Extra Aktuellt v. 47

2020-11-19

Hej studerande hos Hvilan!

Med anledning av den rådande situationen kring smittspridningen av Covid19 och utifrån de riskbedömningar vi gjort så kommer Hvilan att gå över till distansundervisning från och med måndagen den 23 nov. Men en del utbildningar får speciella scheman och/eller undantag. Respektive kursföreståndare återkommer med information.

Förändringen genomförs i första hand fram till jul och/eller sista december men vi kommer analysera läget varje vecka. Informationen publiceras alltid på här wiki.hvilan.se

Under dagen eller imorgon kommer vid behov mer information från respektive kursföreståndare/mentor/pedagog/utbildningssamordnare och/eller biträdande rektor. 

Jag och skolledningen kallar till studerandemöte på måndag den 23 november, kl 10.00. 

Studerandemötet hålls online och senast inomrgon fredag får ni information om detta. (onlineträffen med studerande är frivillig för; Lärarassistenutbildning, Socialpedagogutbildning och Fritidsledarutbildning 2020)

Här kan du läsa den fullständiga informationen i PDF. 

Avslutningsvis, vi är alla ansvariga för vårt gemensamma välmående, så ta hand om dig och ta hand om varandra.

Hålla UT - Hålla I - Hålla AVSTÅND!!! 

Skolledningen, genom Eduardo (skolchef/rektor)