Aktuellt v 22

Hej alla studerande i Åkarp och Lund!  

Om du studerar SFI hos oss i Lund, se följande information Deltagarwiki för Hvilan SFI (Lund) 


Förtydligande kring ersättningslokaler i Åkarp fr.o.m. 22 maj 


VIKTIGT! Ersättninglokaler på ditt schema i SchoolSoft med start 22 maj är följande:


Exempel:  På ditt schema i SchoolSoft står det att du skall ha engelska i Språkhus 31 på måndagar kl. 10:30 - 12:00. Ersättningslokalen enligt listan ovan är därmed Gröna Salen


Information om vecka 23 (avslutningsvecka för vårterminen 2023)

Måndag 5 juni 

Måndagen den 5 juni är det mentorsdag för deltagarna på allmän kurs i Lund och Åkarp. Syftet är framför allt socialpedagogiskt. Det kan röra sig om utflykter eller aktiviteter på skolan. Mentor tillsammans med deltagarna utformar dagen tillsammans.


Att tänka på är att det inte finns pengar att få från skolan för denna dag, förutom till bussbiljett från Åkarp till Lund eller Malmö om någon deltagare skulle behöva det för att delta i aktiviteten. 


Lämplig omfattning av dagen är från kl 8.30/9.00 till kl 13. Därefter slutar deltagarna. Övriga utbildningar enligt ordinarie schema.


Tisdag 6 juni - HEJA SVERIGE!

Sveriges nationaldag, folkhögskolan stängd i Åkarp och Lund


Onsdag 7 juni

Hvilan Modern Dance Academy bjuder in till sin avslutningsföreställning Stratego i Rotundan i Folkparken, Lund (Trollebergsvägen 58)


Föreställning 1 kl 11.00:

Gemensam avfärd från Åkarp kl 10.15 i hyrda bussar. Beräknad avfärd tillbaka till Åkarp kl 12. De deltagare som vill kan själva ta sig till Rotundan i Lund men det är viktigt att du meddelar detta till din mentor.


Föreställning 2 kl 13.15:

Deltagarna tar sig själva till dansföreställningen.


Torsdag 8 juni 

Den 8 juni är det friluftsdag i Stadsparken i Lund. Det är våra fritidsledare som arrangerar dagen. 

Följande utbildningar medverkar: 


Friluftsdagen börjar kl 9.30 och avslutas kl 12. Vi träffas i Stadsparken vid Vita scenen klockan 9.30 där Mikael Sörling och fritidsledarna möter upp.

De deltagare som vill kan ta sig själva till Stadsparken i Lund. De deltagare som önskar gemensam bussfärd träffas på skolan i Åkarp klockan 8.45 (regionbuss till Lund går kl 9.11). Deltagarna berättar för sina mentorer om de åker till Lund själva eller vill ha gemensam bussfärd från Åkarp.


Vi bjuder på en enklare fika. Ha på er kläder efter väder samt ta gärna med en vattenflaska. 


Yrkesutbildningarna på distans kommer under denna dag att presentera sina examensarbeten i Åkarp. 


Fredag 9 juni 

Avslutning för vårterminen 2023,  på plats i Åkarp och online med start kl 10.00 i Gröna salen för deltagare i Åkarp och allmän kurs i Lund samt online för deltagare i Lund och distansstuderande. Därefter träff med respektive mentor och fika! 


Studieverkstad v. 22 (Åkarp)  - OBS! Ingen studieverkstad v23

Tiderna för studieverkstaden i Globateket är följande denna vecka: 

Studieverkstaden som är efter skolan kommer detta läsår vara både på plats och på distans i chatten Online studieverkstad 2023.

I chatten Online studieverkstad kan du skriva till studiecoacherna om du behöver hjälp så startar de en privat chatt med dig.

Måndag-fredag finns studiecoacherna Samira och Joakim på plats i Åkarp. Fredagar är även Jasmine på plats som studiecoach.  

Vid behov har vi ett antal personalmöten och därför kan tiderna för studieverkstad förändras. Ha koll via denna wiki när det gäller förändringar som kan förekomma! 


Bistron (Åkarp)

Lunchmenyn för vecka 22. Välkomna!


 

Skolledningen genom Eduardo, Finn, Jorun och Micke!


___________________________________

Övriga frågor!

Allergier - undvik parfymer och nötter 

 Vi har deltagare och personal som är allergiska eller känsliga för starka dofter så det är mycket viktigt att inte använda parfymer o.dyl. Detta gäller samtliga deltagare och utbildningar i både Lund och Åkarp.  Tack för hjälpen och att ni visar hänsyn!

Vi påminner också om att vi är en nötfri folkhögskola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

___________________________________

Smittspridning

Fortfarande viktigt att inte slappna av när det gäller smittspridning av Covid-19 och vinterinfluensa! Var noga med att att tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Om du inte är vaccinerad mot Covid är rekommendationen att göra det. 

___________________________________

ÖVRIGA VIKTIGA MEDDELANDEN

Parkering och kör sakta, tänk på att det bor många barn i området!

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Tänk på att parkera så att så många som möjligt får plats på parkeringen! Om ni parkerar på gatan vid parkeringen gör det på sådant sätt att bilar på parkeringen har lätt att köra ut. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade.

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. Se karta.

Tänk även på att köra sakta när ni kör in mot Björkvägen till parkeringen, max 10 km/h. Det finns många barn i området!

Wiki för studerande

Det är mycket viktigt att ni inför varje vecka går in på Folkhögskolan Hvilans hemsida www.hvilan.se där ni hittar wiki för studerande som varje vecka innehåller aktuell information. Där kan ni även under fliken Studerande hitta viktig information gällande er som deltagare på Folkhögskolan Hvilan. 

Påminnelse om iordningsställande och att ha med dator!

Kom ihåg att det är viktigt att alltid ha med din dator då vi jobbar digitalt och också viktigt att vi alla hjälps åt att behålla planerad möblering i undervisningslokalerna samt att vi iordningställer och städar efter oss när lektionen är slut.

Allergier - undvik parfymer och nötter. 

Vi har deltagare och personal som är allergiska eller känsliga för starka dofter så det är mycket viktigt att inte använda parfymer o.dyl. Detta gäller samtliga deltagare och utbildningar, inte minst i Språkhuset.  Tack för hjälpen och att ni visar hänsyn!

Vi påminner också om att vi är en nötfri folkhögskola för att personer med luftburen jordnötsallergi ska kunna vistas i våra lokaler. Detta innebär att vi inte kan äta någonting innehållande nötter i skolans samtliga lokaler.

 Detta gäller självklart i lokalerna både i Lund och Åkarp!

Rökning

Eftersom vi bedriver undervisningsverksamhet skall vi inte röka nära lokaliteterna. Vi har dock en rökruta vid Korsvirkeshuset och bara där får ni röka. Tacksam om ni inte röker nära våra grannar utanför folkhögskolans område. Viktigt också att ni inte röker vid våra entréer/infarter. 

I vår filial i Lund är det viktigt att inte röka på innergården utan på tillåtna ställen i Lund. Tack för att vi alla hjälps åt att respektera detta

Matrester

Vi är tacksamma om eventuella matrester slängs i papperskorgar i korridorer i stället för i papperskorgar i lektionssalar och arbetsrum eftersom de i korridorerna är mer tillgängliga för kontinuerlig tömning. Matrester i Bistron slängs givetvis där i avsett kärl.

Fimpar och skräp

För allas trivsel hjälp oss att hålla skolområdet och området utanför rent och snyggt. Kasta inte fimpar och skräp på marken utan använd utsatta skräpkorgar samt avsett kärl för fimpar vid rökrutan vid Korsvirkeshuset. Tack för hjälpen!