Aktuellt v. 51

Hej Studerande!

Välkomna till höstterminens sista vecka!

ONLINE LUCIA måndagen 14 december kl. 8.20 - Samling alla deltagare online 

Kulturveckan kommer att inledas måndagen den 14 december med allmän samling online för alla deltagare med Luciafirande. 

Vi ses för upptakt och intro kl. 08:20 via YouTube: https://hvilan.se/lucia 

Kulturveckan

Alla deltagare i Allmän kurs i Åkarp, Fritidsledarutbildningen och Hvilan Modern Dance Academy  genomför kulturvecka 14-18 december där var och en kunnat välja vilken aktivitet en vill ägna sig åt. Ni har fått inbjudan till er aktivitet av ansvarig pedagog.  Alla önskas en stimulerande och kreativ vecka!  

Terminsavslutning - ONLINE, fredag 18 december kl. 10

Höstterminen och kulturveckan avslutas fredagen den 18 december med samling online kl. 10. Samtliga deltagare som studerar på Folkhögskolan Hvilan är hjärtligt välkomna till denna avslutning även om ni själva inte avslutar terminen då. Länken skickas till samtliga under veckan.

Studieverkstad

Efter v. 50 är studieverkstaden stängd fram till torsdagen den 7 januari 2021 då den öppnar igen.

Dagarna 28-30 december allt på distans för ALLA

Fr.o.m. måndag 28 december t.o.m. onsdag 30 december sker all undervisning i Åkarp på Hvilan på distans för de grupper som inte har lov. Likaså sker all form av kontakt med folkhögskolan i Åkarp också på distans.

Undervisning på distans gäller fram till 18 januari 

Med anledning av den rådande situationen kring smittspridningen av Covid19 och utifrån de riskbedömningar vi gjort så gick Hvilan över till distansundervisning från och med måndagen den 23 nov. Som ni redan vet har en del utbildningar fått speciella scheman och/eller undantag som kursföreståndarna har informerat om.

Förändringen kommer att gälla till den 18 januari 2021.  Skolledningen återkommer med information i slutet av vecka 2 om hur det blir därefter. Informationen publiceras alltid här wiki.hvilan.se

Vi hoppas självfallet att undervisningen kan återgå till hybridundervisning efter den 18 januari men avgörandet ligger inte hos oss utan det beror på utvecklingen av smittspridningen i Sverige och världen samt beslut/rekommendationer från myndigheter och regeringen.

Fortsatt vaksamhet kring Covid19!

Mycket viktigt att ha fortsatt vaksamhet och följa rekommendationerna kring Covid19! Samtliga studerande har tidigare via mail fått Skolchef/rektors PM med en Ny handlingsplan. Det är viktigt att ni framöver noggrant följer förhållningsregler som finns i PM. 

Vi följer det aktuella läget om Covid19 i vår omvärld och information från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. 

Vi är alla ansvariga för vårt gemensamma välmående, så ta hand om dig och ta hand om varandra.

Om det har konstaterats att du blivit smittat av covid19 så är det din uppgift enligt smittskyddspraxis att kontakta de personer hos oss som du har träffat senast. Dessutom måste du omedelbart även kontakta din mentor om du har varit hos oss i nära anslutning till när du började känna symptom.

Viktigt om du har konstaterad covid19 att detta görs omgående.

Hålla UT - Hålla I - Hålla AVSTÅND!!! 

Det gäller att vi ALLA hjälper till i nuvarande läge! Håll avstånd och tvätta händerna!

Studier på heltid

Fastän läget är annorlunda pga. Covid19 är det mycket viktigt att fortsätta studera på heltid även online. Följ ordinarie schema genom att vara med på lektionerna online och delta aktivt under lektionerna muntligt och/eller via chat och följ era pedagogers anvisningar bl.a. när det gäller uppgifter och inlämningar. 

Studera vid en riktig studieplats (skrivbord, köksbordet e.dyl som ni har hemma) samt använd dator, inte mobiltelefon. En rekommendation är att ni har kameran på och det är obligatoriskt att ha den på vid prov som görs på distans. 

Närvaron är lika viktig nu som när vi är fysiskt på plats och detsamma gäller aktivt deltagande.