Ledighet

Folkhögskolan beviljar ingen ledighet. 

För särskilda skäl samtala med din mentor när det gäller enstaka dag. Är det en längre period pga sjukdom eller dylikt kontakta respektive utbildningschef eller SFI rektorn. Vid behov kan du även kontakta skolchef/rektorn. Vi vill tydliggöra att ledighet för semesterresor inte beviljas. Det räknas som frånvaro!

2023-08-17/MJ