Skol/Google-konto

Du som studerar får ett Google-konto och en @toravega.se-adress. 

Din adress och ditt första engångslösenord är unikt och har skickats till din privata e-post adress innan utbildningsstart. Ibland hamnar dessa meddelanden i spam-korgen.  

I samband med din första inloggning får du ange ett eget lösenord. Viktigt att du har ett säkert lösenord innehållande bokstäver, siffror och specialtecken. Gärna 8 tecken eller fler.  

Skol/Tora Vega-konto

Via din inloggning får du tillgång till våra IT-verktyg som används i dina studier som Classroom, Drive, Kalender, Chat, Meet och Epost. Här finns stora delar av information från skolledning och personal. Den pedagogiska kommunikationen med pedagogerna sker via Google Classroom. Ta kontakt med din undervisande pedagog för inbjudan och mer information.


Det finns appar för Googles produkter som GMAIL, CLASSROOM och DRIVE till IOS (iPhone) och Android (Samsung, Sony etc) via Appstore respektive Play.

2023-08-17/MJ