Servicekostnad

Själva utbildningen för folkhögskoleutbildningar är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du som studerar betalar själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på utbildning. Studiekostnaderna varierar för olika utbildningar.

Servicekostnaden garanterar dessutom att du är antagen till din utbildningsplats.  

Servicekostnaden täcker inte alla våra extra kostnader, men vi har ändå valt att hålla kostnaden låg. 

Betalning av servicekostnaden är obligatorisk om du studerar hos oss. Om du inte betalar i tid skickas fakturan vidare till inkasso (Visma Collector). 

I servicekostnaden ingår möjligheten till kopiering/utskrifter relaterade till dina studier, annat studiematerial (även digitalt material), olycksfallsförsäkring, fika vid olika sammankomster och en del gemensamma fritids- och/eller kulturaktiviteter utifrån utbildningsplan. 

Betalning av servicekostnaden gör du till via Swish: 123 090 93 66 eller bankgiro: 5484-8684. Ange ditt namn som referens. Vid avbrutna studier efter du tackat ja till din utbildningsplats återbetalas inte kostnaden. 

2023-08-17/MJ