Behörigheter Allmän kurs 

Allmän kurs är:

Behörighetsgivande på motsvarande grundskolans nionde årskurs (grundkurs) och gymnasienivå. Vid fullgjord kurs får du motsvarande grundskole- eller gymnasiekompetens. Grundskolekompetens innebär att du har behörighet att läsa på gymnasial nivå, till exempel på folkhögskola eller komvux. Gymnasiekompetens innebär att du har grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar. 

För att kunna söka till högskola eller yrkeshögskola krävs grundläggande behörighet. 

För grundläggande behörighet till högskola krävs behörighet i följande ämneskurser (eller motsvarande):

För grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs behörighet i följande ämneskurser (eller motsvarande):

Vi erbjuder möjlighet att nå grundläggande behörighet för både högskola och yrkeshögskola för deltagare på Allmän kurs. 

Särskilda behörigheter:

Vi erbjuder också ämneskurser som ger särskilda behörigheter. Vilka särskilda ämneskurser du läser beror på vilken inriktning du väljer. Vi erbjuder:

Vi erbjuder dessutom några ytterligare särskilda behörigheter. För att få läsa dessa särskilda behörigheter krävs dock att du har uppnått grundläggande behörighet i alla dina kurser förutom två. Vi erbjuder då:


Under din studietid på hos oss kan du se vilka behörigheter du har och får via din inloggning på SchoolSoft. Behörigheter ges normalt i slutet av en termin eller i slutet av ett läsår. Det är undervisande lärare som bedömer om du uppnått behörighet i ett specifikt ämne eller inte. För att du ska uppnå behörighet i en ämneskurs måste dina kunskaper och förmågor minst motsvara godkänd nivå på motsvarande gymnasiekurs. Om din närvaro i en ämneskurs understiger 75% riskerar du att inte nå behörighet i denna ämneskurs. Under terminens och läsårets gång kan din undervisande lärare ge dig en prognostisk bild av hur dina studier i aktuellt ämne går utifrån Folkbildningsrådets riktlinjer för behörighetsintygande. 

En behörighet är inget betyg och anger därför inte till vilken grad du klarat av en ämneskurs utan bekräftar bara att du är godkänd. På folkhögskola utfärdas istället ett samlat studieomdöme (se Studieomdöme) som ger en övergripande bild av din studieförmåga.  

När du klarat av Allmän kurs får du ett behörighetsintyg, tillsammans med ditt studieomdöme (om kravet för sådant uppnåtts). Intyget ger samma behörighet som ett fullständigt slutbetyg från gymnasiet eller komvux.