Deltagarinflytande och Rådet  

Deltagarinflytande och rådet 

Den vardagliga demokratin, samtalsdemokratin, deltagarnas inflytande på undervisningen och gemensamma aktiviteter är viktigt på Tora Vega Folkhögskola.

Representanter till deltagarrådet väljs vid utbildningsstart av de olika utbildningarna. Deltagarrådet väljer ordförande och sekreterare i rådet. 

Rådet är en samtalspartner för skolledningen där representanter för respektive utbildning samtalar kring frågor rörande folkhögskolan.


Deltagarrådet träffas ett till två gånger per termin och finns företrädare från skolledningen vid deltagarrådets träff


För frågor kring deltagarrpdet kontakta skolchef/rektor.