Parkering

Parkeringsplats för dig som kör bil och är studerande/besökare eller personal finns öster om skolgården. Det går utmärkt att även parkera inne i Åkarps by enligt gällande trafikregler. Tänk dock på att skolans grannar inte skall bli hindrade!

Parkering närmast Tora Vega Huset är endast för leverantörer eller de med särskilt tillstånd. 

2023-08-17/MJ