SchoolSoft

Studerande på Allmän kurs vid skolan registreras i SchoolSoft, ett skoladministrativt system dit du får en egen inloggning. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag. 

Schema/närvaro/frånvaro/klasslistor/studieplanering och behörigheter finns i SchoolSoft och uppdateras löpande. Håll dina personuppgifter aktuella på egen hand via ditt SchoolSoft konto under Min profil. Här fyller du i adressuppgifter, telefonnummer, närmast anhörig etc. Det går också bra att kontakta receptionen/ administrationen för hjälp med detta. Vid skyddad identitet kontaktar du skolans reception/administration. Registrering av personuppgifter sker även genom användning av ditt Google-konto.

Första inloggning via dator: SchoolSoft

2023-08-17/MJ