Aktuellt v 43

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Välkomna till en ny vecka! Vi önskar er alla kommande bra dagar!

Tack för hjälpen!

Tack för hjälpen och förståelsen för ändrade Bistrotider när region Skånes utvecklingsnämnd (ca 60 personer politiker från regionen och tjänstepersoner) höll sitt sammanträde på Folkhögskolan Hvilan i fredags! Regionen betyder mycket för Skånes folkhögskolor så det var extra roligt att de valde att vara hos oss. 

Högskoleprovet 

För er som deltog i högskoleprovet i helgen hoppas vi det gick bra och att ni hade nytta av att träna på strategier för den kvantitativa delen som erbjöds av studiecoach Daniel ett antal torsdagar!

Tisdag (25/10) denna vecka (v 43)

Tisdagen den 25 oktober (denna vecka, v 43) är det inspirationsdag för våra deltagare som studerar sista året allmän kurs på Folkhögskolan Hvilan och därefter är klara med sina gymnasiekompetenser för att söka till högskola/universitet. Inspirationsdagen på högskolan i Kristianstad ingår i ett samarbete mellan Skånes lärosäten (högskolor/universitet) och skånska folkhögskolor och är obligatorisk. Berörda deltagare har redan fått informationsmail av vår syv Linnéa Fjellner. Buss kommer att utgå både från Åkarp och Lund. Viktigt att vara i tid för busspåstigning eftersom bussen inte väntar in er som inte kommer i tid. Kontakta Linnéa om du har frågor gällande denna dag.

Fredag (28/10) denna vecka (v 43)

Fredagen den 28 oktober (denna vecka, v 43) är det utbildningsdag för personal på Skånes folkhögskolor och ingen undervisning på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp.

Följande gäller för  utbildningarna i Lund den 28 oktober:

Följande gäller för utbildningarna i Åkarp den 28 oktober:

Kontakta din mentor om du har frågor gällande fredagen.

Höstlov/läslov för vissa utbildningar nästa vecka (v 44)

Nästa vecka (v 44) har allmän kurs, Hvilan Modern Dance Academy och Fritidsledarutbildningen höstlov/läslov. För övriga studerande i Lund och Åkarp gäller undervisning som vanligt med undantag för SFI i Åkarp på tisdag den 1 november som då får hemuppgifter denna dag. Gällande SMF i Åkarp meddelar syv Anna Mårtensson vad som gäller under veckan.

Studieverkstad v 43

Tiderna för studieverkstaden i Globateket är följande denna vecka:

Studieverkstaden som är efter skolan kommer detta läsår vara både på plats och på distans i chatten Online studieverkstad 2022.

I chatten Online studieverkstad kan du skriva till studiecoacherna om du behöver hjälp så startar de en privat chatt med dig.

Under måndag till torsdag finns studiecoacherna Annika och Daniel på plats i Åkarp. Studiecoach Jasmine kommer att vara på plats i Åkarp tisdag till torsdag medan hon är i filialen i Lund på måndag. Studiecoach Zear är inte på studieverkstaden i Åkarp eller online denna vecka.   

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki när det gäller förändringar som kan förekomma!

Studieverkstad v 44

Under vecka 44 kommer studieverkstaden vara öppen på plats i Åkarp och online under följande dagar/tider:

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta vid Korsvirkeshuset och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. 

I vår filial i Lund är det viktigt att inte röka på innergården utan gå ut till gågatan. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Allergier - undvik starka dofter och nötter. 

Vi har deltagare och personal som är allergiska eller känsliga för starka dofter så det är mycket viktigt att inte använda parfymer o.dyl. Detta gäller samtliga deltagare och utbildningar, inte minst i Språkhuset.  Tack för hjälpen och att ni visar hänsyn!

Vi påminner också om att vi är en nötfri folkhögskola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler. 

Detta gäller självklart i lokalerna både i Lund och Åkarp!

Studievägledare

Våra två studievägledare - Linnéa och Anna - kommer att ha olika deltagargrupper som ansvarsområde. Linnéa kommer framför allt ha studievägledningsfrågor med deltagare från Allmän kurs och SFI i Åkarp medan Anna har studievägledningsfrågor med deltagare från yrkesutbildningar och SFI i Lund.   

Wiki för studerande

Det är mycket viktigt att ni inför varje vecka går in på Folkhögskolan Hvilans hemsida www.hvilan.se där ni hittar wiki för studerande som varje vecka innehåller aktuell information. Där kan ni även under fliken Studerande hitta viktig information gällande er som deltagare på Folkhögskolan Hvilan. 

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 43.  Välkomna!


Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!


ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan vid Korsvirkeshuset. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.