Aktuellt v 22

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Välkomna till en ny vecka! Vi önskar er alla kommande bra dagar!

Utbildningsutvärdering läsåret 2021-22

Vi värdesätter dina åsikter och kommentarer! Resultatet av utvärderingen hjälper oss att utveckla verksamheten.

Utvärderingen är anonym.

Du kan göra utvärderingen via länken: https://hvilan.se/21-22

Önskar du istället göra utvärderingen när du är på skolan finns det tid till detta på aktuellttimmen måndag 30 maj.

Sista svarsdagen har förlängts till 5 juni 2022 eftersom det är viktigt att så många som möjligt deltar! 

Avslutningsföreställningar av Hvilan Modern Dance Academy

Stort tack till Hvilan Modern Dance Academy och dess pedagog Karin för fantastiska dansföreställningar i Lund förra veckan! 

Val till aktivitet projektdagar nästa vecka (v 23)

OBS! Gäller ej Lärarassistent-, Socialpedagog-, Stödpedagogutbildningen och SFI i Lund

Tisdagen 7 och onsdagen den 8 juni har vi projektdagar med olika aktiviteter så då bryts det ordinarie schemat. Måndag 30 maj skickas en länk till er där ni ser vilka aktiviteter det finns att välja mellan. Ni anger ett första-, andra- och tredjehandsval till vad ni helst vill delta i. Svaret ska vara inskickat senast tisdag 31 maj. 

Här finns länken för att göra dina val.

För dig som undrar vad projektdagarna 2022 är?

Det är två schemabrytande dagar som är obligatoriska med full fokus på aktiviteter, skapande och kulturell härlighet. Ett årligt återkommande inslag i studietiden hos oss och vanligtvis mycket uppskattat med skratt, glädje och kamratskap.

Friluftsdag torsdag nästa vecka (v 23)

OBS! Gäller ej Lärarassistent-, Socialpedagog-, Stödpedagogutbildningen och SFI i Lund

På torsdag (9 juni) nästa vecka är det friluftsdag på Ribban i Malmö. Mer information om tider, aktiviteter och övrigt kommer under denna vecka.

Avslutningsdag VT-2022

Fredagen den 10 juni är det avslutning för vårterminen 2022! Avslutningen är på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp med start kl 10.00. Mer information kommer under denna vecka.

Ansökan inför HT-22 för deltagare på allmän kurs

Ansökan inför höstterminen är öppen via hemsidan. Du som redan studerar på allmän kurs och planerar att fortsätta på allmän kurs till hösten behöver skapa en ny ansökan via hemsidan.  Ansökan var öppen till 15 maj och därefter antas i mån av plats. Har du missat att skicka in ansökan men vet att du vill studera på Hvilan - skicka en ansökan nu. Du hittar alla kurser (allmän kurs, yrkesutbildningar och sommarkurser) via den här länken:  https://hvilan.se/ansoek.html   

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.

Studieverkstad denna vecka (v. 22)

Tills vidare under resten av terminen kommer den korta studieverkstadstiden (40 min) på tisdagar att utgå pga. att personalen bl.a. behövs för planering under denna tid. Nedan ser ni tiderna som gäller för denna vecka (v. 22).

Plats: Globateket

Bistron denna vecka

Här är lunchmenyn för vecka 22.  Välkomna!

Ha en bra vecka! Eduardo, Finn, Jorun och Micke!
ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan. Tack för hjälpen!

Allergier

Vi uppmärksammar samtliga på att vi är en nötfri skola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

Likaså har vi deltagare som är känsliga för starka dofter så undvik att använda starka parfymer o.dyl.