Aktuellt v. 49

Hej Studerande!

Välkomna till en ny vecka!

Undervisning på distans

Med anledning av den rådande situationen kring smittspridningen av Covid19 och utifrån de riskbedömningar vi gjort så gick Hvilan över till distansundervisning från och med måndagen den 23 nov. Som ni redan vet har en del utbildningar fått speciella scheman och/eller undantag som kursföreståndarna har informerat om.

Förändringen genomförs i första hand fram till jul och/eller sista december men vi kommer analysera läget varje vecka. Informationen publiceras alltid på här wiki.hvilan.se

Vi hoppas självfallet att undervisningen kan återgå till hybridundervisning i januari men avgörandet ligger inte hos oss utan det beror på utvecklingen av smittspridningen i Sverige och världen samt beslut/rekommendationer från myndigheter och regeringen.

Fortsatt vaksamhet kring Covid19!

Mycket viktigt att ha fortsatt vaksamhet och följa rekommendationerna kring Covid19! Samtliga studerande har tidigare via mail fått Skolchef/rektors PM med en Ny handlingsplan. Det är viktigt att ni framöver noggrant följer förhållningsregler som finns i PM. 

Vi följer det aktuella läget om Covid19 i vår omvärld och information från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. 

Vi är alla ansvariga för vårt gemensamma välmående, så ta hand om dig och ta hand om varandra.

Om det har konstaterats att du blivit smittat av covid19 så är det din uppgift enligt smittskyddspraxis att kontakta de personer hos oss som du har träffat senast. Dessutom måste du omedelbart även kontakta din mentor om du har varit hos oss i nära anslutning till när du började känna symptom.

Viktigt om du har konstaterad covid19 att detta görs omgående.

Hålla UT - Hålla I - Hålla AVSTÅND!!! 

Det gäller att vi ALLA hjälper till i nuvarande läge! Håll avstånd och tvätta händerna!

Studier på heltid

Fastän läget är annorlunda pga. Covid19 är det mycket viktigt att fortsätta studera på heltid även online. Följ ordinarie schema genom att vara med på lektionerna online och delta aktivt under lektionerna muntligt och/eller via chat och följ era pedagogers anvisningar bl.a. när det gäller uppgifter och inlämningar. 

Studera vid en riktig studieplats (skrivbord, köksbordet e.dyl som ni har hemma) samt använd dator, inte mobiltelefon. En rekommendation är att ni har kameran på och det är obligatoriskt att ha den på vid prov som görs på distans. 

Närvaron är lika viktig nu som när vi är fysiskt på plats och detsamma gäller aktivt deltagande.

OBS! Anmälan till Luciakören

Hög tid att anmäla sig till Luciakören! Maila omgående till lucia2020@hvilan.se om du vill vara med i denna historiskt unika Luciakör så skickas en länk till dig så du kan vara med på repetitionerna online! 

Kulturvecka

I början av denna vecka (v.49) kommer deltagarna i Allmän kurs i Åkarp, Fritidsledarutbildningen och Hvilan Modern Dance Academy få ett mail med information och valblankett angående kulturveckan 14-18 december. 

Enkät angående bra närmiljö i Burlövs kommun

Hvilan är involverad i att hjälpa Burlövs kommun att ta fram en NY VISION för kommunen inför 2030 om frågan kring vad som är en bra närmiljö i Burlövs kommun.

Burlövs kommun är en liten, mångfacetterad kommun mitt emellan Lund och Malmö och vi behöver våra deltagares åsikter.

Superkul att Burlövs kommun räknar med oss! Vi har funnits här i drygt 150 år och det är viktigt att få fram våra deltagares åsikter.

Det spelar ingen roll om du bor i kommunen eller inte! Kommunen behöver inspiration, idéer och framtidstro.

Rektor har därför skickat en enkät till er under v 48 och tar tacksamt emot era svar!

För Allmän kurs Grund och Allmän kurs Bas 1-3 är enkäten en del av er undervisning, medan övriga deltar frivilligt. 

Tack för ert deltagande!

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstaden online v. 49! Tiderna är följande

Chattrummet hittar du som vanligt under namnet Online Studieverkstaden 2020/21.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor om din studietid på Hvilan? Funderar du på vad du ska göra efter dina studier på Hvilan? Undrar du hur man blir antagen till yrkeshögskolan eller universitetet? Vill du ha hjälp med CSN?

Vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Linnéa finns tillgänglig för att svara på dina frågor. Kontakt sker enklast via mail syv@hvilan.se eller via Google Chat. Vid behov kan du självklart boka in ett samtal.

Du kan chatta med SYV på onsdagar kl. 10.00-10.30 varje vecka. Du hittar Linnéa i Google Chat genom att söka efter "SYV".

Du kan alltid maila dina frågor eller skriva i chatten även på andra tider så svarar Linnéa så fort hon kan.