Aktuellt v 7

Varmt välkomna till vecka 7 och 8

Äntligen har myndigheterna meddelat att mycket av covid-restriktionerna inte kommer att fortsätta. Vi hade i och med detta hoppats att vi snabbt skulle kunna återgå till Hvilans vanliga undervisningsverksamhet. Men just nu har ett antal pedagoger, annan personal och studerande covid och därför har vi beslutat att all på plats verksamhet återgår (inkluderar utbildningsträffar på plats) först på måndag den 28 februari v 9. Detta innebär att full återgång med att vara på plats förskjuts för Allmän kurs AKbas1-3 A och B som behåller sina scheman med ibland på plats och ibland online även v 7 för att helt kunna återgå till på plats undervisning v 9 (efter sportlovet). Övriga grupper fortsätter sin verksamhet på plats som vanligt.

Genom detta ger vi oss tid att säkra verksamheten och undervisningen i lugn och ro.  

Under denna vecka (v 7)  kommer alltså de flesta undervisningsgrupper att vara på plats. Särskilt schema för AKbas1-3 A och B gäller sålunda för denna vecka (v 7). (se nedan "Distans- och närundervisning för Allmän kurs bas 1-3A och B gäller v 7"). 

Mycket viktigt att ni alltid har dator med er! 

Återgång till en ny normalitet firas med tårta 1 mars 2022!

Vi firar den 1 mars att vi återgår till ett normalare Hvilan efter 2 år med covid-restriktionerna. Dessutom inviger vi den nya BISTRON! 1 mars bjuder vi vi all personal och samtliga deltagare som är på plats den dagen på tårta (Allmän kurs i Lund får tårta på onsdag den 2 mars) 

Vi har lärt oss mycket under covid-tiden, men vi är även lite trötta. Stort tack till Er alla för era ansträngningar och ert tålamod. 

Deltagarråd vecka 7

På tisdag 15/2 kl. 10.00-10.25 denna vecka (v7) är det deltagarråd online. Deltagarrådets ordförande skickar inbjudan med möteslänk och mer info. 

Studieverkstad hybridverksamhet vecka 7 och 8

Under v7. Denna vecka kommer studieverkstaden att bedrivas både på plats i Globateket samt online. Observera att tiden på fredagar har förlängts till kl. 15.45. Tiderna är följande:

Under v7, måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir på plats. Dessutom är Zear  på plats måndag, onsdag, fredag. På fredagar finns Zear i studieverkstaden till kl. 15.45 medan övriga studiecoacher är i studieverkstaden på fredagar till kl 14.45. Under torsdagar finns även pedagog Magnus online (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Under v8. Denna vecka kommer studieverkstaden att bedrivas både på plats i Globateket samt online. Tiderna är följande:

Under v8, måndag till fredag finns studiecoacherna/pedagogerna på plats i studieverkstaden (Globateket) enligt följande: 

Obligatoriskt tillval på hybridundervisning (när- och distansundervisning) v7

De kurser som har obligatoriskt tillval har dessa som hybridundervisning, dvs att deltagare som är på distans även har tillvalet på distans medan deltagare som är på plats har närundervisning.

Distans- och närundervisning för Allmän kurs bas 1–3 A och B gäller v 7

Som tidigare meddelats kommer Allmän kurs bas 1-3A och B att ha specialscheman där de varannan dag har distansundervisning respektive närundervisning. Nedanstående schema gäller för vecka 7:

- Allmän kurs bas 1–3 A, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag, torsdag.  Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.

- Allmän kurs bas 1–3 B, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag. Distansundervisning tisdag, torsdag.

Under onsdagar och torsdagar kommer även viss hybridundervisning att bedrivas.

Allmän kurs Grundkursen v7

Allmän kurs Grundkursen kommer även denna vecka att ha alla sina gemensamma lektioner i Gröna salen. Likaså kommer Matematik Grund att vara i Gröna salen.

Fritidsledarutbildningen v7

Har LIA (praktik) i januari-februari. Var noga med att följa respektive arbetsplats rekommendationer.

Yrkesutbildningar på distans v9

Från och med 28 februari genomföras utbildningsträffar på plats i Åkarp. Välkomna! 

Onlineundervisning 

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv. 

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 7.  Välkomna!

Vad gäller framöver kring covid-19?

Den 9 februari upphörde de flesta av myndigheternas restriktioner med anledning av covid-19. Detta innebär att folkhögskolans och  vuxenutbildningens ordinarie rutiner ska gälla. Verksamheterna och vi alla har fortfarande ett ansvar för att motverka smittsamma sjukdomar.

Fortfarande råder en pandemi och tillsammans måste vi hantera rådande läge på bästa sätt. Utifrån en sammantagen bild av myndigheternas råd vid avvecklingen av restriktioner och efter dialog med Smittskydd Skåne har Folkhögskolan Hvilan i Åkarp och Lund nu följande förhållningssätt:

Hvilan dag 2022 - ställs in!

I samråd med skolledningen har vi tagit beslutet att i år ställa in Hvilan dagen. In i det sista visste vi inte hur vi skulle göra pga pandemin. Men vi satsar istället på 2023!

Vi kommer ändå att ha extra information kring Hvilan på vår hemsida som kommer att heta #viärhvilan och tacksam om ni sprider detta. 

Som ni redan vet är det så att i och med att vi genomför Hvilan-dagen på en lördag får all personal och alla studerande kompensationsledigt fredagen den 27 maj. Trots att vi inte genomför Hvilan-dagen har skolledningen beslutat att deltagarna  har inläsningsdag hemifrån denna fredag i år. 

Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!

ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.