Aktuellt v 34

Hej studerande hos Hvilan 

Nu är vi igång! Välkommen till en ny termin på Folkhögskolan Hvilan! 

Se gärna Hvilans terminsstart hösten 17 augusti 2020 via 

https://www.youtube.com/watch?v=nAEiitg1-lM&feature=youtu.be

Se nedan AKTUELLT v 33, del 2 (information som skickades i torsdag). Kom ihåg att fr.o.m. idag 17 augusti skickar vi information bara till Hvilan-adressen!!! 

Besök gärna wiki.hvilan.se  för värdefull information och mycket viktigt är att läsa sin Hvilan mail (inte minst information från respektive utbildnings kursföreståndare/mentor eller utbildningssamordnare). 

Se även vid behov Hvilans folkhögskolans facebook https://www.facebook.com/FhskHvilan/?ref=bookmarks

Vänliga hälsningar, Eduardo (skolchef/rektor)