Aktuellt v 44/45

Hej studerande!

Välkomna till en ny vecka efter en vecka där några utbildningar haft läslov!

Viktig information till alla deltagare hos Folkhögskolan Hvilan!

Region Skåne och Folkhälsomyndigheten gick i tisdags eftermiddag ut med lokala restriktioner för Skåne med anledning av den ökade smittspridningen av Covid 19: https://sverigesradio.se/artikel/7584026

På grund av detta kommer all undervisning bedrivas på distans måndag och tisdag vecka 45 så skolledningen ytterligare kan undersöka och analysera läget. Senast på tisdag eftermiddag kommer skolledningen ge besked om hur resten av veckan kommer att se ut.

Samtliga deltagare måste titta på sina mail under tisdagen för information från skolchef/rektor och/eller skolledningen. Gå även in på Hvilans wiki samt läs ev. mail från respektive kursföreståndare och/eller biträdande rektor.

Till dig som gör APL gäller att du fortsätter på din APL-plats om inte arbetsplatsen säger något annat. I så fall hör du i första hand av dig till din pedagog.

Ni som går Lärarassistentutbildningen och Socialpedagogutbildningen fortsätter era studier digitalt som tidigare. Era pedagoger kommer med mer information i närtid.

Sammanfattningsvis:

OBS! Nedan kan du läsa om råd angående den ökade smittspridningen i Skåne: 

 Information about corona virus and covid-19 in other languages: https://bit.ly/3dUXiHg

 Lättläst information om coronaviruset och sjukdomen covid-19: https://bit.ly/2XcMBKd

 Information från Folkhälsomyndigheten: http://bit.ly/2W62q4H

 Information från 1177: https://www.1177.se/Skane/

 Information från Region Skåne: https://bit.ly/3jzB2UQ

Studier på distans

Fastän läget är annorlunda pga. Covid19 är det mycket viktigt att fortsätta studera på heltid även online. Följ ordinarie schema genom att vara med på lektionerna online och delta aktivt under lektionerna muntligt och/eller via chat och följ era pedagogers anvisningar bl.a. när det gäller uppgifter och inlämningar. Studera vid en riktig studieplats (skrivbord, köksbordet e.dyl som ni har hemma) samt använd dator, inte mobiltelefon. En rekommendation är att ni har kameran på och det är obligatoriskt att ha den på vid prov som görs på distans. Närvaron är lika viktig nu som när vi är fysiskt på plats och detsamma gäller aktivt deltagande. 

Antagning våren 2021

15 oktober öppnade vi antagningen för nya studerande som börjar i januari 2021 för några av våra befintliga utbildningar. 

Studieverkstad 

Välkommen till studieverkstaden! Tiderna för studieverkstaden är följande

Studieverkstad genomförs online hela denna vecka. 

Chatrummet hittar du som vanligt under namnet  Online Studieverkstaden 2020/21.   

Fortsatt vaksamhet kring Covid-19!

Tänk på att följa rekommendationerna för att minska risken för smittspridning av Covid-19! All information hittar du här i wikin.