Hvilan SFI School

Lund, Staffanstorp och Burlöv/Åkarp samt distans/online

Telefon i Lund 046-460 15 20/Telefonväxel Åkarp/Burlöv 040 - 46 44 00

info@hvilan.se / www.hvilan.se

För dig som läser SFI i Lund - Kombo/Hvilanflex eller Distans kan boka dina tider via knappen.

Aktuellt/News Hvilan SFI School v/week.48

Aktuellt v48/2022-11-28

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan sfi!

 • Nationella prov, vecka 49

Under vecka 49 kommer flera deltagare på sfi att göra nationella prov, vi önskar er alla lycka till! Deltagare på sfi som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka (gul och vit grupp på kvällen följer dock ordinarie schema). Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.


Om man vill ha hjälp med sina hemuppgifter under vecka 49 är man välkommen till vår studieverkstad på plats och online, se schema för studieverkstad nedan.


Schema för studieverkstad under v. 49

Onsdag

På plats med Irina och Jens, kl. 09.00-12.00.

Online med Magda, kl. 09.00-12.00. Länk till studieverkstad online: https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq


Torsdag

På plats med Lidia, kl. 13.00-14.30.

Ni är välkomna när ni vill under dessa tider och ni kan alltid kontakta era pedagoger via mail.


 • Kaffe och annan dryck i lokalerna

Tyvärr har vi fått många kaffefläckar på mattorna överallt i lokalerna. En olycka händer lätt! För att motverka tråkiga fläckar överallt är det endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelse och hjälp med detta!


 • Studie- och yrkesvägledning

Alla deltagare på folkhögskolan Hvilan har möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Anna Mårtensson kommer att vara på plats i Lund varje fredag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail på. Anna.martensson@hvilan.se.


 • Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


 • Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


 • Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


 • Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


 • Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


 • Cykelparkering

Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.News, week 48/2022-11-28

Welcome to a new week at Hvilan SFI!


 • National Test, Week 49.

During week 49, some of our participants at Hvilan SFI will take the national test. We wish you all good luck!

SFI participants who are not going to take the test will be working with home assignments parts or all of the week. Hence, some SFI courses will not have mandatory lessons this week (This will not apply to the yellow and white group on the evening course, you will follow the regular schedule). Your teachers will tell you more about next week’s planning and the scheduel for next week.


All participants working with home assignments have the possibility of receiving individual study support and feedback on-site and online on scheduled days, you will find the schedule below.


Schedule for study support during week 49

Wednesday

Study support on-site with Irina and Jens, from 09-00-12.00.

Study support with Magda, from 09.00-12.00 at https://meet.google.com/vib-vvkq-ywq


Thursday

Study support with on-site with Lidia, from 13.00-14.30


You are welcome to attend whenever you want between scheduled hours. Of course, you are always welcome to contact your teacher by mail!


 • Coffee and other drinks

Unfortunately, there are coffee stains everywhere on the carpets. Accidents happen! However, to counteract ugly stains, only water is allowed into the classrooms from now on. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help!


 • Study Counselling

All students at Folkhögskolan Hvilan have the possibility to get information and receive personal guidance regarding studies and work possibilities. Anna Mårtensson, Our Study counselor, will be in Lund every Friday. You can book an appointment for personal guidance, or ask your questions directly by sending an email to Anna.martensson@hvilan.se.


 • Participation and absence from studies

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


 • Leave Request

If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


 • Opening hours in the reception

The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


 • Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


 • Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


 • Bicycle parking

It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!Aktuellt v47/2022-11-21

For English, please see below


Välkomna till en ny vecka på Hvilan sfi!

Denna vecka hälsar vi varmt välkomna till nya deltagare på sfi studieväg 2 och på studieväg 3 distans!

 • Studie- och yrkesvägledning

Alla deltagare på folkhögskolan Hvilan har möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Anna Mårtensson kommer att vara på plats i Lund varje fredag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail på. Anna.martensson@hvilan.se.

 • Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


 • Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


 • Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


 • Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


 • Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


 • Cykelparkering

Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Jorun Koca Jakobsson, Rektor för Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, Chef för Hvilan sfi School i Lund

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skochef/rektor för Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI SchoolNews, week 47/2022-11-21

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

We want to begin this week by wishing a warm welcome to our new students at SFI study path 2 and study path 3.


 • Study Counselling

All students at Folkhögskolan Hvilan have the possibility to get information and receive personal guidance regarding studies and work possibilities. Anna Mårtensson, Our Study counsellor, will be in Lund every Friday. You can book an appointment for personal guidance, or ask your questions directly by sending an email to Anna.martensson@hvilan.se.


 • Participation and absence from studies

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


 • Leave Request

If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


 • Opening hours in the reception

The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


 • Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.

 • Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


 • Bicycle parking

It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!


Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan/Hvilan SFI School

Aktuellt v46/22-11-14


For English, please see belowTack för att ni firade med oss förra veckan och hoppas att ni gillade fikan!


 • Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


 • Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


 • Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-13.00. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp.


 • Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


 • Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


 • Cykelparkering

Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.News, week 46/2022-11-14


Thank you for celebrating with us last week, and we hope you enjoyed the fika!

 • Participation and absence from studies

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


 • Leave Request

If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


 • Opening hours in the reception

The reception is open every day from 08.00-13.00. If you need any help, you are welcome during these hours.


 • Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


 • Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


 • Bicycle parking

It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!

Aktuellt v45/22-11-07

For English, please see below

 • Nya deltagare på Hvilan sfi

Under vecka 43 och 44 hade vi ett intag av nya deltagare på de olika sfikurserna. Vi hälsar alla våra nya deltagare varmt välkomna till Hvilan sfi!


 • Fika till alla våra studerande i Lund

Vi firar att sfi är igång! På tisdag och onsdag denna vecka kommer pedagogerna på de olika utbildningar på plats i Lund att bjuda alla deltagare på fika under lektionstid.


 • Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande på Hvilan sfi både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta. En hög frånvaro från studier utan anledning kan leda till ett avbrott i dina studier på Hvilan sfi.


 • Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet till Hvilans sfi rektor. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier. Vi beviljar en ledighet på max tre veckor. Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du ta en paus och ansöka om sfi genom din hemkommun.


 • Förtydligande information

I förra veckans Aktuellt (vecka 44) saknades lite uppgifter kring vår sfi lärare Lidia Bringros. Inne på länken kan ni läsa uppdaterad information på svenska


 • Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.


 • Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när ni ska röka.


 • Cykelparkering

Tänk på att man inte får parkera cyklar inne på gården vid entren. Parkera istället vid ett cykelställ utanför längs med gågatan.


Ha en fin vecka!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan


News, week 45 /2022-11-07


 • New participants at Hvilan sfi

During weeks 43 and 44, we had an intake of new participants in the various SFI courses. We want to welcome all of our new participants to Hvilan SFI!


 • Fika for all our students in Lund

We are celebrating that SFI is up and running! On Tuesday and Wednesday this week, all teachers in Lund will bring fika to the on-site lessons.


 • Participation and absence from studies

Please note that it is very important to participate actively in your SFI studies, both in your home studies and on-site. If you cannot attend the lesson or submit assignments on time, it is important to notify your teacher in advance. A high absence without reason can lead to an interruption in your SFI studies.


 • Leave Request

If you plan to take time off from your studies, you need to notify your teacher in advance. If the vacation period is more than three days, you need to apply in written form to the Hvilans SFI principal at least two weeks upfront, which is the time to process your application. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any financial loss due to time off from your studies. If you plan to be away from classes for more than three weeks, you will need to take a break and reapply for SFI through your home municipality once you are back.


 • Clarifying information

There was some information missing regarding our sfi teacher Lidia Bringros in the last week’s weekly news. Please click on the link to read the updated information in English


 • Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this is a nut- and perfume-free school.


 • Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.


 • Bicycle parking

It is not allowed to park bicycles in the door yard. Please park on the bicycle stands along the street outside instead.


Have a great week!

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan


AKTUELLT SFI/News v.44

AKTUELLT SFI v.43

 • Nyheter från Hvilan SFI School, 2022-10-22

For English, please see below

Nu är det snart en månad sedan som vi startade Hvilan sfi i våra ny lokaler i Lund. För att fira detta kommer vi att bjuda på fika, vi återkommer snart med mer information om detta! Här på deltagarwikin kommer vi varje vecka gå ut med aktuell information om vad som pågår i din skola.


Vi vill också informera om att lärarna på sfi kommer att ha fortbildning några dagar under vecka 43 och 44. Det innebär att vissa sfikurser kommer att ha vikarierande lärare vissa dagar dessa veckor.


Ett stort välkommen till alla våra nya deltagare!


Eduardo Gran Villanueva Contreras, Skolchef/rektor för Folkhögskolan Hvilan

Jorun Koca Jakobsson, rektor för Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, arbetsledare för Hvilan sfi


News from Hvilan SFI School, 2022-10-22


Hvilan Sfi has been up and running for about a month in Lund. To celebrate, we would like to treat you to a fika, more information will follow soon! Here at deltagarwikin, you will find up-to-date information about what is going on in your school every week.


We also need to inform you that during weeks 43 and 44, your sfi teachers will have continuing education. Therefore, some of our courses at hvilan sfi will have substitute teachers some days during these weeks.


A big welcome to all of our students!


Eduardo Gran Villanueva Contreras, Director and Head of School for Folkhögskolan Hvilan

Jorun Koca Jakobsson, Principal for Hvilan SFI School

Layal Ghajraoui, Group leader for Hvilan sfi

AKTUELLT SFI v.35-42

Hej till dig som studerar Hvilan SFI i Lund!

For English, please see below

Under förra veckan besökte vi era klasser för att berätta om att du snart kommer att fortsätta dina

studier på Hvilan SFI i nya lokaler mitt i Lund, Lilla fiskaregatan 1A. Det var trevligt att få träffa er alla!

Både under och efter besöket hos er har det varit flera deltagare som har frågat oss om flytten av er

kurs, Hvilan SFI. Vi har förstått att det är flera av er som undrar varför vi säger att ni ska flytta till nya lokaler.

Här nedan kan du hitta svar på de frågor som vi har fått gällande flytten av din kurs, Hvilan

SFI.

https://drive.google.com/file/d/14h3hVJc7VuCw1yUnFRAoI5OZXg8SpZad/view?usp=sharing


Hello to all of you studying at Hvilan SFI in Lund

Last week we visited your classes to inform you that you will soon continue your Hvilan SFI studies

in new premises in central Lund, at Lilla Fiskaregatan 1A. It was nice to meet you all!

Both during and after the visit, we received several questions about the moving of your course, Hvilan

SFI. We have realized there are several of you wondering why we are telling you that you have to move to

new premises. In this letter, we want to answer your questions.

Below, you will find answers to the questions we have received regarding moving Hvilan

SFI.

https://drive.google.com/file/d/14h3hVJc7VuCw1yUnFRAoI5OZXg8SpZad/view?usp=sharingAKTUELLT SFI v.34


Viktig information för dig som studerar SFI och om Folkhögskolan

Hvilan – huvudman och anordnare av Hvilan SFI i Lund


For English, please see below


Hej till dig som studerar hos Folkhögskolan Hvilan, Hvilan SFI i Lund

Nu är höstterminen igång (även om många av er studerat hela sommaren)!

I höst kommer lokalerna för din utbildning att förändras och därmed tycker vi att det är viktigt att

informera dig om Folkhögskolan Hvilan som ansvarar för Hvilan SFI i Åkarp och Lund samt om de

förändringar som kommer att ske. Du får också information om dina rektorer och ansvarig personal

för din utbildning.


Folkhögskolan Hvilan - Hvilan SFI

Folkhögskolan Hvilan har funnits med länge, ända sedan 1868, och är därmed Sveriges äldsta

folkhögskola. Skolan ligger i Åkarp (mitt emellan Malmö och Lund) med ca 1 000 studerande per år i

både Åkarp och Lund. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig.

Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Folkhögskolan Hvilans samarbete med Folkuniversitetet i Lund


Under en längre tid har Folkhögskolan Hvilan haft ett samarbete med Folkuniversitetet i Lund, där

du studerar idag. Under höstterminen kommer Folkhögskolan Hvilan att öppna nya lokaler centralt i

Lund. Hvilan-SFI som du studerar på, kommer då flytta från Folkuniversitetets lokaler till

Folkhögskolan Hvilans nya lokaler i centrala Lund (på Lilla Fiskaregatan 1A, mittemot Stortorget).

Du kommer byta till Folkhögskolan Hvilans (Hvilan SFI) nya lokaler under slutet av september

/ början av oktober.


Vad innebär dessa förändringar för dig som studerande?

För dig kommer detta innebära samma form av undervisning som du har idag men i nya lokaler och

med nya lärare. Vi kommer tillsammans med Folkuniversitetet i Lund göra allt vi kan för att göra

denna överflytt så tydlig och enkel och bra som möjlig!


Inom de närmaste veckorna kommer även dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning att

besöka er så att ni kan få träffa oss och för att berätta mer om denna överflytt.


Om dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning

Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor

Skolchef/rektor hos oss sedan 2014. Jag kom till Sverige som 15-åring som barn till flyktingar och har

ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Har bland annat jobbat med

internationellt fredsbistånd, har varit chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt

nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Utbildad lärare som de senaste 14 åren har

arbetat inom vuxenutbildning och folkhögskolan.


Jorun Koca Jakobsson, biträdande rektor för SFI

Som arbetat på Folkhögskolan Hvilan sedan 2018. Förutom SFI arbetar jag

även med våra yrkesutbildningar och vår dansutbildning. Tidigare jobbade jag på Region Skåne för

den politiska ledningen.


Layal Ghajraoui, projektledare och arbetsledare för SFI i Lund

Jag är utbildad lärare och har sedan 2017 arbetat på Folkhögskolan Hvilans allmänna kurs.


Från och med nu kommer du få regelbunden information från dina rektorer och Folkhögskolan Hvilan

(Hvilan SFI). På vår hemsida får du också uppdateringar om vad som är på gång i din utbildning,

besök den gärna regelbundet: https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi


Avslutningsvis. Tack för att du studerar hos oss och kontakta oss gärna via mailen info@hvilan.se och

telefonväxel 040 - 46 44 00 eller 046-460 15 20.


Vänliga hälsningar; Eduardo, Jorun och Layal


Hvilan SFI in Lund - Hvilan Folk high school

www.hvilan.se - wiki.hvilan.se


Important information for those of you who study SFI, and about Folkhögskolan

Hvilan in Lund in general [the Hvilan Folk High School] – the governing body and organizer of the

Hvilan SFI (Swedish for Immigrants) Course


Hello to all of you studying at Hvilan SFI at the Folkhögskolan Hvilan in Lund.

The autumn semester has started, even though many of you have studied all summer!

During this semester, there will be some changes in your education. With this letter, we want to tell

you a bit about Folkhögskolan Hvilan, the governing body and organizer of Hvilan SFI in both Åkarp

and Lund, and about the changes which are about to take place. We will also tell you a bit about your

headteachers and the staff responsible for your education.


About Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan has existed for a long time, ever since 1868, making it Sweden's oldest

independent adult education college. The School is located in Åkarp (between Malmö and Lund), and

we have about 1,000 students a year, both Åkarp and Lund colleges combined. We are an adult

education college, independent of religion and politics, where diversity is essential. We want to

provide our students with the tools they need to influence their living situation and socio-economic

development.


Folkhögskolan Hvilan’s collaboration with Folkuniversitetet in Lund

For a few years, Folkhögskolan Hvilan has had a collaborative relationship with Folkuniversitetet

in Lund, which has been responsible for our SFI courses, the courses which you are studying. Since

we are opening new premises in central Lund, we have decided to move our SFI courses from

Folkuniveristetet in Lund, thereby gathering all the courses we own in one place. Therefore, Hvilan

SFI, which you are studying at Folkuniversitetet’s premises, will move to Folkhögskolan Hvilan’s

new premises in central Lund sometime at the end of September/ the beginning of October. You

will find Hvilan SFI’s new premises on Lilla fiskaregatan 1A [opposite the main Square].


Thus, you will still be studying the same courses, and will be provided the same form of lessons and

teaching, however, in our new premises and with new teachers. Together with Folkuniversitetet in

Lund, we will make this transfer as uncomplicated and good for you as possible!


Sometime within the coming weeks, we will visit you and tell you more about the transfer.


About your head teachers and the staf responsible for education

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Head of College/Head Teacher

Head of College/Head Teacher since 2014. I came to Sweden as a 15-year-old child of refugees, and I

have a strong commitment to integration issues and human rights. I have worked in international

peace aid. I was Head of Demokrati och Mångfald [Democracy and Diversity] at Södertälje

Municipality and National Operations Manager for the Sensus Studieförbund [the Sensus adult

education association]. I am a qualified teacher who has worked in adult education for the past 14

years.


Jorun Koca Jakobsson, Deputy Head Teacher of SFI

I have worked at Folkhögskolan Hvilan since 2018. In addition to SFI, I

also work on our vocational training and dance courses. In the past, I have worked for the political

leadership at Region Skåne.


Layal Ghajraoui, Project-; and group leader of SFI in Lund.

I am an educated teacher and have worked at Folkhögskolan Hvilan’s general courses since 2017.


From now on, you will receive frequent information from your head teachers. Furthermore, on our

website, you will get updates related to your education. Do not forget to visit it regularly.

https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi


In conclusion, thank you for studying with us, and please feel free to contact us. You can contact us by

email at info@hvilan.se and by telephone at 040 - 46 44 00 or 046-460 15 20.


Best regards, Jorun, Layal and Eduardo