Pedagogiskt stöd/ och anpassningar

Hvilan arbetar vi aktivt med pedagogiskt stöd och vid behov pedagogiska anpassningar. Ansvarig för de enskilda anpassningar och stöd är respektive pedagog (mentor). Samtala gärna med hen.

Men Hvilan har även ett team av biträdande rektorer, studie-och yrkesvägledare och studiecoacher med specialpedagogisk kompetens samt vid behov externa kuratorer (och/eller psykologer) som enskild med dig eller tillsammans med pedagogerna (mentorer) försöker hjälpa dig under din tid hos oss, så att du uppnår dina pedagogiska mål.

Kom ihåg att varje utbildning hos oss har en mentor kopplad till gruppen och det är din mentor som du vänder dig när du har frågor och funderingar kring din studiesituation och varje dag kan du delta i våra studieverkstad där det finns studiestöd i form av studiecoach och/eller pedagog (utifrån deltagarnas behov och utifrån verksamhetens möjligheter). Våra mentorer fortbildas kontinuerligt i social,- och specialpedagogik.

Hos oss finns en biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens som stödjer vid behov mentorer. Hvilan har dessutom tillgång till olika alternativa lärverktyg såsom inlästa läromedel, talsyntes och andra appar.

Skolan erbjuder stöd och anpassningar utifrån verksamhetens möjligheter, du bestämmer om du vill ta emot det. Kontakta i så fall din mentor i första hand (hen tar fram vid behov studieplanering) och/eller biträdande rektor/utbildningschef för respektive utbildning (se kontaktuppgifter nedan)