Lokaler och trivselregler

Våra lokaler, undervisnings- och grupprum, återställning av rummen samt trivselregler

Våra lokaler är en del av vår arbetsmiljö och denna är vi alla ansvariga för. Det är av yttersta vikt att vi hjälps åt att skapa och underhålla en god trivsel i en arbets- och studiemiljö vi gärna vistas i.  

Sunt förnuft och god praxis är att personal och studerande som använt och som lämnar lokalen ansvarar för att fönster är stängda, lampor släckta och att det är snyggt och prydligt efter lokalens användande. Stolar och bord skall vara återställda enligt grundmöblering (se översiktsbild vid dörren) och väldigt viktigt att utrymningsvägar är fria och ej blockerade.

Utöver medhavd vattenflaska är mat och dryck inte tillåten i undervisningsrum. Undantaget är Studieverkstaden eller annan möteslokal för deltagarråd, personalmöten etc.

Dagtid används våra lokaler i huvudsak av personal och studerande men det förekommer också tillfällen då vi hyr ut delar av dessa till externa hyresgäster och samarbetspartners med individuella avtal. 

Sunt förnuft och trivselregler

Vi har fantastiska lokaler som vi värnar och måste ta hand om.  Här är några trivselregler som är viktiga:

Tack för att vi hjälps åt!

2023-08-17/MJ