Aktuellt v 41

Varmt välkomna till v. 41!

Vissa yrkesutbildningar på plats fr.o.m. tisdag t.o.m. fredag denna vecka!

Denna vecka välkomnar vi deltagarna på stödpedagog-,  socialpedagog- och lärarassistentutbildningen som i olika omgångar kommer att vara på plats på Hvilan som ett led i sin utbildning!

Några av våra utbildningar som vanligtvis är på plats kommer därmed att vara online. Detta gäller Allmän kurs Naturvetenskapliga basår, tisdag och onsdag, samt Allmän kurs bas 1-3  torsdag och fredag. Deras kursföreståndare/mentorer har sedan tidigare meddelat grupperna. 

Fortsatt vaksamhet gällande Covid19!

Fortfarande mycket viktigt att stanna hemma vid egen sjukdomssymtom eller då någon  annan i hemmet har det samt att en gör Covidtest.

Dessutom, ta med alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Observera att utbildningsträffar på plats kommer att genomföras framöver för samtliga yrkesutbildningar på distans/online. När våra distans/online utbildningar har utbildningsträffar i Åkarp måste delar av undervisningen för vissa utbildningar genomföras online 1-2 dagar. Respektive kursföreståndare/mentor informerar datum för detta.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktione

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. 

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Vaccinera dig gärna!

Vi vill även påpeka att vi som Folkhögskola uppmanar all personal och alla studerande att  vaccinera sig! Vi utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, myndigheter som relaterar till oss samt Region  Skåne har  gett oss kring detta. På följande länk ser du lediga tider för vaccination:  https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/ 

För de deltagare som vill vaccinera sig med skolans hjälp återkommer skolledningen med tiden snarast.

Lördagen 16 oktober har alla vårdcentraler  i Skåne öppet!

Lördagen den 16 oktober har alla vårdcentraler i Skåne öppet kl 9-16, och erbjuder drop-in vaccination för invånare födda 2005 eller tidigare.


Information på olika språk 

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - svenska (pdf)

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - albanska (pdf)

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - arabiska (pdf)

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - dari (pdf)

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - engelska (pdf)

Drop in-vaccination Skånes vårdcentraler - somaliska (pdf)


Ny pedagog/studiecoach allmän kurs

Vi välkomnar Andrea Kollmann som kommer vara pedagog/studiecoach på Allmän kurs! Andrea har dessförinnan varit vikarie i Allmän kurs Grund under terminen.

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.   

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad v. 41! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 41.  Välkomna!

Info från högskolor/universitet till folkhögskolor

Tisdagen den 26 oktober kl 10-12 har lärosätena (högskolor/universitet) i Skåne öppet hus med information till regionens folkhögskolor. I år liksom förra året sker det online. Målgruppen är deltagare på folkhögskolor som är sista års studerande och som kanske tänker söka till högskola/universitet.

För Hvilan gäller det Allmän kurs Samhälle (AKS2),  Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 2:2, Allmän kurs Högskoleförberedande i Lund (AKHF) samt de deltagare i Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1:2 och Allmän kurs bas 1-3 som är klara med sina gymnasiestudier och tar examen i december 2021 (gäller endast vissa i AKbas1-3) eller juni 2022.    

Mail med information till berörda kommer att skickas ut inom kort.


Hvilan finns i Appen - Upplev Burlöv

Sök efter Hvilans kompass i Upplev Burlöv appen. Ett härligt initiativ! Appen är för dig som vill hitta trevliga och lite dolda platser i vårt närområde.

ladda ner och ta del av mer information:

https://www.burlov.se/kulturfritid/appenupplevburlov.4.29b2d27717afccaae97c98b9.html