligt planering som ni har fått av era lärare. 


Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under veckan är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online.


Schema för studieverkstad under v. 5

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!


News, week 5/2023-01-30

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Some participants at Hvilan SFI are taking the national test this week. We wish you all good luck!


Participants who are not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 


All participants working with home assignments this week can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the time table below. 


Schedule for study support during week 5

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, you must notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. 


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside instead. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!

Aktuellt v4 / 2023-01-23

For English, please see below.


Välkommen till en ny vecka på Hvilan SFI!

Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov, vi önskar er alla lycka till! Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.


Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under vecka 5 är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online, se schema för studieverkstad nedan. 


Schema för studieverkstad under v. 5

Torsdag

På plats och online: kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 

Fredag

På plats och online: Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.


Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro utan anledning kan leda till ett avbrott i studierna.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Ha en fin vecka!


News, week 4/2023-01-23

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Some of our participants at Hvilan SFI will take the national test next week. We wish you all good luck!

Participants who are not going to take the test will be working with home assignments parts, or all of the week. Hence, some SFI courses will not have mandatory lessons on-site. Your teachers will tell you more about next week’s planning and timetable.


All participants working with home assignments have the possibility of receiving individual study support and feedback on-site and online on scheduled days: 


Schedule for study support during week 5

Thursday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


Friday

On-site and online, from 09-00-12.00 and 13.00-15.00

Link for the study support online:  https://meet.google.com/mgs-xvcp-ytn?hs=122&authuser=0 


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, you must notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.

If you plan to take time off your studies, you need to notify your teacher. If the vacation period is more than three days, you must apply in written form for at least two weeks upfront.  You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. 


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you need to apply for the interruption and reapply for SFI through your home municipality when you want to restart your studies.

The reception desk is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Please park on the bicycle stands along the street outside instead. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Have a wonderful week!


Aktuellt/News Hvilan SFI School v/week.51

Schema för studieverkstad, vecka 52.
Schedule for study support during week 52.

Länk till studieverkstad online:
Link to study support online:
https://meet.google.com/bij-wgoa-swu

Aktuellt v51 /2022-12-19 JORUN

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi!


På tisdag avslutas kulturveckan och deltagare som varit med på kulturveckan ska återgå till sina ordinarie lektioner på onsdag. På onsdag har vi terminsavslutning. Avslutningen kommer att sändas digitalt från vår skola i Åkarp för oss i Lund och vi bjuder på fika!

Deltagare på Allmän kurs går sedan på jullov. SFI, SMF+ och Svenska från dag 1, Ukraina fortsätter att ha lektioner enligt schema.


Under v 52 kommer deltagare på Sfi, studieväg 3 och Svenska från dag 1, Ukraina att arbeta med projekt hemifrån. Dessa kurser kommer alltså inte att ha några lektioner på plats denna vecka. Era lärare kommer att informera om planering och upplägg.

Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under veckan är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online.


Vi vill påminna er om att fylla i utvärderingen som ni har fått ut gällande er Sfi-kurs. För oss är era svar viktiga och vi vill gärna att alla svarar! Utvärderingen ger oss feedback och hjälper oss att anpassa samt utveckla kurserna. Var god lämna in svaren senast den 22 december.


Tyvärr har vi fått många kaffefläckar på mattorna överallt i lokalerna. En olycka händer lätt! För att motverka tråkiga fläckar överallt är det endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelse och hjälp med detta!


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. På fredag den 23 december stänger receptionen kl.12.00


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


God jul och gott nytt år!


News, week 51/2022-12-19

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Kulturveckan will end on Tuesday, and participants who took part in the different activities will return to their regular schedule on Wednesday. Furthermore, on Wednesday, we will celebrate the end of this semester. The closing will be broadcasted for us digitally from our school in Åkarp. 


Participants in some of our courses at Folkhögskolan Hvilan will go on Christmas break. However, SFI, SMF+, and Swedish from Day 1, Ukraine will continue to have lessons according to schedule.


We want to remind you to respond to the evaluation regarding your Sfi course. Your answers are very important to give us feedback and help us develop the courses. Please respond by the latest on December, 22.


During week 52, participants at Sfi and Swedish from Day 1, Ukraine will work on projects from home. Thus, these courses will not have any classes on-site. Your teachers will give your information about the planning.


All participants working with home assignments have the possibility of receiving individual study support and feedback on-site and online on scheduled days, Please see the schedule below. 


Unfortunately, there are coffee stains everywhere on the carpets. Accidents happen! However, to counteract ugly stains, only water is allowed into the classrooms from now on. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A continued absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours. On Friday, December, 23 the reception will close at 12.00.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Merry Christmas and Happy New Year!
Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School 


Lucia hos oss 13 dec/Celebration 

Svenska 

På tisdag kommer ett luciatåg hit och sjunger för oss under förmiddagen. Efteråt kommer det att bjudas på fika!


English 

On Tuesday we will celebrate Lucia! A  traditional Swedish “Luciatåg” will come and sing for us during the morning.“Fika” will be served afterward.

Aktuellt v50 /2022-12-12

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan Sfi och varmt välkomen till alla nya deltagare på de olika sfi-kurserna!

På tisdag kommer ett luciatåg hit och sjunger för oss under förmiddagen. Efteråt kommer det att bjudas på fika!


Under veckan kommer deltagarna på Hvilan Sfi att en få enkät gällande utvärdering av er pågående Sfikurs till er mejl. I enkäten svarar ni på några frågor om hur ni tycker att er kurs har fungerat hittills. För oss är era svar viktiga och vi vill gärna att alla svarar! Ni kommer att få tid under era lektioner för att svara på enkäten. utvärderingen ger oss feedback och hjälper oss att anpassa samt utveckla kurserna. Svaren kopplas till era specifika kurser men är anonyma. Var god lämna in svaren senast den 22 december.


Kulturveckan startar på torsdag denna vecka. Deltagare på SMF+ , Sfi studieväg 2 och Svenska från dag 1,Ukraina kommer att delta i olika aktiviteter här i Lund eller i Åkarp.


Tyvärr har vi fått många kaffefläckar på mattorna överallt i lokalerna. En olycka händer lätt! För att motverka tråkiga fläckar överallt är det endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelse och hjälp med detta!


Anna Mårtensson, vår studie- och yrkesvägledare, kommer att besöka de olika klasserna på Hvilan sfi i Lund så att ni kan ställa frågor gällande studier och yrkesvägledning. Mer info och schema för detta kommer inom kort.


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Chef för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School News, week 50/2022-12-12

Welcome to a new week at Hvilan SFI and welcome to all new participants in the various SFI courses!

On Tuesday we will celebrate Lucia! A  traditional Swedish “Luciatåg” will come and sing for us during the morning.“Fika” will be served afterward.


Participants at Hvilan SFI will be emailed a survey this week regarding your ongoing SFI course. The survey contains evaluative questions about your course so far. Your answers are very important to give us feedback and help us develop and adjust the courses. Therefore we would like everyone to respond, and you will be given time during lessons to respond. The answers are linked to the specific courses but are anonymous. Please respond by the latest December, 22.


Our yearly Kulturvecka will start on Thursday. Participants on SMF+, SFI study path 2, and Swedish from day one, Ukraine will take part in various activities here in Lund or in Åkarp.


Participants who are not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. The yellow and white group on the evening course will follow the regular schedule. 


Unfortunately, there are coffee stains everywhere on the carpets. Accidents happen! However, to counteract ugly stains, only water is allowed into the classrooms from now on. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 


This week several new participants will be starting in the different SFI courses.  Many have applied for our evening course. Therefore, we will have a new group in the evening, the gray group. This group will attend classes on Mondays and Wednesdays.


Welcome!

Anna Mårtensson, our study-, and career guidance counselor will be visiting the different classes at Hvilan sfi in Lund so that you can ask questions regarding studies and career guidance. More information and a schedule will soon follow.


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!


Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School 


Aktuellt v49/2022-12-05

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan sfi!


Flera deltagare på sfi gör denna vecka nationella prov, vi önskar er alla lycka till! Deltagare som inte ska göra nationella prov har denna vecka hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan enligt schema och planering som ni har fått av era lärare. Gul och vit grupp på kvällen följer dock ordinarie schema.

Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under veckan är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online.


Onsdag

På plats med Irina och Jens, kl. 09.00-12.00.

Online med Magda, kl. 09.00-12.00. Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq

Torsdag

På plats med Lidia, kl. 13.00-14.30.


Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.


Tyvärr har vi fått många kaffefläckar på mattorna överallt i lokalerna. En olycka händer lätt! För att motverka tråkiga fläckar överallt är det endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelse och hjälp med detta!


Denna vecka kommer vi att ha antagning för flera nya deltagare på de olika sfi- kurserna i Lund. Många har sökt sig till våra kvällskurser och därmed kommer vi att få en helt ny klass på kvällen, grå grupp. Denna grupp kommer att delta i lektioner på måndagar och onsdagar. 


Varmt välkomna till alla!


Anna Mårtensson, vår studie- och yrkesvägledare, kommer att besöka de olika klasserna på Hvilan sfi i Lund så att ni kan ställa frågor gällande studier och yrkesvägledning. Mer info och schema för detta kommer inom kort.


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Chef för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School News, week 49/2022-12-05

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Some participants at Hvilan SFI are taking the national test this week. We wish you all good luck!


Participants who are not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. The yellow and white group on the evening course will follow the regular schedule. 


All participants working with home assignments this week can receive individual study support and feedback on-site and online on scheduled days. See the schedule below. 


Wednesday

Study support on-site with Irina and Jens, from 09-00-12.00.

Study support with Magda, from 09.00-12.00 at  https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq 

Thursday

Study support with on-site with Lidia, from 13.00-14.30


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!


Unfortunately, there are coffee stains everywhere on the carpets. Accidents happen! However, to counteract ugly stains, only water is allowed into the classrooms from now on. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 


This week several new participants will be starting in the different SFI courses.  Many have applied for our evening course. Therefore, we will have a new group in the evening, the gray group. This group will attend classes on Mondays and Wednesdays.


Welcome!


Anna Mårtensson, our study-, and career guidance counselor will be visiting the different classes at Hvilan sfi in Lund so that you can ask questions regarding studies and career guidance. More information and a schedule will soon follow.


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School Aktuellt v48/2022-11-28

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan sfi!

Under vecka 49 kommer flera deltagare på sfi att göra nationella prov, vi önskar er alla lycka till! Deltagare på sfi som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka (gul och vit grupp på kvällen följer dock ordinarie schema). Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.


Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under vecka 49 är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online, se schema för studieverkstad nedan. 


Schema för studieverkstad under v. 49

Onsdag

På plats med Irina och Jens, kl. 09.00-12.00.

Online med Magda, kl. 09.00-12.00. Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq


Torsdag

På plats med Lidia, kl. 13.00-14.30.

Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.


Tyvärr har vi fått många kaffefläckar på mattorna överallt i lokalerna. En olycka händer lätt! För att motverka tråkiga fläckar överallt är det endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelse och hjälp med detta!


Alla deltagare på folkhögskolan Hvilan har möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Anna Mårtensson kommer att vara på plats i Lund varje fredag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail på. Anna.martensson@hvilan.se.


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.News, week 48/2022-11-28

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


During week 49, some of our participants at Hvilan SFI will take the national test. We wish you all good luck!

SFI participants who are not going to take the test will be working with home assignments parts or all of the week. Hence, some SFI courses will not have mandatory lessons this week (This will not apply to the yellow and white group on the evening course, you will follow the regular schedule). Your teachers will tell you more about next week’s planning and the scheduel for next week.


All participants working with home assignments have the possibility of receiving individual study support and feedback on-site and online on scheduled days, you will find the schedule below.  


Schedule for study support during week 49

Wednesday

Study support on-site with Irina and Jens, from 09-00-12.00.

Study support with Magda, from 09.00-12.00 at  https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq 


Thursday

Study support with on-site with Lidia, from 13.00-14.30


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!


Unfortunately, there are coffee stains everywhere on the carpets. Accidents happen! However, to counteract ugly stains, only water is allowed into the classrooms from now on. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help!


All students at Folkhögskolan Hvilan have the possibility to get information and receive personal guidance regarding studies and work possibilities. Anna Mårtensson, Our Study counselor, will be in Lund every Friday. You can book an appointment for personal guidance, or ask your questions directly by sending an email to Anna.martensson@hvilan.se.


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!Aktuellt v47/2022-11-21

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan sfi!

Denna vecka hälsar vi varmt välkomna till nya deltagare på sfi studieväg 2 och på studieväg 3 distans!

Alla deltagare på folkhögskolan Hvilan har möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Anna Mårtensson kommer att vara på plats i Lund varje fredag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail på. Anna.martensson@hvilan.se.

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Chef för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School News, week 47/2022-11-21

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

We want to begin this week by wishing a warm welcome to our new students at SFI study path 2 and study path  3.


All students at Folkhögskolan Hvilan have the possibility to get information and receive personal guidance regarding studies and work possibilities. Anna Mårtensson, Our Study counsellor, will be in Lund every Friday. You can book an appointment for personal guidance, or ask your questions directly by sending an email to Anna.martensson@hvilan.se.


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!


Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School 

Aktuellt v46/22-11-14


For English, please see belowTack för att ni firade med oss förra veckan och hoppas att ni gillade fikan!


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.News, week 46/2022-11-14


Thank you for celebrating with us last week, and we hope you enjoyed the fika!

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!

Aktuellt v45/22-11-07 

For English, please see below

Under vecka 43 och 44 hade vi ett intag av nya deltagare på de olika sfikurserna. Vi hälsar alla våra nya deltagare varmt välkomna till Hvilan sfi!


Vi firar att sfi är igång! På tisdag och onsdag denna vecka kommer pedagogerna på de olika utbildningar på plats i Lund att bjuda alla deltagare på fika under lektionstid.


Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun. 


I förra veckans Aktuellt (vecka 44) saknades lite uppgifter kring vår sfi lärare Lidia Bringros. Inne på länken kan ni läsa uppdaterad information på svenska


På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola. 


Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka. 


Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Ha en fin vecka!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan 


News, week 45 /2022-11-07


During weeks 43 and 44, we had an intake of new participants in the various SFI courses. We want to welcome all of our new participants to Hvilan SFI!


We are celebrating that SFI is up and running! On Tuesday and Wednesday this week, all teachers in Lund will bring fika to the on-site lessons.


Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies. 


If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back. 


There was some information missing regarding our sfi teacher Lidia Bringros in the last week’s weekly news. Please click on the link to read the updated information in English


There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking. 


It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan 


AKTUELLT SFI/News v.44

 

AKTUELLT SFI v.43

For English, please see below

Nu är det snart en månad sedan som vi startade Hvilan sfi i våra ny lokaler i Lund. För att fira detta kommer vi att bjuda på fika, vi återkommer snart med mer information om detta! Här på deltagarwikin kommer vi varje vecka gå ut med aktuell information om vad som pågår i din skola.


Vi vill också informera om att lärarna på sfi kommer att ha fortbildning några dagar under vecka 43 och 44. Det innebär att vissa sfikurser kommer att ha vikarierande lärare vissa dagar dessa veckor.


Ett stort välkommen till alla våra nya deltagare! 


Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skolchef/rektor för Folkhögskolan Hvilan 

Jorun Koca Jakobsson, rektor för Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, arbetsledare för Hvilan sfi 


News from Hvilan SFI  School, 2022-10-22  


Hvilan Sfi has been up and running for about a month in Lund. To celebrate, we would like to treat you to a fika, more information will follow soon! Here at deltagarwikin, you will find up-to-date information about what is going on in your school every week. 


We also need to inform you that during weeks 43 and 44, your sfi teachers will have continuing education. Therefore, some of our courses at hvilan sfi will have substitute teachers some days during these weeks.


A big welcome to all of our students!


Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan 

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School 

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

AKTUELLT SFI v.35-42

Hej till dig som studerar Hvilan SFI i Lund! 

For English, please see below

Under förra veckan besökte vi era klasser för att berätta om att du snart kommer att fortsätta dina

studier på Hvilan SFI i nya lokaler mitt i Lund, Lilla fiskaregatan 1A. Det var trevligt att få träffa er alla!

Både under och efter besöket hos er har det varit flera deltagare som har frågat oss om flytten av er

kurs, Hvilan SFI. Vi har förstått att det är flera av er som undrar varför vi säger att ni ska flytta till nya lokaler.

Här nedan kan du hitta svar på de frågor som vi har fått gällande flytten av din kurs, Hvilan

SFI.

https://drive.google.com/file/d/14h3hVJc7VuCw1yUnFRAoI5OZXg8SpZad/view?usp=sharing


Hello to all of you studying at Hvilan SFI in Lund

Last week we visited your classes to inform you that you will soon continue your Hvilan SFI studies

in new premises in central Lund, at Lilla Fiskaregatan 1A. It was nice to meet you all!

Both during and after the visit, we received several questions about the moving of your course, Hvilan

SFI. We have realized there are several of you wondering why we are telling you that you have to move to

new premises. In this letter, we want to answer your questions.

Below, you will find answers to the questions we have received regarding moving Hvilan

SFI.

https://drive.google.com/file/d/14h3hVJc7VuCw1yUnFRAoI5OZXg8SpZad/view?usp=sharing


AKTUELLT SFI v.34


Viktig information för dig som studerar SFI och om Folkhögskolan

Hvilan – huvudman och anordnare av Hvilan SFI i Lund


For English, please see below


Hej till dig som studerar hos Folkhögskolan Hvilan, Hvilan SFI i Lund

Nu är höstterminen igång (även om många av er studerat hela sommaren)!

I höst kommer lokalerna för din utbildning att förändras och därmed tycker vi att det är viktigt att

informera dig om Folkhögskolan Hvilan som ansvarar för Hvilan SFI i Åkarp och Lund samt om de

förändringar som kommer att ske. Du får också information om dina rektorer och ansvarig personal

för din utbildning.


Folkhögskolan Hvilan - Hvilan SFI

Folkhögskolan Hvilan har funnits med länge, ända sedan 1868, och är därmed Sveriges äldsta

folkhögskola. Skolan ligger i Åkarp (mitt emellan Malmö och Lund) med ca 1 000 studerande per år i

både Åkarp och Lund. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig.

Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Folkhögskolan Hvilans samarbete med Folkuniversitetet i Lund


Under en längre tid har Folkhögskolan Hvilan haft ett samarbete med Folkuniversitetet i Lund, där

du studerar idag. Under höstterminen kommer Folkhögskolan Hvilan att öppna nya lokaler centralt i

Lund. Hvilan-SFI som du studerar på, kommer då flytta från Folkuniversitetets lokaler till

Folkhögskolan Hvilans nya lokaler i centrala Lund (på Lilla Fiskaregatan 1A, mittemot Stortorget).

Du kommer byta till Folkhögskolan Hvilans (Hvilan SFI) nya lokaler under slutet av september

/ början av oktober.


Vad innebär dessa förändringar för dig som studerande?

För dig kommer detta innebära samma form av undervisning som du har idag men i nya lokaler och

med nya lärare. Vi kommer tillsammans med Folkuniversitetet i Lund göra allt vi kan för att göra

denna överflytt så tydlig och enkel och bra som möjlig!


Inom de närmaste veckorna kommer även dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning att

besöka er så att ni kan få träffa oss och för att berätta mer om denna överflytt.


Om dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning

Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor

Skolchef/rektor hos oss sedan 2014. Jag kom till Sverige som 15-åring som barn till flyktingar och har

ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Har bland annat jobbat med

internationellt fredsbistånd, har varit chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt

nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Utbildad lärare som de senaste 14 åren har

arbetat inom vuxenutbildning och folkhögskolan.


Jorun Koca Jakobsson, biträdande rektor för SFI 

Som arbetat på Folkhögskolan Hvilan sedan 2018. Förutom SFI arbetar jag

även med våra yrkesutbildningar och vår dansutbildning. Tidigare jobbade jag på Region Skåne för

den politiska ledningen.


Layal Ghajraoui, projektledare och arbetsledare för SFI i Lund

 Jag är utbildad lärare och har sedan 2017 arbetat på Folkhögskolan Hvilans allmänna kurs.


Från och med nu kommer du få regelbunden information från dina rektorer och Folkhögskolan Hvilan

(Hvilan SFI). På vår hemsida får du också uppdateringar om vad som är på gång i din utbildning,

besök den gärna regelbundet: https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi 


Avslutningsvis. Tack för att du studerar hos oss och kontakta oss gärna via mailen info@hvilan.se och

telefonväxel 040 - 46 44 00 eller 046-460 15 20.


Vänliga hälsningar; Eduardo, Jorun och Layal


Hvilan SFI in Lund - Hvilan Folk high school

www.hvilan.se - wiki.hvilan.se


Important information for those of you who study SFI, and about Folkhögskolan

Hvilan in Lund in general [the Hvilan Folk High School] – the governing body and organizer of the 

Hvilan SFI (Swedish for Immigrants) Course


Hello to all of you studying at Hvilan SFI at the Folkhögskolan Hvilan in Lund.

The autumn semester has started, even though many of you have studied all summer!

During this semester, there will be some changes in your education. With this letter, we want to tell

you a bit about Folkhögskolan Hvilan, the governing body and organizer of Hvilan SFI in both Åkarp

and Lund, and about the changes which are about to take place. We will also tell you a bit about your

headteachers and the staff responsible for your education.


About Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan has existed for a long time, ever since 1868, making it Sweden's oldest

independent adult education college. The School is located in Åkarp (between Malmö and Lund), and

we have about 1,000 students a year, both Åkarp and Lund colleges combined. We are an adult

education college, independent of religion and politics, where diversity is essential. We want to

provide our students with the tools they need to influence their living situation and socio-economic

development.


Folkhögskolan Hvilan’s collaboration with Folkuniversitetet in Lund

For a few years, Folkhögskolan Hvilan has had a collaborative relationship with Folkuniversitetet

in Lund, which has been responsible for our SFI courses, the courses which you are studying. Since

we are opening new premises in central Lund, we have decided to move our SFI courses from

Folkuniveristetet in Lund, thereby gathering all the courses we own in one place. Therefore, Hvilan

SFI, which you are studying at Folkuniversitetet’s premises, will move to Folkhögskolan Hvilan’s

new premises in central Lund sometime at the end of September/ the beginning of October. You

will find Hvilan SFI’s new premises on Lilla fiskaregatan 1A [opposite the main Square].


Thus, you will still be studying the same courses, and will be provided the same form of lessons and

teaching, however, in our new premises and with new teachers. Together with Folkuniversitetet in

Lund, we will make this transfer as uncomplicated and good for you as possible!


Sometime within the coming weeks, we will visit you and tell you more about the transfer.


About your head teachers and the staf responsible for education

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Head of College/Head Teacher

Head of College/Head Teacher since 2014. I came to Sweden as a 15-year-old child of refugees, and I

have a strong commitment to integration issues and human rights. I have worked in international

peace aid. I was Head of Demokrati och Mångfald [Democracy and Diversity] at Södertälje

Municipality and National Operations Manager for the Sensus Studieförbund [the Sensus adult

education association]. I am a qualified teacher who has worked in adult education for the past 14

years.


Jorun Koca Jakobsson, Deputy Head Teacher of SFI

I have worked at Folkhögskolan Hvilan since 2018. In addition to SFI, I

also work on our vocational training and dance courses. In the past, I have worked for the political

leadership at Region Skåne.


Layal Ghajraoui, Project-; and group leader of SFI in Lund. 

I am an educated teacher and have worked at Folkhögskolan Hvilan’s general courses since 2017.


From now on, you will receive frequent information from your head teachers. Furthermore, on our

website, you will get updates related to your education. Do not forget to visit it regularly.

https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi


In conclusion, thank you for studying with us, and please feel free to contact us. You can contact us by

email at info@hvilan.se and by telephone at 040 - 46 44 00 or 046-460 15 20.


Best regards, Jorun, Layal and Eduardo