Aktuellt v 38

Varmt välkomna till v. 38!

Nu öppnar vi upp mer!

Denna vecka fr.o.m. måndag 20 september öppnar vi upp för ytterligare undervisning på plats (se nedan "Vad som gäller för respektive utbildning den närmaste tiden").

Vi är glada över att vi nu stegvis kommer att öka antalet studerande på plats från och med den 20 september 2021.  Som nämnts i förra veckans Aktuellt så genomförs undervisning på plats gradvis och vi hoppas ha all undervisning på plats i mitten av november eller december. 

Små schemaändringar 

Några grupper har fått smärre schemaändringar när det gäller lektionssalar och det kan vid behov komma ytterligare. Grupper som i första hand berörs är AKbas1-3A och AKbas1-3B som kommer att få mer information på Aktuellttimmen på måndag av sina mentorer.

Vaccinera dig gärna!

Vi vill även påpeka att vi som Folkhögskola uppmanar all personal och alla studerande att  vaccinera sig! Vi utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, myndigheter som relaterar till oss samt Region  Skåne har  gett oss kring detta. På följande länk ser du lediga tider för vaccination:  https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/lediga-tider-for-vaccination-mot-covid-19/ 

Skolledningen undersöker dessutom om det finns möjlighet att vaccineras på plats på Hvilan i Åkarp. Samtliga deltagare får mer information om detta framöver.

Mycket viktigt att stanna hemma vid egen sjukdomssymtom eller då någon  annan i hemmet har det samt att en gör Covidtest.

Vad som gäller för respektive utbildning den närmaste tiden!

Utbildningsträffar på plats ska genomföras framöver för samtliga yrkesutbildningar på distans/online. När våra distans/online utbildningar har utbildningsträffar i Åkarp måste delar av undervisningen för vissa utbildningar genomföras online 1-2 dagar. Respektive kursföreståndare/mentor informerar datum för detta.

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Parkering

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade!

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökrutan och bara där får ni röka. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. 

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl. 

Obligatoriskt tillval

Förra veckan i onsdags startade obligatoriskt tillval för studerande i Allmän kurs Grundkursen, Allmän kurs bas 1-3, Allmän kurs Samhälle, Fritidsledarutbildningen och Studiemotiverande kurs för folkhögskola (SMF). Du som ännu inte valt eller inte blivit tilldelad grupp vänligen kontakta receptionen. 

Observera att många fått sina andra eller tredjehandsval så möjligheten att byta grupp är liten.  

Studieverkstad

Välkomna till studieverkstad ni som har undervisning på plats för respektive dag v. 38! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till fredag finns studiecoacherna Annika och Abir på plats och under torsdagen även pedagog Magnus som undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia.  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 38.  Välkomna!