Wifi

Vi har wifi på skolan som du gärna får använda enligt våra riktlinjer.

Nätverket heter fhwifi-student

Användarkod: Se information du fått i samband med utbildningsstarten till din utbildning via e-post.