Aktuellt v 45/46 - Vi fortsätter med hybridundervisning 

Viktig information om v 45/46!!!

Pga. de nya restriktionerna för Skåne har skolledningen efter samråd med berörda myndigheter tagit fram följande handlingsplan. Skolledningen har även genomfört en Risk-, konsekvensbedömning och handlingsplan med vår arbetsmiljögrupp. 

Vi fortsätter med nuvarande hybridundervisning. Alltså inte full distans, men här nedan följer tydliggöranden. 

Det är viktigt att ni framöver noggrant följer förhållningsregler som finns i PM. Det gäller att vi ALLA hjälper till i nuvarande läge.

Vi har precis mailat till samtliga studerande ett Skolchef/rektors PM med en Ny handlingsplan. Viktigt att ni läser detta. Respektive pedagog återkommer med information

Tacksam om ni läser mailen vi mailade till Er. 

Påminnelse kring frånvaroanmälan