Deltagarinflytande och Arbetsmiljöfrågor 

Deltagarinflytande 

Den vardagliga demokratin, samtalsdemokratin, deltagarnas inflytande på undervisningen och gemensamma aktiviteter är viktigt på
Tora Vega Folkhögskola.

Representanter till deltagarrådet väljs vid utbildningsstart av de olika utbildningarna. Ordförande i deltagarrådet är även ordförande i kursrådet. Kursrådet är en samtalspartner för skolledningen där personal och kursdeltagare samtalar kring frågor rörande folkhögskolan.

2023-08-18/MJ

BAM - Bättre arbetsmiljö! - Allas ansvar!

I arbetsmiljön lagen står det tydligt att vi är allas arbetsmiljön!

Hos oss har biträdande rektor/utbildningen och/eller mellanchef delegation från skolchef/rektor på arbetsmiljöfrågor och i första hand du som är studerande  skall samtala med hen om frågor som berör dig.

Om arbetsgivaren har mer än 50 anställda skall en arbetsmiljögrupp finnas. Tora Vega Folkhögskola når inte dit än, men arbetsgivaren har ändå bildats inte minst utifrån att vi driver ett så differentierad verksamhet.

Hvilans arbetsmiljögruppen


Våra chefer och skyddsombud utbildas vid behov!

2023-08-18/MJ