Deltagarinflytande och Arbetsmiljöfrågor

Deltagarinflytande

Den vardagliga demokratin, samtalsdemokratin, deltagarnas inflytande på undervisningen och gemensamma aktiviteter är viktigt på Folkhögskolan Hvilan.

Representanter till deltagarrådet väljs vid kursstart av de olika utbildningarna. Ordförande i deltagarrådet är även ordförande i kursrådet. Kursrådet är en samtalspartner för skolledningen där personal och kursdeltagare samtalar kring frågor rörande folkhögskolan.

Kontakta deltagarrådet:

deltagarrad@hvilan.se


BAM - Bättre arbetsmiljö! - Allas ansvar!

I arbetsmiljön lagen står det tydligt att vi är allas arbetsmiljön!

Hos oss har biträdande rektor/utbildningen och/eller mellanchef delegation från skolchef/rektor på arbetsmiljöfrågor och i första hand du som är studerande skall samtala med hen om frågor som berör dig.

Om arbetsgivaren har mer än 50 anställda skall en arbetsmiljögrupp finnas. Hvilan når inte dit än, men arbetsgivaren har ändå bildas inte minst utifrån att vi driver ett så differentierad verksamhet.

Hvilans arbetsmiljögruppen

  • Eduardo Gran Villanueva Contreras (sammankallande),sSkolchef/rektor (VD för Hvilan Meeting),

  • Finn Malmgren, biträdande rektor/utbildningschef

  • Jorun Koca Jakobsson, biträdande rektor/utbildningschef

  • Mikael Johansson, administrativ chef

  • Roland Beijer, skyddsombud för administration, reception, services, bistron, och studiecoachverksamhet

  • Sarah Boij, skyddsombud för pedagoger

  • Deltagarnas skyddsombud, ordförande för respektive år i deltagarrådet

  • Vid behov Annette Persson, ekonomi/HR


Våra chefer och skyddsombud utbildas vid behov!