Pedagogiskt stöd/ och anpassningar

Vi  arbetar aktivt med pedagogiskt stöd och vid behov pedagogiska anpassningar. Ansvarig för de enskilda anpassningar och stöd är respektive pedagog/lärare  och mentor. Samtala gärna med hen. 

Tora Vega Folkhögskola har också ett team bestående av rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, SYV och studiecoacher med specialpedagogisk kompetens samt vid behov externa kuratorer (och/eller psykologer) som enskild med dig eller tillsammans med lärarna/pedagogerna och mentorer försöker hjälpa dig under din studietid hos oss, så att du uppnår dina pedagogiska mål.

Kom ihåg att varje utbildning hos oss har en mentor kopplad till gruppen och det är din mentor som du vänder dig till när du har frågor och funderingar kring din studiesituation. Det finns också möjlighet att delta i våra studieverkstad där det finns studiestöd i form av studiecoach och/eller lärare/pedagog (utifrån deltagarnas behov och utifrån verksamhetens möjligheter). Våra mentorer fortbildas kontinuerligt i social- och specialpedagogik.

Tora Vega Folkhögskola har tillgång till olika alternativa lärverktyg såsom inlästa läromedel, talsyntes och andra appar. Kontakta din mentor för mer information.

Skolan erbjuder stöd och anpassningar utifrån verksamhetens möjligheter, du bestämmer om du vill ta emot det. Kontakta i så fall din mentor.

2023-08-18/MJ