Aktuellt v 37

Varmt välkomna till v. 37!

Äntligen glädjande nyheter!

Under de senaste veckorna har vi arbetat mycket för att fler studerande ska kunna studera på plats. Dessutom har myndigheterna äntligen kommit med ny information kring restriktioner som avslutas den 29 september 2021.

Vi är glada över att vi nu stegvis kommer att öka antalet studerande på plats från och med den 20 september 2021.  Förändringen genomförs gradvis och vi hoppas att all undervisning är på plats i mitten av november eller december. Någon eller några grupper kan få smärre schemaändringar framför allt när det gäller lektionssalar. För distansutbildningar såsom våra yrkesutbildningar gäller självfallet andra utgångspunkter.

Vi vill även påpeka att vi som Folkhögskola uppmanar all personal och alla studerande att  vaccinera sig! Vi utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, myndigheter som relaterar till oss samt Region  Skåne har  gett oss kring detta. På följande länk ser du lediga tider för vaccination:  https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/ 

Mycket viktigt att vi trots de glädjande nyheterna inte slappnar av utan att vi fortsätter hålla avstånd till varandra och stannar hemma vid egen sjukdomssymtom eller då någon  annan i hemmet har det samt att en gör Covidtest.

Vad som gäller för respektive utbildning den närmaste tiden!

Utbildningsträffar på plats ska genomföras framöver för samtliga yrkesutbildningar på distans/online. När våra distans/online utbildningar har utbildningsträffar i Åkarp måste delar av undervisningen för vissa utbildningar genomföras online 1-2 dagar. Respektive kursföreståndare/mentor informerar datum för detta.

Utbildningsträffar på Hvilan i Åkarp denna vecka

På måndag och tisdag denna vecka har Stödpedagogutbildningen utbildningsträff i Gröna salen medan Socialpedagogutbildningen har utbildningsträff i Gröna salen torsdag och fredag.

Denna vecka studerar Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1:2 på distans på måndag (13/9) vilket meddelats deltagarna förra veckan av kursföreståndare/mentor.

Obligatoriskt tillval

Studerande i Allmän kurs Grundkursen, Allmän kurs bas 1-3, Allmän kurs Samhälle, Fritidsledarutbildningen och Studiemotiverande kurs för folkhögskola (SMF) börjar med sitt obligatoriska tillval på onsdag denna vecka. Du har blivit tilldelad ett av dina tre val. Information  om vilken grupp du tillhör och annat du behöver veta kommer i början av denna vecka.  Observera att många fått sina andra eller tredjehandsval och möjligheten att byta grupp är liten.  

Så på onsdag (15/9) denna vecka börjar tillvalet enligt schema, dvs onsdagar kl. 12.50-14.20. Observera att vissa grupper kommer att ha tillvalet online.

Påminnelse att välja deltagarrådsrepresentant

De kurser som inte valt en deltagarrådsrepresentant som företräder sin kurs gör det på måndag under Aktuellttimmen denna vecka.. De valda representanterna träffar skolchef/rektor eller andra från skolledningen vid några tillfällen under terminen och samtalar om verksamheten. Meddela kursföreståndaren under aktuellttimmen nu på måndag den 13 september vem från respektive kurs som valts ut.

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad ni som har undervisning på plats för respektive dag v. 37! Observera att vi inte är i Gröna salen de flesta dagar denna vecka. Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika och Abir, som vi hälsar välkommen till Hvilan, på plats och under torsdagen i vanliga fall även pedagog Magnus som undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia. Denna torsdag har Magnus möte med deltagare på Allmän kurs som ska ha extra behörighetsgivande tillval (se nedan). 

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!


Extra behörighetsgivande tillval

Deltagare i Allmän kurs Samhälle och Allmän kurs Naturvetenskapliga basår som saknar behörighet i Religion 1, Samhällskunskap 1a1/1a2, Historia 1a1/1a2 kommer att få inbjudan av ansvarig pedagog, Magnus Olsson, till introducerande möte denna vecka på torsdag 16/9 kl. 14.30.