Aktuellt v 51

Varmt välkomna till v. 51!

Tack för luciafirandet och Kultur - ONLINE!

Tusen tack till alla som hjälpte till med förberedelser inför luciafirandet i måndags samt framförandet och efterarbetet. Ett särskilt tack till våra deltagare från Hvilan Modern Dance Academy! Och även stort tack till de som hjälpte oss med Kultur - ONLINE!


Kultur - ONLINE

Ordinarie schema gäller men vi har  integrerat schemabrytande kulturella inslag online under perioden onsdag 15/12 till och med tisdag 21/12 (terminsavslutningen). Ni som studerar på Hvilans distansutbildningar och i Hvilan SFI i Lund har också fått information om våra kulturella inslag online.

Kontakta din pedagog/mentor om du har frågor eller funderingar.  

Terminsavslutning 21 december 2021

På grund av smittspridningsläget kommer avslutningsceremonin då alla är med tisdagen den 21 december kl. 10.00 att genomföras online. Fikan som var planerad för alla deltagare som skulle varit på plats ställs in men istället har vi en extra fika den 14 februari under Alla hjärtans dag utifrån rådande läge och att alla deltagare är på distans under avslutningsdagen 21/12.

Länken till terminsavslutningen finns här uppe! 

Missa inte avslutningen för Kultur ONLINE dessförinnan kl 09.30! Gå med på följande länk! Länken finns här uppe!

Vårterminsstart januari 2022

Vårterminen 2022 startar måndagen den 10 januari enligt ordinarie schema. 

Viktigt att läsa informationen från skolchef/rektor angående förändrade smittspridningsläget och vad som gäller på Folkhögskolan Hvilan och i samhället. Tryck på rubriken ovan för att läsa informationen som också har skickats till samtliga studerande och samtlig personal på Folkhögskolan Hvilan. 

Förbered dig för ev hybrid/distans undervisning 

Vi i skolledningen vill även belysa att ev. måste vi börja förbereda hybrid- och/eller distansundervisning för all verksamhet framöver om sådan rekommendation kommer för vuxenutbildningen de närmaste veckorna. Vi hoppas att så inte blir fallet. Men viktigt att du har datorn med dig!!!

För dig som är klar med din utbildning 

Vill vi gratulera och önskar dig lycka till framöver! Glöm inte att lämna tillbaka dator med mera som du har lånat av Hvilan, så du slipper avgifter. Tack!!!

Utbildningsträffar för yrkesutbildningar på distans

Med anledningen av den fortsatta Covid-spridningen i samhället, inte minst i Skåne, kommer utbildningsträffarna för våra yrkesutbildningar på distans att genomföras online under december och januari (det gäller våra distansutbildningar som ibland har fysiska träffar på skolan). Våra på plats-utbildningar kommer därmed inte att ha online undervisning utan kommer vara på plats hela tiden.   

Vaccinera dig! - Smittspridningen ökar i Skåne! 

I samband med tidigare och förnyade rekommendationer samt risk för ökad smittspridning av Covid19 under vinterhalvåret uppmuntrar vi starkt de som inte vaccinerat sig att göra det. Behöver du hjälp att få vaccinationstid hjälper gärna expeditionen till med info om hur du ska göra. 

Ny riktlinjer gällande Covid19, förändringar från 22 november! Se även skolchefs/rektors uppdatering gällande december ovan!

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Både vaccinerade och icke vaccinerade skall fortfarande covid-testa sig vid behov. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Alltså vi vill tydliggöra att utifrån nya riktlinjer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även vaccinerade testar sig vid symtom

För ytterligare information se nedanstående länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

Studieverkstad

Ingen studieverkstad under vecka 51. Välkomna åter vecka 2 nästa termin!

Bistron måndag denna vecka

Här är lunchmenyn för måndag v 51.  Därefter välkomna åter måndagen den 10 januari 2022! Till Er alla från skolledningen och all personal i Åkarp, Lund och Malaga


önskar vi en God jul och ett Gott nytt år samt God helg!


Övrig information!

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.