Aktuellt v 3

Deltagar-INFO, 2022-01-19

 

Till deltagarna i Allmän kurs i Åkarp 

Vi kör distans/online veckan ut (även torsdag och fredag). Men närundervisning (på plats) från och med måndag den 24 januari. 

Du skall följa ditt vanliga schema.

 

Men Allmän kurs bas 1–3 A och B följer specialschema (i wiki för studerande, Aktuellt v 1, finns specialschema för v 4, det kommer också att stå i kommande Aktuellt v 4 som publiceras på söndag denna vecka)


Ses snart! 

Skolledningen, genom Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor 

AKUT INFORMATION till deltagarna inom Allmän kurs i Åkarp!

- Online/distans-undervisning för ett flertal utbildningar v3


Tyvärr måste vi informera er att en av personalen som arbetar i fler utbildningar under förra veckan i Åkarp har visat sig ha covid-19. Vi försöker kartlägga ev. smittspridningen hos oss, men det har varit svårt. Därför går all undervisning för följande på distans/online från och med måndag den 17 januari fram till torsdag den 20 januari 2022.

- Allmän kurs Grund 

- Allmän kurs Bas 1-3 A och B

- Allmän kurs Naturvetenskapligt basår 

- Allmän kurs Samhälle 


Övriga utbildningar genomförs på plats som vanligt i både Åkarp och Lund 


Jag och skolledningen vill uppmana Er alla att om ni har det minsta symtom skall ni inte komma till skolan och om Ni har symtom att ni måste testa Er så snart det går.


För Er som är online/distans måndag fm kan denna sena information förvirra Er, men vi fick detta precis nu och hoppas på Er förståelse.


Vänligen, Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor 

Varmt välkomna till vecka 3! 


OBS! Se ovanstående information, En del av nedanstående info gäller fr.o.m. torsdag v 3!

Under de två kommande veckorna (v 3 - v 4) kommer de flesta undervisningsgrupper att vara på plats med vissa undantag (se nedan  och även "Skolchefs/rektors PM pga. Covid situationen" som finns att läsa i Aktuellt v 1)

Halv studiedag måndag 17/1

Påminnelse om att det är halv studiedag måndag 17/1. Ordinarie undervisning enligt schema till kl. 12.50. Därefter är det självständiga hemstudier för alla studerande enligt information från pedagog/lärare. Allt enligt information som alla studerande och all personal fick förra veckan.

Bistron måndag den 17/1 stänger kl. 13.00 och ingen lunch serveras 

På grund av studiedag stänger Bistron kl. 13.00 på måndag 17/1. Det serveras inte heller någon lunch under måndagen men för övrigt gäller det vanliga utbudet fram till Bistron stänger. Efter måndagen serveras lunch som vanligt och Bistron är öppen enligt ordinarie öppettider. (Se nedan under rubriken "Bistron denna vecka"). 

Vaccinera dig! - Smittspridningen ökar i Skåne! 

I samband med tidigare och förnyade rekommendationer samt risk för ökad smittspridning av Covid19 under vinterhalvåret uppmuntrar vi starkt de som inte vaccinerat sig att göra det.

Stanna hemma om du har symtom!

Om du har minsta symtom som kan innebära att du har covid är det väldigt viktigt att du stannar hemma! Kom inte till skolan utan testa dig. Kom ihåg att snabbtesterna inte är helt tillförlitliga.  (se även nedan under rubriken " Viktiga påminnelser för att minska smittspridningen").

Om du har eller har haft covid - viktig information!

Om du har eller har haft covid är det mycket viktigt att du meddelar detta till din mentor eftersom skolan måste veta detta på grund av att underlätta myndigheternas arbete med smittspårning och därmed minska smittspridning.

Viktiga påminnelser för att minska smittspridning!

Studieverkstad endast online denna vecka och v4

Denna vecka kommer studieverkstaden endast bedrivas online. Tiderna är följande:

Under tisdag till fredag finns studiecoacherna Annika, Monica och Abir online. Dessutom är Zear online måndag, onsdag, fredag.  Under torsdagen finns även pedagog Magnus online (undervisar bl.a. i samhällskunskap och historia).  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki! 

Obligatoriskt tillval på distans/online denna vecka och v4

De kurser som har obligatoriskt tillval har dessa på distans denna vecka (v3). De studerande som ännu inte har något tillval ombeds att kontakta receptionen.

Distans- och närundervisning för Allmän kurs bas 1–3 A och B (v2-4)

Som meddelades i förra veckans Aktuellt kommer Allmän kurs bas 1-3A och B att ha specialscheman där de varannan dag har distansundervisning respektive närundervisning. För denna vecka (v 3) gäller följande:

- Allmän kurs bas 1–3 A, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag,  torsdag.  Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.

- Allmän kurs bas 1–3 B, närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag. Distansundervisning tisdag, torsdag.

Under onsdagar och torsdagar kommer även viss hybridundervisning att bedrivas.

(se även "Skolchefs/rektors PM pga. Covid situationen" som finns att läsa i Aktuellt v 1 gällande v 4)

Allmän kurs Grundkursen

Allmän kurs Grundkursen kommer att ha alla sina gemensamma lektioner i Gröna salen. Likaså kommer Matematik Grund att vara i Gröna salen.

Fritidsledarutbildningen

Har LIA (praktik) i januari-februari med början denna vecka. Var noga med att följa respektive arbetsplats rekommendationer.

Yrkesutbildningar på distans

Deltagare på våra distansutbildningar har tidigare meddelats att de obligatoriska träffarna under januari kommer genomföras digitalt. När det gäller februari kommer ny information att skickas till berörda. 

Onlineundervisning

För er som har onlineundervisning är det obligatoriskt att ha kamera och mikrofon under lektion när ni är online om inte undervisande pedagog givit andra direktiv. 

Gäller från och med den 10 till och med 28 januari 2022

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 3.  Välkomna! 

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.