Pedagogiskt stöd och anpassningar

Hos oss finns en specialpedagog som du kan boka tid med för att prata om eventuella behov av stöd och anpassningar. Skolan har tillgång till olika alternativa lärverktyg såsom inlästa läromedel, talsyntes och andra appar. Skolan erbjuder stöd och anpassningar, du bestämmer om du vill ta emot det. Kontakta specialpedagog@hvilan.se