Incident/tillbud och Arbetsmiljö 

Vid indicent / tillbud vänligen fyll i en rapport enligt nedanstående mall tillsammans med din lärare/pedagog eller mentor. 

2023-08-18/MJ
MALL Incidentrapport/tillbudsanmälan

Arbetsmiljö! - Allas ansvar!

I arbetsmiljön lagen står det tydligt att vi är allas arbetsmiljön!

Hos oss har biträdande rektor/utbildningen och/eller mellanchef delegation från skolchef/rektor på arbetsmiljöfrågor och i första hand du som är studerande  skall samtala med hen om frågor som berör dig.

Om arbetsgivaren har mer än 50 anställda skall en arbetsmiljögrupp finnas. Tora Vega Folkhögskola når inte dit än, men arbetsgivaren har ändå bildats inte minst utifrån att vi driver ett så differentierad verksamhet.

Vår arbetsmiljögruppen


Våra chefer och skyddsombud utbildas vid behov!