Hvilan SFI School

Lund, Staffanstorp och Burlöv/Åkarp samt distans/online

 

Telefon i Lund 046-460 15 20/Telefonväxel Åkarp/Burlöv 040 - 46 44 00


info@toravega.se / sfiinfo@ toravega.se/ www.toravega.se 

För dig som läser SFI i Lund - Kombo/Hvilanflex eller Distans kan boka dina tider via knappen.


Aktuellt, v.9/2024-02-26For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toraveg


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 9/2024-02-26Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!
Aktuellt, v.7/2024-02-12For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Deltagarråd den 6 december

På onsdag den 14 november  träffas deltagarrådet kl.10.00. Representanter som deltar i mötet i Åkarp träffas i Globateket och representanter som deltar i Lund  kommer att träffas i Angelique Kidjo-salen. 


Glöm inte att fånga upp frågor att diskutera från era utbildningar och sedan återkoppla med information i era klasser.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toraveg


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 7/2024-02-12


Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


Student Council Meeting

On Wednesday, February 14th,  the student council will meet at 10:00 AM. Representatives participating in the meeting from Åkarp will meet in Globateket, and those participating in Lund will meet in the Angelique Kidjo Classroom. 

Remember to gather questions for discussion from your classmates and then provide feedback with relevant information during your classes.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt, v.6/2024-02-05For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!

Nationella prov den 5 och 6 februari                                                                                       På måndag och tisdag kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Proven kommer att hållas i salarna Alba Flores, Frida Khalo och Tora Vega aula

 Vi önskar alla deltagare lycka till!


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toraveg


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 6/2024-02-05Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


The National Test on February, 5th-6th                            

On Monday and Tuesday this week, several SFI students will be taking the National test. The tests will take place in the Alba Flores, Frida Khalo and Tora Vega classrooms.


Good luck to everyone!


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt, v.5/2024-01-29For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI - En del av Tora Vega Folkhögskola www.toravega.se  

Nationella prov den 5-6 februari

Nästa vecka på måndag och tisdag kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Då flera av lärarna kommer att arbeta med nationella provet så kommer deltagare i vissa av Sfi-grupperna att ha hemuppgifter dessa dagar. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 

Utprövning i Nationella prov

Denna veckan kommer några provkonstruktörer från Stockholms universitet att komma till oss för att pröva nationella prov i kurs D som de arbetar med att utforma på uppdrag av skolverket. De kommer till oss i Lund den 31/1 och kommer att träffa några av våra deltagare på sfi.

Tack till alla deltagare som kan ställa upp i denna utprövning.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toraveg


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 5/2024-01-29


Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  

The National Test                                                               

On the 5th and 6th of February, several SFI students will be taking the National test. Due to teachers engaged in the exam process, some students in the SFI semi-distance courses will have homework on those days. Your mentors will provide further information about the plan and schedule for next week.

Testing in National Examinations

This week, some test developers from Stockholm University will come to us to test national exams in course D, which they are working on designing on behalf of the Swedish National Agency for Education. They will join us in Lund on the 31st of January and meet some of our students in SFI.

Thanks to all students who can take part in this testing phase.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Aktuellt, v.4/2024-01-22For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI - En del av Tora Vega Folkhögskola www.toravega.se  


Kaffe och annan dryck i lokalerna 

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!
News, week 4/2024-01-22


Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt, v.3/2024-01-15


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI - En del av Tora Vega Folkhögskola www.toravega.se  


Introduktion för nya deltagare, den 17 och 18 januari

Denna vecka börjar nya deltagare på samtliga Sfi-kurser i Lund. Vi önskar alla nya deltagare välkomna till oss på Tora Vega folkhögskola!


Kaffe och annan dryck i lokalerna 

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046- 461520  

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!
News, week 3/2024-01-15


Welcome to a new week at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


Introductory Days for New Students, January the 17th and 18th

On Wednesday and Thursday, new students will start in all SFI courses. We wish to welcome all new students to Tora Vega Folkhögskola.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, email us at sfiinfo@toravega.se or call 046-461520.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!


Aktuellt, v.2/2024-01-08


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka och termin på Hvilan SFI - En del av Tora Vega Folkhögskola www.toravega.se  


Vi hoppas att ni har haft en fin julledighet!

Byte av pedagoger (lärare) i några sfi-grupper

Från och med måndag den 15 januari kommer några av våra pedagoger på Sfi att byta Sfi-grupper. Detta genomförs på grund av verksamhetens behov.

Nedan kan ni läsa mer om vilka grupper som berörs av dessa förändringar. 

Era lärare kommer under veckan att arbeta med överlämning av information om er progression och arbete hittills. Ni fortsätter som vanligt där ni befinner er i era studier.

Om ni har frågor eller funderingar kan ni mejla förstepedagogen/utbildningsledare för Sfi Layal@toravega.se 

Studieväg 2 och SMF+ i Lund: 

Från den 15 januari blir Sarah Boij och Maria Zamani mentorer/lärare för studieväg två och SMF+ i Lund.

Sfi blå och grön grupp och sammanhållen utbildning i Åkarp: 

Anna Nygren tar över som mentor/lärare för den blå gruppen och blir också mentor för Sammanhållen utbildning

Per Engman kommer att arbeta i blå gruppen och sammanhållen utbildning som studiecoach och extra pedagogiskt stöd. 

Pernilla Lindblad kommer att ta över som mentor/lärare för den gröna gruppen. Pernilla kommer även att undervisa på sammanhållen utbildning.

Kombo/Hvilan Flex blå grupp i Lund

Kommer från den 15 januari att få en ny Sfi-lärare som också kommer att vara mentor för gruppen. Mer information kommer under veckan.

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. Under övriga tider kan du maila till Sfiinfo@toravega.se eller ringa 046 461520  


Kaffe och annan dryck i lokalerna 

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 2/2024-01-08

Welcome to a new week and the spring term at Hvilan SFI, a part of Tora Vega Folkhögskola  www.toravega.se  


We hope you enjoyed the Christmas holidays!


Change of Teachers in Some of the SFI Groups

Starting Monday, January 15, some SFI teachers will switch SFI groups due to operational needs. Below, you can read more about which groups affected by these changes.

Changes have been made to address the school's overall requirements. Your new teachers will have all the information about your progress and work in your studies. You will continue as usual with your studies.

If you have any questions or concerns, please email Layal Ghajraoui, the lead teacher/educational leader for SFI, at Layal@toravega.se

SFI, Study Path 2, and SMF+ in Lund

From January 15, Sarah Boij and Maria Zamani will become the mentors/teachers for Study Path 2 and SMF+ in Lund.

SFI Blue and Green Group and Sammanhållen Utbildning in Åkarp

Anna Nygren will take over as the mentor/teacher for the SFI Blue Group and also become the mentor for Sammanhållen Utbildning.

Per Engman will work in the SFI blue group and Sammanhållen Utbildning as a study coach and provide additional educational support.

Pernilla Lindblad will take over as the mentor/teacher for the SFI Green group, and Pernilla will also teach in Sammanhållen utbildning 

Kombo/Hvilan Flex Blue Group in Lund

Starting from January 15, the Kombo/ Hvilan Flex Blue group will have a new SFI teacher. We will provide additional information later this week.

Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours. Outside opening hours, please email us at sfiinfo@toravega.se or call 046 461520.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.52/2023-12-26

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Projektvecka för Kombo/Hvilan flex och Kvällskursen 27/12-3/1

Mellan den 27 december och den 3 januari arbetar sfi Kombo/Hvilan flex och kvällskurserna med hemuppgifter. 


Under denna period har ni som studerar i dessa kurser inga lektioner på plats utan deltar i minst 2 valfria online-lektioner med fokus på färdigheten tala. I schemat nedan kan ni se de olika lektionerna som ni väljer bland. När lektionen börjar deltar ni genom att klicka på länken för varje lektion.


27 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf


28 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Fritid". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00 - 11.00

Kurs D. Tala: " Sverige & världen". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Fritid".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Känslor & relationer". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


29 december

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Böcker, filmer och serier ". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot" . Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey

13.00-15.00

Kurs C. Tala:  "Böcker, filmer och serier ".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot". Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey


2 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Mat" Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/jqn-xjjn-csp

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ".  Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Väder".  Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/eog-ymne-uam

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ". Pedagog: Jens.Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


3 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap".  Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq

13.00-15.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap". Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq


Covid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:

- Tvätta händerna ofta

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 52/2023-12-26


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Project Week for Kombo/Hvilan Flex and Evening Course  from 27/12-3/1

Between December 27th and January 3rd, students enrolled in SFI Kombo/Hvilan Flex and evening courses will be engaged in independent study through assigned homework.

Throughout this period, there will be no on-site lessons. Instead, you are expected to join at least 2 optional online sessions focusing on developing your speaking skills. Please refer to the schedule below for the available lessons, and when each session begins, simply click on the provided link to participate.

27

27 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf


28 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Fritid". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00 - 11.00

Kurs D. Tala: " Sverige & världen". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Fritid".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Känslor & relationer". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


29 december

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Böcker, filmer och serier ". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot" . Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey

13.00-15.00

Kurs C. Tala:  "Böcker, filmer och serier ".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot". Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey


2 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Mat" Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/jqn-xjjn-csp

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ".  Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Väder".  Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/eog-ymne-uam

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ". Pedagog: Jens.Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


3 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap".  Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq

13.00-15.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap". Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq


COVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, healthcare must still report confirmed cases to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student I Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt v.51/2023-12-18For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!

Julavslutning för deltagare i Åkarp 

Den 22 december är det julavslutning för deltagare på våra allmänna kurser och yrkesutbildningar. 

Kl. 11.30 genomför vi julavslutningen i Gröna Salen  i Åkarp och vi sänder den också live via Youtube 

Vi bjuder på fika i Åkarp under förmiddagen, mellan kl. 9.00 - 11.30 i Bistron 

Du som går i Lund och studerar hos oss den dagen bjuder vi på fika i Loungen under förmiddagen.


Projektvecka för Kombo/Hvilan flex och Kvällskursen 27/12-3/1

Mellan den 27 december och den 3 januari kommer våra kurser på sfi Kombo/Hvilan flex och kväll att ha projektvecka. Detta innebär att deltagarna i dessa kurser kommer att arbeta med en större/flera hemuppgifter. 


Under denna period har ni som går i dessa kurser inga lektioner på plats utan kommer istället att delta i 2-3 onlinelektioner i veckan med fokus på färdigheten tala. I schemat nedan kan ni se de olika lektionerna som ni väljer bland. När lektionen börjar deltar ni genom att klicka på länken för varje lektion.27 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf


28 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Fritid". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00 - 11.00

Kurs D. Tala: " Sverige & världen". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Fritid".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Känslor & relationer". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


29 december

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Böcker, filmer och serier ". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot" . Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey

13.00-15.00

Kurs C. Tala:  "Böcker, filmer och serier ".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot". Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey


2 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Mat" Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/jqn-xjjn-csp

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ".  Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Väder".  Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/eog-ymne-uam

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ". Pedagog: Jens.Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


3 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap".  Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq

13.00-15.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap". Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diqCovid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:

- Tvätta händerna ofta

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 51/2023-12-18


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Year-End Celebration for Students in Åkarp

On December 22nd, we will celebrate the year-end for students in our general courses and vocational training programs.

11:30, The Year-End Celebration will take place in the Gröna Salen in Åkarp, and we will also be broadcasting it live on Youtube.

9:00 -11:30 Fika will be served in Åkarp at the Bistro. 

For those studying in Lund with us on that day, There will be fika served in the lounge during the morning. 

Project Week for Kombo/Hvilan Flex and Evening Course  from 27/12-3/1

From December 27th to January 3rd, students in SFI Kombo/Hvilan Flex and the Evening Course will have a project week. Thus, students in these courses will be working on larger or multiple homework assignments.

Students enrolled in these courses will not have on-site lessons this week. Instead, you will complete your homework following the instructions provided by your teacher and participate in at least two online sessions.

The lessons focus on speaking skills. In the schedule below, you can see the various sessions, for each course, and the timetable from which you can choose. When the lesson begins, attend by clicking on the link for each session."


27 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Att handla i en butik".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf


28 December

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Fritid". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00 - 11.00

Kurs D. Tala: " Sverige & världen". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Fritid".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Känslor & relationer". Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


29 december

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Böcker, filmer och serier ". Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot" . Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey

13.00-15.00

Kurs C. Tala:  "Böcker, filmer och serier ".  Pedagog: Åsa. Digital länk: https://meet.google.com/ung-tufe-aqf

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Argumentera för och emot". Pedagog: Irina. Digital länk: meet.google.com/fgg-aiji-iey


2 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: "Mat" Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/jqn-xjjn-csp

9.00-11.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ".  Pedagog: Jens. Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti

13.00-15.00

Kurs C. Tala: "Väder".  Pedagog: Magda. Digital länk: https://meet.google.com/eog-ymne-uam

13.00-15.00

Kurs D. Tala: "Kropp & själ". Pedagog: Jens.Digital länk: meet.google.com/syz-wnfy-wti


3 januari

9.00-11.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap".  Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diq

13.00-15.00

Kurs C. Tala: " Kommunikation och Gemenskap". Pedagog: Hadi. Digital länk: https://meet.google.com/tvj-ytay-diqCOVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, healthcare must still report confirmed cases to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student I Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!
Aktuellt v.50/2023-12-11

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Nationella prov den 11-12 december                                                                                           På måndag och tisdag kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Proven kommer att hållas i Astrid Lindgren och Marie Curie salarna.

 Vi önskar alla deltagare lycka till!

Välkomna till Tora Vegas Luciafirande!

I år kommer vi att gästas av elever i åk 3 från Rytmus musikgymnasium. 

Lund 

10.00 Samling i foajén

10.15 Luciatåg

Åkarp

8.30 Samling i Gröna salen

8.45 Luciatåg

9.15 Grupperna samlas i sina mentorsgrupper

Julavslutning för deltagare i Åkarp 

Den 22 december är det julavslutning för deltagare på våra allmänna kurser och yrkesutbildningar. 

Kl. 11.30 genomför vi Julavslutningen i Gröna Salen  i Åkarp och vi sänder den också live via Youtube 

Vi bjuder på fika i Åkarp under förmiddagen, mellan kl. 9.00 - 11.30 i Bistron 

Du som går i Lund och studerar hos oss den dagen bjuder vi på fika i Loungen under förmiddagen.


Projektvecka för Kombo/Hvilan flex och Kvällskursen 27/12-3/1

Mellan den 27 december och den 3 januari kommer våra kurser på sfi Kombo/Hvilan flex och kväll att ha projektvecka. Detta innebär att deltagarna i dessa kurser kommer att arbeta med en större/flera hemuppgifter. 


Under denna period har ni som går i dessa kurser inga lektioner på plats utan kommer istället att delta i 2-3 onlinelektioner i veckan. Mer information om onlinelektionerna kommer inom kort.

Covid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:

- Tvätta händerna ofta

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 50/2023-12-11
Welcome to a new week at Hvilan SFI!


The National Test                                

On Monday and Tuesday this week, several SFI students will be taking the National test. The tests will take place in the Astrid Lindgren and the Marie Curie Classrooms.


Good luck to everyone!


Welcome to the Tora Vega Lucia Celebration!

This year, we will have students from the Rytmus Music Upper Secondary School performing the Lucia.


In Lund

10:00 Gathering in the Lounge

10:15 Lucia performance


In Åkarp

8:30 Gathering in Gröna salen

8:45 Lucia performance

9:15 Students gather in their mentor groups


Year-End Celebration for Students in Åkarp

On December 22nd, we will celebrate the year-end for students in our general courses and vocational training programs.

11:30, The Year-End Celebration will take place in the Gröna Salen in Åkarp, and we will also be broadcasting it live on Youtube.

9:00 -11:30 Fika will be served in Åkarp at the Bistro. 

For those studying in Lund with us on that day, There will be fika served in the lounge during the morning. 

Project Week for Kombo/Hvilan Flex and Evening Course  from 27/12-3/1

From December 27th to January 3rd, students in SFI Kombo/Hvilan Flex and the Evening Course will have a project week. Thus, students in these courses will be working on larger or multiple homework assignments.

Students enrolled in these courses will not have on-site lessons. Instead, you will participate in 2-3 online lessons per week. More information about the online lessons will be provided shortly.

COVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, confirmed cases are still required to be reported by healthcare to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student I Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt v.49/2023-12-04


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!

Deltagarråd den 6 december

På onsdag den 6 december träffas deltagarrådet kl.10.00. Representanter som deltar i mötet i Åkarp träffas i Globateket och representanter som deltar i Lund  kommer att träffas i Angelique Kidjo-salen. Deltagare på våra distansutbildningar deltar digitalt. Ordförande kommer att skicka en inbjudan till alla ledamöterna.


Glöm inte att fånga upp frågor att diskutera från era utbildningar och sedan återkoppla med information i era klasser.


Nationella prov den 11-12 december                                                                                           Nästa vecka på måndag och tisdag kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Då flera lärare kommer att arbeta med nationella provet så kommer deltagare i vissa av Sfi-grupperna att ha hemuppgifter dessa dagar. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 


Lucia den 13 december i Åkarp och Lund.

På onsdag den 13 december kommer vi att fira Lucia i Åkarp kl.8.30 i gröna salen och i Lund kl 10.00 i Loungen. Mer information kommer!


Covid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:

- Tvätta händerna ofta

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Studie- och yrkesvägledare.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 49/2023-12-04


Welcome to a new week at Hvilan SFI!


Student Council Meeting

On Wednesday, December 6th,  the student council will meet at 10:00 AM. Representatives participating in the meeting from Åkarp will meet in Globateket, and those participating in Lund will meet in the Angelique Kidjo Classroom. Students in our distance learning programs will be participating digitally. The Chairperson will send an invitation to all members.


The National Test                                                               

On the 11th and 12th of December, several SFI students will be taking the National test. Due to teachers engaged in the exam process, some students in the SFI semi-distance courses will have homework on those days. Your mentors will provide further information about the plan and schedule for next week.


Lucia Celebration

On Wednesday, December 13th, we will celebrate Lucia  In Åkarp and in Lund. In Åkarp, the celebration will start at 8:30 AM in Gröna salen, and in Lund, it will take place at 10:00 AM in the Lounge. More information about the event will be provided soon!


COVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, confirmed cases are still required to be reported by healthcare to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student I Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.48/2023-11-27


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Ansökan till Allmän kurs med start i januari.

Du  som vill studera behörighetsgivande ämnen kan söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola. ansökan är öppen till och med den 30 november.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymansiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 

Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/ 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Covid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:

- Tvätta händerna ofta

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 48/2023-11-27


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Application for our General Courses Starting in January is Open.      

If you want to study qualifying subjects, apply for one of our General courses at Tora Vega Folkhögskola. The application is open until November 30th.

The Basic Level General program is suitable for those studying SFI, who aim to continue studying after completing SFI course D, to acquire equivalent qualifications to Swedish primary education. This will enable further education equivalent to upper secondary school. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/.


The University Preparatory General Program is suitable for those with prior academic experience and who wish to prepare for university studies in Sweden. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/


You can contact our study and career counsellor, Isabelle, for guidance on study options. She is available in Lund every other Monday. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


COVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, confirmed cases are still required to be reported by healthcare to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!
Aktuellt v.47/2023-11-20


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Ansökan till Allmän kurs med start i januari.

Du  som vill studera behörighetsgivande ämnen kan söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola. ansökan är öppen till och med den 30 november.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymansiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 

Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/ 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Covid-19

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 

Några förhållningsregler för att undvika smitta:


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 47/2023-11-20


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Application for our General Courses Starting in January is Open.      

If you want to study qualifying subjects, apply for one of our General courses at Tora Vega Folkhögskola. The application is open until November 30th.

The Basic Level General program is suitable for those studying SFI, who aim to continue studying after completing SFI course D, to acquire equivalent qualifications to Swedish primary education. This will enable further education equivalent to upper secondary school. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/.


The University Preparatory General Program is suitable for those with prior academic experience and who wish to prepare for university studies in Sweden. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/


You can contact our study and career counsellor, Isabelle, for guidance on study options. She is available in Lund every other Monday. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


COVID-19

COVID-19 is spreading with healthcare facilities facing strained conditions in many areas. The Public health agency emphasises clear guidelines regarding vaccinations for those in high-risk groups, children can also be vaccinated.


COVID-19 is no longer categorised as a broadly and socially dangerous disease. However, confirmed cases are still required to be reported by healthcare to the regional infectious disease control physician and the Public Health Agency.


Some guidelines to prevent the spread of infection:


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!Aktuellt v.46/2023-11-13


For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Ansökan till Allmän kurs med start i januari.

Du  som vill studera behörighetsgivande ämnen kan söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola. ansökan är öppen till och med den 30 november.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymansiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 

Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/ 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 46/2023-11-13Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Application for our General Courses Starting in January is Open.      

If you want to study qualifying subjects, apply for one of our General courses at Tora Vega Folkhögskola. The application is open until November 30th.

The Basic Level General program is suitable for those studying SFI, who aim to continue studying after completing SFI course D, to acquire equivalent qualifications to Swedish primary education. This will enable further education equivalent to upper secondary school. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/.


The University Preparatory General Program is suitable for those with prior academic experience and who wish to prepare for university studies in Sweden. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/


You can contact our study and career counsellor, Isabelle, for guidance on study options. She is available in Lund every other Monday. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt v.45/2023-11-06

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Fast Care 

Denna vecka startar tre grupper i vårt nya projekt Fast Care som medfinansieras av Europeiska social fonden. Projektet är för ukrainare som går under massflyktsdirektivet och vill lära sig svenska, om svensk arbetsmarknad och det svenska samhället. Vi hälsar alla nya deltagare varmt välkomna!


Ansökan till Allmän kurs med start i januari är nu öppen.

Nu kan du som vill studera behörighetsgivande ämnen söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymansiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 


Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/ 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 45/2023-11-06


Welcome to a new week at Hvilan SFI!

Fast Care

Three groups in our new project, Fast Care, will be up and running this week. The project, financed by the European Social Fund, is aimed at Ukrainians who want to learn the Swedish language, society, and labour market. We warmly welcome all students participating in this project

General Courses Starting in January is Open.      

If you want to study qualifying subjects, apply for one of our General courses at Tora Vega Folkhögskola.

The Basic Level General program is suitable for those studying SFI, who aim to continue studying after completing SFI course D, to acquire equivalent qualifications to Swedish primary education. This will enable further education equivalent to upper secondary school. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/.


The University Preparatory General Program is suitable for those with prior academic experience and who wish to prepare for university studies in Sweden. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/


You can contact our study and career counsellor, Isabelle, for guidance on study options. She is available in Lund every other Monday. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!
Aktuellt v.43/2023-10-23

Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!

Nationella prov och introduktion för nya deltagare, v .43

Under måndagen och tisdagen gör flera deltagare på Sfi nationella prov. Deltagare på sfi som inte ska göra nationella prov har hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. 

Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider  för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Se planering som ni fått av er mentor/lärare för mer information.

Vi kommer också att ha introduktion för nya deltagare som startar Sfi denna vecka. Vi önskar alla nya deltagare välkomma till oss på Tora Vega folkhögskola!


Ansökan till Allmän kurs med start i januari är nu öppen.

Nu kan du som vill studera behörighetsgivande ämnen söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymansiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 

Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/ 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Isabelle för vägledning eller om du frågor kring dina studier. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

News, week 43/2023-10-23

Welcome to a new week at Hvilan SFI!

The National Test and introductory days 

Some students at Hvilan SFI are taking the national test on Monday and Tuesday. Students not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week. 

Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher. 

We also have introductory days for new students starting SFI this week. We want to welcome all new students to Tora Vega folkhögskola!

General Courses Starting in January is Open.      

If you want to study qualifying subjects, apply for one of our General courses at Tora Vega Folkhögskola.

The Basic Level General program is suitable for those studying SFI, who aim to continue studying after completing SFI course D, to acquire equivalent qualifications to Swedish primary education. This will enable further education equivalent to upper secondary school. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/.


The University Preparatory General Program is suitable for those with prior academic experience and who wish to prepare for university studies in Sweden. For more information and to apply, please visit https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-hogskoleforberedande-for-utlandska-akademiker-1-2-ar-pa-semidistans-lund/


You can contact our study and career counsellor, Isabelle, for guidance on study options. She is available in Lund every other Monday. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.


Participation and Attendance

Participating in lessons and completing the mandatory home assignments is very important. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!

Aktuellt v.42/2023-10-16

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Nationella prov 23-24 oktober

Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra provet kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan.

Ansökan till Allmän kurs med start i januari är nu öppen.

Nu kan du som vill studera behörighetsgivande ämnen söka till någon av våra allmänna kurser på Tora Vega Folkhögskola.

Allmän kurs på grundnivå är aktuell för dig som studerar Sfi och vill gå vidare efter kurs D med att studera grundskolemotsvarande behörighet. Därifrån kan du sedan gå vidare till gymnasiemotsvarande utbildning. Läs mer och ansök: https://toravega.se/utbildning/allman-kurs-grund-1-2-ar/ 

Allmän kurs högskoleförberedande för utländska akademiker är för dig som är klar med Sfi kurs D, har en tidigare akademisk bakgrund och vill ha behörighet att studera vidare på universitetet: