Aktuellt v 46 2023


Aktuellt v. 46 - 231113

Ryggsäckar

Delas ut av respektive mentor i Åkarp under veckan och förhoppningsvis även i Lund.

Ingång gymnastiksalen 

Vid lektion i gymnastiksalen skall deltagare alltid använda omklädningsbyggnadens ingång, samt ta av och ställa sina ytterskor i skoutrymmet strax innan omklädningsrummen. Detta gäller utan undantag och är särskilt viktigt att tänka på nu när vi går in i den blöta perioden.

Iordningställning i Språkhuset 

Tacksamma om stolar mm  som flyttas från olika rum flyttas tillbaka vid avslutat undervisningen. Detta underlättar för lokalvårdare. Tänk på att vi alla måste hjälpa till! 

Covid-19!

Spridningen av covid-19 ökar i landet och på flera håll är läget i sjukvården ansträngt. Budskapet från Folkhälsomyndigheten är tydlig kring vaccinering för riskgrupper och tydligen kan nu även barn vaccineras.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, vilket du gör själv! 


Några förhållningsregler:

- Tvätta händerna ofta och inte minst innan du kommer in i Bistron (det kommer att finnas även handsprit i Bistron).

- Om du har feber eller har covid stanna hemma!

- Följ vaccinationsregler och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Studieverkstad v. 46 (Åkarp)  

Studieverkstaden äger rum i Globateket där träffar ni Jasmine, Eira eller Zear. 

Bistron (Åkarp)

Lunchmeny v. 46

Tora Vega Folkhögskolas personal och skolledning (Eduardo, Jorun och Micke)