Alkohol och andra droger

Skolan är en drogfri arbetsmiljö. Studerande får inte inneha, konsumera, sälja eller erbjuda någon form av droger inom skolans område. Du får heller inte vara på skolan om du är påverkad av droger. Med droger avses alkohol, narkotika, dopingpreparat och andra preparat som inte är föreskrivna av läkare. Förbudet gäller även när verksamhet bedrivs vid ex. studieresor, studiebesök och utbildning på annat ställe. Vid misstanke om bruk av droger förbehåller vi oss rätten att skicka dig på drogtest. Överträdelse kan leda till avstängning. Våra fullständiga riktlinjer finns på riktlinjer.

2023-08-18/MJ