Aktuellt v. 12

Hej alla studerande!  

Välkomna, vi önskar er alla en bra kommande vecka!

Viktig information angående distansundervisningen!

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid19 i Skåne kommer fortsatt distansundervisning på Folkhögskolan Hvilan gälla tills vidare utom för en del utbildningar som sedan tidigare fått information om specifika scheman och/eller undantag.

Skolledningen kommer att informera både personal och studerande några dagar i förväg om eventuell förändring som i så fall kommer innebära övergång till hybridundervisning.

Vi räknar i dagsläget med att distans/online eller hybridverksamhet kommer att fortsätta till terminens slut i juni 2021.

Vi hoppas självfallet att vi kan återgå till hybridundervisning så snart som möjligt men avgörandet ligger inte hos oss utan det beror på utvecklingen av smittspridningen och vaccineringsläget.

Teater online för Folkhögskolan Hvilan

På tisdag kl. 10.30 denna vecka bjuds det på teaterföreställning online! Viktigt och glädjande att vi kan ha kulturella evenemang trots pandemin!

Det är deltagare från Sundsgårdens folkhögskolas teaterlinje som kommer att uppföra pjäsen "Tillfällighetens hjältar" för oss. Det är en föreställning om rädsla, mod och att stå upp för varandra. Du klickar på nedanstående länk kl. 10.30 på tisdag för att se föreställningen. Undervisande pedagog som du har kl. 10.30 på tisdag lägger dessutom ut länken i chatten för den ordinarie lektionen då ni ska se föreställningen. https://sundsgarden.se/evenemang/tillfallighetens-hjaltar/ 

Föreställningen tar ca 45 min. och därefter återgår ni till lektion enligt ordinarie schema.

Information till deltagare på Naturvetenskapliga basår

På torsdag kl. 09.00 denna vecka kommer AKNbas1:2 och AKNbas2:2 få sin årligen återkommande information från Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet som Folkhögskolan Hvilan samarbetar med. 

Liksom förra läsåret ges informationen online och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Undervisande pedagoger har lagt ut eller kommer att lägga ut länken i den ordinarie lektionens chatt. Ni börjar dagen som vanligt kl. 08.30 enligt schema. 

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad online v. 12! Tiderna är följande:

Chattrummet hittar du som vanligt under namnet Online Studieverkstaden 2020/21. 

Nästa vecka (v. 13) påsklov/läslov allmän kurs

Nästa vecka (v. 13) är det påsklov/läslov för deltagare på allmän kurs. Lektioner som vanligt igen enligt schema fr.o.m. tisdag 6 april (v. 14).

Studieverkstad vecka 13

Under vecka 13, då flera kurser har påsklov/läslovsvecka, kommer studieverkstaden vara öppen online måndag-torsdag kl. 9.00-14.00.

Öppet hus på universitet och högskolor

Till alla deltagare som är nyfikna på att ansöka till högskola eller universitet kommer här information om Öppet hus för de olika lärosätena i Skåne. Öppet hus kommer trots covid-19 att genomföras under våren, men precis som mycket annat blir det online istället för på plats. Malmö universitet och SLU i Alnarp har redan haft sina Öppet hus (se tidigare veckors Aktuellt).  Nedan kan du se när de två kvarvarande har sina Öppet hus:

Ansökan till högskolor universitet öppen fr.o.m. måndag 15 mars

Ansökan till högskolor och universitet är öppen mellan 15 mars och 15 april för dig som vill börja studera hösten 2021. Ansökan görs via https://www.antagning.se/se/start

Ansökan inför HT-21 för deltagare på allmän kurs

Ansökan inför höstterminen är nu öppen via hemsidan. Du som studerar på allmän kurs och planerar att fortsätta på Hvilan till hösten behöver skapa en ny ansökan via hemsidan. Ansökan är öppen ända fram till 15 maj, men för dig som redan vet vad du vill studera så går det bra att skicka en ansökan redan nu. Du hittar alla kurser via den här länken:  https://hvilan.se/ansoek.html

Antagning sommar och höst 2021 är öppen!

Det går nu att söka till sommarens och höstens utbildningar via vår hemsida

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor om din studietid på Hvilan? Funderar du på vad du ska göra efter dina studier på Hvilan? Undrar du hur man blir antagen till yrkeshögskolan eller universitetet? Vill du ha hjälp med CSN?

Vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Linnéa finns tillgänglig för att svara på dina frågor. Kontakt sker enklast via mail syv@hvilan.se eller via Google Chat. Vid behov kan du självklart boka in ett samtal.

Du kan chatta med SYV på onsdagar kl. 10.00-10.30 varje vecka. Du hittar Linnéa i Google Chat genom att söka efter "SYV".

Du kan alltid maila dina frågor eller skriva i chatten även på andra tider så svarar Linnéa så fort hon kan.

Folkhögskolans dag och Hvilan dag

Den 17 april firas folkhögskolans dag runt om i Sverige med olika evenemang (online). Årets tema är 100 år av demokrati där folkhögskolorna haft en viktig roll i bygget av demokratin liksom i det demokratiska samtalet idag. 

I samband med detta är det även dags för vår årligen återkommande Hvilan dag som kommer genomföras online där vi presenterar vår verksamhet för allmänheten och blivande studerande. Som förberedelse kommer vi veckorna dessförinnan att behöva filma en del av aktiviteterna i förväg. Mer information om detta kommer framöver.