Deltagarinflytande

Den vardagliga demokratin, samtalsdemokratin, deltagarnas inflytande på undervisningen och gemensamma aktiviteter är viktigt på Folkhögskolan Hvilan.

Representanter till deltagarrådet väljs vid kursstart av de olika utbildningarna. Ordförande i deltagarrådet är även ordförande i kursrådet. Kursrådet är en samtalspartner för skolledningen där personal och kursdeltagare samtalar kring frågor rörande folkhögskolan.

Kontakta deltagarrådet:

deltagarrad@hvilan.se