Ledighet

Folkhögskolan beviljar ingen ledighet. För särskilda skäl samtala med din mentor/kursföreståndare när det gäller enstaka dag. Är det en längre period pga sjukdom eller dylikt kontakta respektive utbildningschef eller SFI rektorn. Vid behov kan du även kontakta skolchef/rektorn. Vi vill tydliggöra att ledighet för semesterresor inte beviljas. Det räknas som frånvaro!