Närvaro

För allmän kurs...

...registreras närvaro och anges i intyget/omdömet vid läsårets slut. All information kring din närvaro finns löpande via ditt konto i SchoolSoft under läsåret. Studerande med närvaro under 75 % riskerar att inte få något studieomdöme eller behörighet om det inte finns synnerliga och dokumenterade skäl. Viktigt är att alltid föra en dialog med din mentor kring din unika situation. Om närvaron understiger 75 % av utbildningstiden har du inte fullgjort kursen och CSN kan då dra in ditt studiemedel. Vi vill påpeka att CSN blivit betydligt hårdare på senare år kring rapportering av närvaro.

2023-08-17/MJ