Rökning

Vi är en rökfri folkhögskola och värnar om en rökfri utemiljö. Rökning är endast tillåten på anvisad plats i anslutning till skolans område och vi påminner om att inte heller röka intill skolans grannar. Kasta fimparna i avsett kärl, inte minst av miljöskäl.

2023-08-18/MJ