Aktuellt v 43

Varmt välkomna till v. 43!

Gällande Covid19, vaccination och förändringar från 1 nov!

Enligt myndigheterna rekommenderas vuxna att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Men från 1 november behöver dock inte längre den som är fullvaccinerad, barn under 6 år och den som haft covid-19 testa sig. Du som är inte vaccinerade skall fortfarande covid-testa dig vid behov. 

Dessutom, ta alltid datorn med dig eftersom det kan vara så att undervisningen i akuta fall skall genomföras online om pedagogen har symtom  och måste stanna hemma. Därutöver har vi några tillval som alltid eller delvis kommer vara online.

Vid online/hybridundervisning skall alltid kameran vara på och mikrofonen utifrån respektive pedagogs instruktioner.

Antal studerande/undervisningssal

Från och med måndag den 1 november finns inte längre corona-begränsningar kring antal studerande per sal. Detta innebär också att Allmän kurs återgår till sina vanliga salar från och med måndag vecka 45. 


Men när våra distans- och yrkesutbildningar  är hos oss kommer några av våra utbildningar att vara online enligt tidigare information.

Info från högskolor/universitet till folkhögskolor tisdag 26/10

Tisdag kl 10-12 denna vecka (26 oktober) har lärosätena (högskolor/universitet) i Skåne öppet hus med information till regionens folkhögskolor. I år liksom förra året sker det online. Målgruppen är deltagare på folkhögskolor som är sista års studerande och som kanske tänker söka till högskola/universitet. Detta ingår i folkhögskolornas samarbete med högskolor/universitet. 

För Hvilan gäller det Allmän kurs Samhälle (AKS2),  Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 2:2, Allmän kurs Högskoleförberedande i Lund (AKHF) samt de deltagare i Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1:2 och Allmän kurs bas 1-3 som är klara med sina gymnasiestudier och tar examen i december 2021 (gäller endast vissa i AKbas1-3) eller juni 2022. Observera att det är obligatorisk närvaro för er som ingår i dessa grupper!       

Mail med ytterligare information till berörda har skickats av Hvilans studie- och yrkesvägledare.

Frivillig Halloweenutklädsel på torsdag 28/10

Studerande i allmän kurs naturvetenskapliga basår uppmanar övriga studerande och personal som vill att komma utklädda i halloweenkläder till Hvilan på torsdag (28/10) denna vecka.  Under eftermiddagen kl 14.30 samlas de som klätt ut sig då de tre bästa utklädnaderna utses. Mer information kommer i början av denna vecka från arrangörerna i allmän kurs naturvetenskapliga basår. Skolledningen undersöker om samlingen kl. 14.30 kan vara i Bistron.

Fortbildningsdag fredag 29/10

På fredag 29/10 denna vecka (v 43) är det fortbildningsdag för merparten av personalen på alla skånska folkhögskolor. Era undervisande pedagoger på fredagar kommer att ge er information för fredagen samt uppgifter.  (Pedagogerna för SFI/Etableringen återkommer med särskild information!).

Vecka 44

Vecka 44 är det läslov för vissa av utbildningarna medan vissa har studier. Respektive kursföreståndare/mentor informerar sin grupp.  Studieverkstad är öppet onsdag och torsdag. För tiderna se nedan!

Deltagarråd

Deltagarrådets ordförande och sekreterare är nu utsedda.

Ordförande: Matilda Åberg, allmän kurs naturvetenskapliga basår 1:2

Sekreterare: Maria Kellgren Ringqvist, socialpedagogutbildning 20 distans

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Därutöver tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tacksam om vi alla hjälps åt att respektera detta

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon på under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv.

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.   

Studieverkstad denna vecka (v 43)

Välkomna till studieverkstad v. 43! Tiderna  och salarna är följande:

Under måndag till torsdag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir på plats. Dessutom är Zear på studieverkstaden måndag, onsdag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus på plats (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki!

Studieverkstad nästa vecka (v 44)

Välkomna till studieverkstad v. 44! Tiderna  och salarna är följande:

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 43.  Välkomna!


Hvilan finns i Appen - Upplev Burlöv

Sök efter Hvilans kompass i Upplev Burlöv appen. Ett härligt initiativ! Appen är för dig som vill hitta trevliga och lite dolda platser i vårt närområde.

ladda ner och ta del av mer information:

https://www.burlov.se/kulturfritid/appenupplevburlov.4.29b2d27717afccaae97c98b9.html