Kurator/Kurativt stöd

Vid behov av kurativa samtal tala med din mentor. Upplever du själv mobbning, kränkning eller diskriminering eller bevittnar att någon annan deltagare utsätts för det, vänd dig omedelbart till din mentor alternativt kontakta rektor/skolchef eller biträdande rektor. 

Vi samarbetar med S:t Lukas i Lund och Malmö och Hanna Radomski - socionom, leg. psykoterapeut i Malmö. 

Se även pedagogiskt stöd.

2023-08-18/MJ