Aktuellt v 4

Varmt välkomna till vecka 4! 

Under denna vecka (v 4) kommer åter de flesta undervisningsgrupper att vara på plats med vissa undantag (se nedan  och även "Skolchefs/rektors PM pga. Covid situationen" som finns att läsa i Aktuellt v 1). Så välkomna tillbaka till närundervisning ni som var på tillfällig distans förra veckan! Mycket viktigt att ni alltid har dator med er! 

Vaccinera dig! - Smittspridningen ökar i Skåne! 

I samband med tidigare och förnyade rekommendationer samt risk för ökad smittspridning av Covid19 under vinterhalvåret uppmuntrar vi starkt de som inte vaccinerat sig att göra det.

Stanna hemma om du har symtom!

Om du har minsta symtom som kan innebära att du har covid är det väldigt viktigt att du stannar hemma! Kom inte till skolan utan testa dig. Kom ihåg att snabbtesterna inte är helt tillförlitliga.  (se även nedan under rubriken " Viktiga påminnelser för att minska smittspridningen").

Här får ni myndigheters rekommendationer och observera att tiden för att stanna hemma från arbete/skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar (räknat från det att personen i hushållet fick symtom)

Till er som är sjuka hemma eller har familjemedlemmar som är sjuka, krya på er!

Om du har eller har haft covid - viktig information!

Om du har eller har haft covid är det mycket viktigt att du meddelar detta till din mentor eftersom skolan måste veta detta på grund av att underlätta myndigheternas arbete med smittspårning och därmed minska smittspridning.

Viktiga påminnelser för att minska smittspridning!

Studieverkstad endast online denna vecka (v4)

Denna vecka kommer studieverkstaden endast bedrivas online. Tiderna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir online. Dessutom är Zear online måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus online (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Obligatoriskt tillval på distans/online denna vecka (v4)

De kurser som har obligatoriskt tillval har dessa på distans denna vecka (v4)

Distans- och närundervisning för Allmän kurs bas 1–3 A och B (v2-4)

Som tidigare meddelats kommer Allmän kurs bas 1-3A och B att ha specialscheman där de varannan dag har distansundervisning respektive närundervisning. För denna vecka (v4) gäller följande:

- Allmän kurs bas 1–3 A, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag.  Distansundervisning tisdag, torsdag.

- Allmän kurs bas 1–3 B, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag, torsdag. Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.

Under onsdagar och torsdagar kommer även viss hybridundervisning att bedrivas.

(se även "Skolchefs/rektors PM pga. Covid situationen" som finns att läsa i Aktuellt v 1 gällande v4)

Allmän kurs Grundkursen

Allmän kurs Grundkursen kommer att ha alla sina gemensamma lektioner i Gröna salen. Likaså kommer Matematik Grund att vara i Gröna salen.

Fritidsledarutbildningen

Har LIA (praktik) i januari-februari. Var noga med att följa respektive arbetsplats rekommendationer.

Yrkesutbildningar på distans

Deltagare på våra distansutbildningar har tidigare meddelats att de obligatoriska träffarna under januari kommer genomföras digitalt. När det gäller februari kommer ny information att skickas till berörda. 

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv. 

Gäller från och med den 10 till och med 28 januari 2022

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 4.  Välkomna! 

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.