Aktuellt v 34

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Varmt välkomna till första hela veckan höstterminen 2022! Vi hoppas ni ska trivas hos oss och önskar er alla kommande bra dagar!

Introduktion förra veckan

Förra veckan (v 34) gick era mentorer igenom viktig information om era studier på Folkhögskolan Hvilan. Det är mycket viktigt att ni inför varje vecka går in på Folkhögskolan Hvilans hemsida www.hvilan.se där ni hittar wiki för studerande som varje vecka innehåller aktuell information. Där kan ni även under fliken Studerande hitta viktig information gällande er som deltagare på Folkhögskolan Hvilan. 

Extra viktigt är att era mentorer även muntligt gått igenom och förtydligat bl.a. följande:

Information om detta finns även skriftligt i wiki för studerande. Fråga gärna din mentor om något är oklart.

Yrkesutbildningar träff

Socialpedagoger år 1 och Lärarassistenter har fysisk träff på Hvilan i Åkarp den 24-25 augusti. De kommer vara i Gröna salen samt HH1. Välkomna!

Studieverkstad

Tiderna för studieverkstaden i Globateket är följande denna vecka:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Daniel, och Sanja på plats. Studiecoach Jasmine kommer att vara på plats i Åkarp måndag-onsdag och fredag medan hon är i filialen i Lund på torsdagar.   

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Obligatoriskt tillval

Denna vecka kommer studerande i Allmän kurs Grundkursen, Allmän kurs bas 1-3, Fritidsledarutbildningen och Studiemotiverande kurs för folkhögskola (SMF) få ett utskick för att välja aktivitet på sitt schemalagda Obligatoriska tillval. Flera alternativ ska väljas eftersom det inte är garanterat att få sitt förstahandsval. Mer information om hur ni väljer och vad ni kan välja mellan står i utskicket. Valet ska gjorts och vara inskickat senast måndag (29/8) denna vecka.

På onsdag (31/8) v 35 börjar tillvalet enligt schema, dvs onsdagar kl 12.50-14.20.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta vid Korsvirkeshuset och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 34.  Välkomna!

Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!


ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan vid Korsvirkeshuset. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.