Obligatoriskt tillval / behörighetsgivande tillval

Studerande på...

...har ett obligatoriskt tillvalsämne, två lektionspass per vecka inom ordinarie undervisningstid. Val av tillvalsämne görs i början av varje läsår och ämnena kan variera mellan läsår. 

Här följer exempel på tillvalsämnen: Keramik, Matematikverkstad, Meditation i rörelse, Musik, Naturkunskap extra behörighetsgivande, Spanska, Studieverkstad och Teckenspråk.

Alternativ 2022/2023

1- Kreativt skrivande - Helena

2- Matteverkstad - Elisavet, Natalia

3- Musik - Kristofer

4- Spanska - Violeta

5- Studieverkstad - Annika, Sanja, Daniel, Jasmine 

Dina första-, andra- och tredjehandsval gör du via:  https://forms.gle/y7cMfhMk5MH9Gy4K9