Wifi

Vi har wifi på skolan som du gärna får använda enligt våra riktlinjer.

Nätverket heter toravega-guest

Användarkod:  Se information du fått i samband  med utbildningsstarten via din mentor. 

2023-08-17/MJ