Aktuellt v. 23

Hej alla studerande!  

Välkomna till sista veckan för vårterminen 2021 på Folkhögskolan Hvilan!  

Inför nästa läsår 21/22 öppnar vi

I och med att vaccineringen mot Covid-19 fortskrider och smittspridningsläget därigenom förändras så ser det ut som att vi  kan återgå till närundervisning, dvs vara på skolan, nästa läsår. Beroende på hur det ser ut i augusti och vilka rekommendationer som ges av myndigheter så kan det vara hybridundervisning i augusti/september för att därefter kunna övergå till "på plats" undervisning. 

Vi ser fram emot ett öppnande av Hvilan!

Projektdagar 7-8 juni

Denna vecka, måndag 7/6 och tisdag 8/6, har vi projektdagar med olika aktiviteter så då bryts det ordinarie schemat. Ansvarig pedagog för den projektgrupp du tillhör har skickat inbjudan med länk till dig.  Du som inte valt vänligen kontakta expeditionen!

Avslutningsdag VT-2021

Onsdagen den 9 juni är det avslutning för vårterminen 2021! Den kommer att vara online för samtliga deltagare kl. 10.

De deltagare som avslutar sin utbildning och därmed avslutar sin tid på Hvilan kommer även att bjudas till Hvilan (frivilligt) fredagen den 9 juni. Samtliga aktiviteter skall genomföras utomhus och respektive kursföreståndare/mentor är ansvarig för dessa. Nedanstående tider gäller för er som kommer:

Schema för avslutningsaktiviteter för utbildningar som avslutas 9 juni 2021 (respektive kursföreståndare/mentor ansvarar för aktiviteterna) 

Viktig information angående distans med öppningar under juni/juli!

Nuvarande smittspridningsläget möjliggör en mycket försiktig öppning för att ha något fler deltagare på plats förutom de utbildningar som sedan tidigare fått information om specifika scheman och/eller undantag. Därmed har vi övergått från distansundervisning till distans med öppningar  i Åkarp fr.o.m. måndag 10 maj. Detta innebär följande för deltagare och personal:

- Respektive utbildning kan ta emot deltagare med specifika behov (max 4-5 per gång) efter beslut av respektive biträdande rektor och i samtal med respektive basgrupp.

- Utomhusaktiviteter får genomföras efter godkännande av respektive biträdande rektor med ett litet antal studerande per gång.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Prov och laborationer på plats (max 4-5 per gång) efter beslut av respektive biträdande rektor och utifrån pedagogernas önskemål.                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Alla studerande och all personal på plats skall följa Hvilans och myndigheters rekommendationer för att minska smittspridningen. Detta gäller även när en tar sig till och från Hvilan.                                                                                                                                    

- Distansarbete hos oss kan fortsätta, men verksamhetens behov avgör om det går. Därmed får personal arbeta på plats utifrån verksamhetens behov och med avstånd.                                                                                                                                                                                                    

- Projektdagarna (7-8 juni) skall anpassas utifrån covid-19 situationen och avslutningen kommer sändas online.                              

- Majoriteten av de deltagare som avslutar sin utbildning att bjudas till Hvilan (frivilligt) den 9 juni. Samtliga aktiviteter skall genomföras utomhus och respektive kursföreståndare/mentor är ansvarig för dessa. 

Avslutningsvis, vi förstår att detta har varit ett tufft år för er. Ett annorlunda och komplicerat år för oss alla, men vi är stolta över att ni har varit så uthålliga och försökt anpassa er till de nya omständigheterna.

Ljuset och vaccinationerna är på väg!

Viktigt att ha kameran på under lektionerna!

För att undervisningen ska fungera på ett bra sätt är det mycket viktigt att ha kameran på under lektionerna. Detta skapar större interaktion och samspel mellan undervisande pedagog och deltagarna, och även mellan deltagarna. Dessutom är det ett sätt att främja delaktighet, engagemang och lärande. 

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor om din studietid på Hvilan? Funderar du på vad du ska göra efter dina studier på Hvilan? Undrar du hur man blir antagen till yrkeshögskolan eller universitetet? Vill du ha hjälp med CSN?

Vår studie- och yrkesvägledare (SYV) finns tillgänglig för att svara på dina frågor. Kontakt sker enklast via mail syv@hvilan.se eller via Google Chat. Vid behov kan du självklart boka in ett samtal.

Du kan chatta med SYV på onsdagar kl. 10.00-10.30 varje vecka. Du hittar Syven i Google Chat genom att söka efter "SYV".

Du kan alltid maila dina frågor eller skriva i chatten även på andra tider så svarar SYV så fort hon kan. 

Ansökan inför HT-21 för deltagare på allmän kurs

Ansökan inför höstterminen är sedan flera veckor öppen via hemsidan. Du som studerar på allmän kurs och planerar att fortsätta på Hvilan till hösten behöver skapa en ny ansökan via hemsidan. Ansökan är öppen fram till 15 maj, så det är hög tid att skicka in ansökan! Det går bra fastän  ansökningstiden gått ut men gör det nu! Du hittar alla kurser via den här länken:  https://hvilan.se/ansoek.html

Antagning sommar och höst 2021 är öppen - Fåtal platser kvar, Sök nu!

Det går att söka till sommarens och höstens utbildningar via vår hemsida. Allmän kurs och missa inte vår nya yrkesutbildning - Stödpedagogutbildning 1 år på distans