Aktuellt v 45

Varmt välkomna till v. 45!

Välkomna till en ny vecka efter en vecka där några utbildningar haft läslov!

Gällande Covid19, vaccination och förändringar från 1 nov!

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Men från 1 november behöver dock inte längre den som är fullvaccinerad, barn under 6 år och den som haft covid-19 testa sig. Du som inte är vaccinerad skall fortfarande covid-testa dig vid behov. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Antal studerande/undervisningssal

Från och med måndag den 1 november finns inte längre corona-begränsningar kring antal studerande per sal. Detta innebär också att Allmän kurs återgår till sina vanliga salar från och med måndag vecka 45. 


Men när våra distans- och yrkesutbildningar  är hos oss kommer några av våra utbildningar att vara online enligt tidigare information.


Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2)

Under åtminstone inledningen av vecka 45 sker iordningställande av Språkhusets undervisningssal 32 (vån 2) vilket innebär att grupper som är schemalagda där istället är i Gröna salen. 

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 45! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 45.  Välkomna! 

Yrkesutbildningar på plats nästa vecka (v 46)

Måndag 15/11 är Lärarassistentutbildningen på Hvilan i Åkarp.

Under torsdag 18/11 och fredag 19/11 är Socialpedagogutbildningen åk 2 på Hvilan i Åkarp.

Kursföreståndare/mentor informerar utbildningar som berörs av detta och som är online 15/11, 18/11 och 19/11.


Hvilan finns i Appen - Upplev Burlöv

Sök efter Hvilans kompass i Upplev Burlöv appen. Ett härligt initiativ! Appen är för dig som vill hitta trevliga och lite dolda platser i vårt närområde.

ladda ner och ta del av mer information:

https://www.burlov.se/kulturfritid/appenupplevburlov.4.29b2d27717afccaae97c98b9.html