Aktuellt v 13

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Välkomna till en ny vecka! Vi önskar er alla kommande bra dagar! Särskilt välkomna till deltagarna i lärarassistent- och socialpedagogutbildningen som är på Hvilan på torsdag och fredag!

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.  

Studiebesök AKbas 1-3 A och B

På måndag 28/3 från kl. 10.30 till skoldagens slut är AKbas 1-3 A och B på studiebesök i Malmö. På tisdag 29/3 är AKbas 1-3 A och B på studiebesök i Landskrona hela dagen.

Lärarassistent- och socialpedagogutbildningen på plats på Hvilan denna vecka

På torsdag 31/3 och fredag 1/4 har deltagarna i lärarassistent- och socialpedagogutbildningen undervisning på plats på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp.   

Studieverkstad

Tills vidare under resten av terminen kommer den korta studieverkstadstiden (40 min) på tisdagar att utgå pga. att personalen bl.a. behövs för planering under denna tid. Nedan ser ni tiderna som gäller för denna vecka.

Plats: Globateket

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 13.  Välkomna!

Information från olika lärosäten i Skåne

De olika lärosätena i Skåne har haft öppet hus/information kring sina utbildningar den senaste tiden och ofta finns inspelad information på de olika lärosätenas hemsidor . Nedan ser ni länkar till några av lärosätena.

Campus Helsingborg

https://www.lu.se/evenemang/valkommen-till-oppet-hus-campus-helsingborg-digitalt 

Högskolan Kristianstad

https://www.hkr.se/utbildningar/student-pa-hkr/ny-student/oppethus/

Lunds universitet

https://www.lu.se/studera/valja-studier/traffa-oss/oppet-hus-i-lund/digitalt-oppet-hus-2022


Malmö universitet

https://mau.se/utbildning/digitalt-oppet-hus/


Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

https://www.slu.se/kampanjsajter/oppethus/

Hvilan dag 2022 - ställs in!

I samråd med skolledningen har vi tagit beslutet att i år ställa in Hvilan dagen. In i det sista visste vi inte hur vi skulle göra pga pandemin. Men vi satsar istället på 2023!

Vi kommer ändå att ha extra information kring Hvilan på vår hemsida som kommer att heta #viärhvilan och tacksam om ni sprider detta. 

Som ni redan vet är det så att i och med att vi genomför Hvilan-dagen på en lördag får all personal och alla studerande kompensationsledigt fredagen den 27 maj. Trots att vi inte genomför Hvilan-dagen har skolledningen beslutat att deltagarna  har inläsningsdag hemifrån denna fredag i år. 

Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!

ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.