Aktuellt v 42

Varmt välkomna till v. 42!

En yrkesutbildning på plats på måndag denna vecka!

Denna vecka välkomnar vi deltagarna på Socialpedagogutbildningen åk 2  som på måndag kommer att vara på plats på Hvilan som ett led i deras utbildning!

Några av våra utbildningar som vanligtvis är på plats kommer därmed att vara online. Detta gäller SFI och Etableringen under måndagen. Deras kursföreståndare/mentorer har sedan tidigare meddelat grupperna. 

Deltagarna på Stödpedagog-,  Socialpedagog- och Lärarassistentutbildningen kommer några gånger i olika omgångar under läsåret att vara på plats på Hvilan som ett led i deras utbildning!

Deltagarråd -ONLINE!

På tisdag denna vecka har deltagarrådet möte online kl 10.00-10.25 med delar av skolledningen. Länk skickas på måndag till de valda representanterna.

Besök till Etablering/SFI på Hvilan

På tisdag förmiddag denna vecka besöker två instruktörer från Räddningstjänst Syd deltagarna inom Etableringen och SFI på Hvilan i Åkarp för att informera om brandskydd.

Gällande Covid19, vaccination och förändringar från 1 nov!

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Från 1 november behöver dock inte längre den som är fullvaccinerad, barn under 6 år och den som haft covid-19 testa sig. Du som är inte vaccinerade skall fortfarande testa dig. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

I lördags hade alla vårdcentraler i Skåne öppet för drop-in vaccination för invånare födda 2005 eller tidigare. Hoppas att ni som inte vaccinerat er utnyttjade detta!

Ni som har önskat vaccinera er med Folkhögskolan Hvilans hjälp har redan fått eller kommer att få information kring detta när det gäller datum, tid, plats med mera.  

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Ny socialpedagog/studiecoach 

Vi välkomnar Maria Zamani som kommer arbeta som socialpedagog/studiecoach på Folkhögskolan Hvilan. Maria har tidigare arbetat inom Etableringen och SMF hos oss. Välkommen tillbaka!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.   

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 42! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 42.  Välkomna!

Info från högskolor/universitet till folkhögskolor

Tisdagen den 26 oktober kl 10-12 har lärosätena (högskolor/universitet) i Skåne öppet hus med information till regionens folkhögskolor. I år liksom förra året sker det online. Målgruppen är deltagare på folkhögskolor som är sista års studerande och som kanske tänker söka till högskola/universitet. Detta ingår i folkhögskolornas samarbete med högskolor/universitet. 

För Hvilan gäller det Allmän kurs Samhälle (AKS2),  Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 2:2, Allmän kurs Högskoleförberedande i Lund (AKHF) samt de deltagare i Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1:2 och Allmän kurs bas 1-3 som är klara med sina gymnasiestudier och tar examen i december 2021 (gäller endast vissa i AKbas1-3) eller juni 2022. Observera att det är obligatorisk närvaro för er som ingår i dessa grupper!       

Mail med information till berörda skickas av Hvilans studie- och yrkesvägledare.

Fortbildningsdag vecka 43

På fredag 29/10 nästa vecka (v 43) är det fortbildningsdag för merparten av personalen på alla skånska folkhögskolor. Era undervisande pedagoger på fredagar kommer att ge er information för fredagen samt uppgifter i god tid  (Pedagogerna återkommer med information för SFI/Etablering!).


Hvilan finns i Appen - Upplev Burlöv

Sök efter Hvilans kompass i Upplev Burlöv appen. Ett härligt initiativ! Appen är för dig som vill hitta trevliga och lite dolda platser i vårt närområde.

ladda ner och ta del av mer information:

https://www.burlov.se/kulturfritid/appenupplevburlov.4.29b2d27717afccaae97c98b9.html