Aktuellt v 47

Varmt välkomna till v. 47!

Gällande Covid19, vaccination och förändringar från 22 november!

För att hålla nere smittspridningen av Covid19 i Sverige  rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även vaccinerade testar sig vid symtom. Från den 22 november är därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation till regionerna att även vaccinerade erbjuds att testas vid symtom. 

För ytterligare information se nedanstående länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Du som inte är vaccinerad skall självklart fortfarande covid-testa dig vid behov. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Antal studerande/undervisningssal

Från och med måndag den 1 november finns inte längre corona-begränsningar kring antal studerande per sal. Detta innebär också att Allmän kurs har återgått till sina vanliga salar från och med måndag vecka 45. 


Men när våra distans- och yrkesutbildningar  är hos oss kommer några av våra utbildningar att vara online enligt tidigare information.


Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2)

Iordningställandet av Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2) är nästan klart; endast uppsättande av Tv-skärm återstår. Detta innebär att grupper som är schemalagda där kan börja använda salen redan denna vecka. 

Fr.o.m. nästa vecka (v. 48) är det ordinarie salsschema som gäller så de grupper som temporärt placerats i Gröna salen återgår till Språkhusets undervisningssal 32 enligt ordinarie schema. 

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 47! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 47.  Välkomna! 

Yrkesutbildning på Hvilan i Åkarp nästa vecka (v 48)

Måndag 29/11 och tisdag 30/11 är Stödpedagogutbildningen på Hvilan i Åkarp.

Kursföreståndare/mentor informerar utbildningar som berörs av detta och som är online 29/11 och 30/11.