Aktuellt v 36

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Välkomna till en ny vecka! Vi önskar er alla bra kommande dagar!

Tack till väl genomförd politikerdag!

Tack till alla som deltog, medverkade och organiserade en väl genomförd politikerdag i torsdags förra veckan.  Både politikerpanelen och valtorget hoppas vi gav er information så ni verkligen röstar den 11 september. Viktigt att värna om demokratin och göra sin röst hörd för allas bästa!

Tack alla deltagare för ert engagemang under valtorget. Flera av politikerna har hört av sig och de skriver att de var imponerade över de frågor ni ställde och även över ert engagemang. Så tack för det!  

Studievägledare

Vi hälsar studievägledare Linnéa Fjellner välkommen tillbaka efter föräldraledighet! I och med att Linnéa är tillbaka har vi två studievägledare - Linnéa och Anna - som kommer att ha olika deltagargrupper som ansvarsområde. Mer information kring detta kommer inom den närmaste tiden. Båda kommer att alternera sin tid mellan Folkhögskolan Hvilan i Åkarp och Lund.

Val av deltagarrådsrepresentant - meddelas idag

Varje utbildning väljer en representant som företräder sin utbildning. Dessa träffar skolchef/rektor eller andra från skolledningen vid några tillfällen under läsåret och samtalar om verksamheten. Meddela era mentorer senast under aktuellttimmen idag (måndag den 5 september) vem från respektive kurs som valts ut. Mentorerna mailar därefter namnen till biträdande rektor Finn Malmgren.

Vissa schemaändringar fr o m 19 september för Allmän kurs Natur och Allmän kurs i Lund

Ni som går i AKNbas1:2, AKNbas2:2, AKHF i Lund och AKS i Lund kommer att ha vissa schemaändringar fr o m måndag 19/9. Era mentorer har informationen och också det nya schemat. Ni kommer att kunna se ert nya schema i SchoolSoft fr o m (senast) måndagen 19/9. 

Allergier - nötfri skola och undvik starka dofter

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.


Kaffe/te kostar 12 kr 

Denna terminen kostar kaffet 12:- även kl 10


Obligatoriskt tillval

Studerande i Allmän kurs Grundkursen, Allmän kurs bas 1-3, Fritidsledarutbildningen och Studiemotiverande kurs för folkhögskola (SMF) som ännu inte skickat in val kontaktar receptionen som hjälper er. 

Wiki för studerande

Det är mycket viktigt att ni inför varje vecka går in på Folkhögskolan Hvilans hemsida www.hvilan.se där ni hittar wiki för studerande som varje vecka innehåller aktuell information. Där kan ni även under fliken Studerande hitta viktig information gällande er som deltagare på Folkhögskolan Hvilan. 

Studieverkstad

Tiderna för studieverkstaden i Globateket är följande denna vecka:

Studieverkstaden som är efter skolan kommer detta läsår vara både på plats och på distans i chatten Online studieverkstad 2022.

I chatten Online studieverkstad kan du skriva till studiecoacherna om du behöver hjälp så startar de en privat chatt med dig.

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika och Daniel på plats. Studiecoach Jasmine kommer att vara på plats i Åkarp måndag-onsdag och fredag medan hon är i filialen i Lund på torsdag.   

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki när det gäller förändringar som kan förekomma! 

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta vid Korsvirkeshuset och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 36.  Välkomna!

Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!


ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan vid Korsvirkeshuset. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.