Kurator/Kurativt stöd

Vid behov av kurativa samtal tala med din mentor och/eller biträdande rektor/utbildningschef. Upplever du själv mobbning, kränkning eller diskriminering eller bevittnar att någon annan deltagare utsätts för det, vänd dig omedelbart till din mentor alternativt kontakta utbildningschefen för din utbildning och/eller rektor/skolchef eller biträdande rektor.

Vi samarbetar med S:t Lukas i Lund och Malmö och Hanna Radomski - socionom, leg. psykoterapeut i Malmö.

Se även "Pedagogiskt stöd"