Aktuellt v 40

Varmt välkomna till v. 40!

Alla på plats fr.o.m. måndag denna vecka!

Nu är  även naturvetenskapliga basår på plats på skolan i helklass. Välkomna alla! 

Detta innebär att samtliga deltagare och all personal är på plats i Åkarp eller Lund från och med måndag denna vecka. Äntligen!!!

Fortfarande mycket viktigt att stanna hemma vid egen sjukdomssymtom eller då någon  annan i hemmet har det samt att en gör Covidtest.

Dessutom, ta med alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Observera att fortfarande och även efter 4 oktober gäller att utbildningsträffar på plats kommer att genomföras framöver för samtliga yrkesutbildningar på distans/online. När våra distans/online utbildningar har utbildningsträffar i Åkarp måste delar av undervisningen för vissa utbildningar genomföras online 1-2 dagar. Respektive kursföreståndare/mentor informerar datum för detta.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Kanelbullens dag!

Måndag 4 oktober är "Kanelbullens dag" och vi startar verksamheten åter på plats efter ca ett år och sju månader. Det firar vi!

Därför bjuder vi samtliga våra studerande på kanelbulle och kaffe/te under förmiddagen 4 oktober! De som studerar allmän kurs i Lund får kanelbulle på onsdag på plats i Lund medan Hvilan Modern Dance Academy får bulle i Åkarp på tisdag.

Små schemaändringar 

Några grupper har fått vissa schemaändringar när det gäller lektionssalar och det kan vid behov komma ytterligare. Grupper som i första hand berörts är AKbas1-3A och AKbas1-3B.

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. 

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Vaccinera dig gärna!

Vi vill även påpeka att vi som Folkhögskola uppmanar all personal och alla studerande att  vaccinera sig! Vi utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, myndigheter som relaterar till oss samt Region  Skåne har  gett oss kring detta. På följande länk ser du lediga tider för vaccination:  https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/ 

För de deltagare som vill vaccinera sig med skolans hjälp återkommer skolledningen med tiden snarast.

Kommunalpolitiskt studiebesök på Hvilan

På måndag eftermiddag välkomnar vi Burlövs kommuns nya  kommunalråd Amelie Gustafsson (M) samt näringslivssamordnare Krister Persson som gör studiebesök på Hvilan. Mycket välkomna och roligt att kommunrepresentanter vill se och vill veta mer om vår verksamhet!

Ny pedagog allmän kurs samt LIA deltagare

Vi välkomnar Frida Palmquist som kommer vara pedagog på Allmän kurs Grund och Bas 1-3 från och med måndag (4/10)! Frida har dessförinnan varit verksam på Etableringen och SFI på Hvilan under terminen.

Vi välkomnar också yrkesutbildningsdeltagaren Alharis Albayati som kommer att göra sin praktik, Lärande I Arbete (LIA), på Hvilan från och med måndag (4/10). Lärande i arbete ingår som en del i yrkesutbildningen.

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.   

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 40! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika och Monica på plats. Abir är på plats från och med tisdag till och med fredag. Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 40.  Välkomna!


Hvilan finns i Appen - Upplev Burlöv

Sök efter Hvilans kompass i Upplev Burlöv appen. Ett härligt initiativ! Appen är för dig som vill hitta trevliga och lite dolda platser i vårt närområde.

ladda ner och ta del av mer information:

https://www.burlov.se/kulturfritid/appenupplevburlov.4.29b2d27717afccaae97c98b9.html