SchoolSoft

Alla studerande vid skolan registreras i SchoolSoft, schoolsoft.hvilan.se, ett skoladministrativt system dit du får en egen inloggning. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag.

Schema/närvaro/frånvaro/klasslistor/studieplanering och behörigheter finns i SchoolSoft och uppdateras löpande. Håll dina personuppgifter aktuella på egen hand via ditt SchoolSoft konto under Min profil. Här fyller du i adressuppgifter, telefonnummer, närmast anhörig etc. Det går också bra att kontakta receptionen/ administrationen för hjälp med detta. Vid skyddad identitet kontaktar du skolans reception/administration. Registrering av personuppgifter sker även genom användning av ditt Googgle-konto.

Första inloggning via dator: schoolsoft.hvilan.se

  1. Begär ett nytt lösenord med hjälp av funktionen och länken: “Behöver du hjälp med inloggningen”

  2. Välj Deltagare.

  3. Användarnamn: fornamn.efternamn@hvilan.se (din hvilan-adress du fått i samband med kursstarten till din privata epost-adress)

  4. E-post: din privata e-postadress du angav i samband med ansökan.

  5. Du får nu ett tillfälligt lösenord skickat till din privata e-postadress.

  6. När du loggat in en första gång via dator hamnar du på din profilsida. Här finns möjlighet att aktivera åtkomst via app. Sparar du detta har du nu möjlighet att laddar ner SchoolSoft appen till din telefon via Play- eller App Store.