Foto och film

Fotografering och filmning

Vid utflykter, kulturvecka, skolavslutningar etc. brukar vi fotografera, och ibland också filma, för att sätta bilder till text i bl.a. informationsmaterial, verksamhetsberättelsen, på hemsida och Facebook. Detta är givetvis frivilligt och vi behöver ditt samtycke ja eller nej till detta. Du tar del av detta via våra riktlinjer för Folkhögskolan Hvilan i samband med studiestart. Se hvilan.se/riktlinjer.